DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 108     <-- 108 -->        PDF

POŠTANSKA MARKA POSVEĆENA
NACIONALNOM PARKU "RISNJAK"
S godinu dana zakašnjenja i Hrvatske pošte pridružile
su se obilježavanju jubilarne 50. obljetnice jedinog
nacionalnog parka na području Primorsko-goranske
županije, pustivši u promet 22. travnja 2004. prigodnu
poštansku marku u bloku na temu Nacionalni park
"Risnjak".´ Tiskana tehnikom višebojnog offseta u
Tiskari "Zrinski" d.d. Čakovec, na samoj marki predstavljena
su tri izvorna cvjetna bisera - alpski kotrljan,
zlatni ljiljan i bradata zečina, a na vanjskom dijelu spomen
marke, kao glavni motiv Mali i Veliki Risnjak sa
Šloserovim planinarskim domom, te ris s lijeve i žuta
sirištara s desne strane bloka. Autor likovnog rješenja
marke je dizajner Danijel P o p o v i ć, inače rođeni Crnolužanin,
koji je na predstavljanju ove inače jubilarne
500. marke Hrvatskih pošta u upravnoj zgradi NP
"Risnjak" u Bjeloj Vodici kod Crnog Luga 22. travnja
2004. rekao, daje napokon uspio na jednu marku staviti
sve ono što je želio zabilježiti na svojim dosadašnjim
markama: Risnjak kao primjer sačuvane prirode,
risa kao simbola skrbi ljudi da prirodi vrate izgubljeno,
te predivno cvijeće risnjačkih cvjetana kojima se divio
od kada je prohodao. Naklada je marke u bloku samo
50.000 komada (naklada spomen bloka posvećenog
Arboretumu Trsteno iz 2001. g. bila je dvostruko veća!),
a nominalna joj je vrijednost 10,00 kuna.
Prigodni tekst na listiću koji prati marku iz peraje
našeg uglednog prirodoslovca i publiciste dr. se. Rado-
NACIOXALNI PARK
RISNJAK
Slika 1. Prigodna omotnica prvoga dana (FDC) petstote poštanske marke u bloku posvećene
Nacionalnom parku "Risnjak"
Kuvertu s prigodnim žigom prigodom 50-te obljetnice NP
"Risnjak" rujna 2003. g. izdalo je Filatelističko društvo Rijeka.
Hire, D. (1898). Gorski kotar. Slike, opisi i putopisi. Knjižare
Lav. Hartmana, Zagreb, str. 175.
vana K r a n j č e v a, prof, u kojemu je na sažet i pregledan
način predstavio "gorski masiv Risnjaka - najljepši
i najzanimljiviji dio Gorskog kotara". Primijetio bih
samo daje bilo nepotrebno (i pogrešno) zaslužnog botaničara
Ivu H o r v a t a "prekrstiti" u Ivana Horvata, te
da "jedinstveni izlet" na izvorište Kupe iz sela Razloge
ne vodi koritom Krašićevice, kako to stoji u listiću, već
strmo utabanom stazom uz seoske livade i voćnjake
pravo na izvor. Pretežiti dio godine presušeno korito
potoka Krašićevica stere se smjerom sjevera, a sa stazom
iz Razloga sastaje se tik samog vrela Kupe. Također
valja upozoriti, da ne bude zabune, da glavni motiv
na marki u bloku nije prizor "promatran s obližnjeg
mora" (s riječkog Kvarnera se i ne vidi Risnjak, jer ga
zastiru visovi Guslice, hrvatskog Snježnika i Radeševa!)
već iz Crnog Luga s istočne strane, a predstavljaju
ga (slijeva na desno): Južni Mali Risnjak (1446 m),
Šloserov dom (1418 m) i glavni vrh Risnjaka (1528
m). Uz Južni Mali Risnjak sjeverno od vrha Risnjaka
prostire se i Sjeverni Mali Risnjak (1437 m), koji se na
marki ne vidi.
Od svog životinjskog svijeta Risnjaka (medvjedu,
risu i divljoj mački od krupnih vrsta treba još pridodati
jelena, divlju svinju i divokozu), ris je bez dvoumljenja
najbolji izbor za marku posvećenu ovom nacionalnom
parku. Jedan od posljednjih izvornih risova Hrvatske,
kako je zabilježio Dragutin Hire,2 ulovljen je u gvozda
na "iztočnom podnožju Risnjaka"
1854. g., a prvi novonaseljeni ris,
nakon gotovo stoljetnog izbivanja,
osmotren je na gorskoj livadi Lazac
u NP "Risnjak" 15. lipnja 1974. ili
jednu godinu i tri mjeseca od dana
ispuštanja u šume Kočevske (Slovenija)
1973. g. I prva radioogrlicom
obilježena mlada risovica
"Bela" uhvaćena je u Bjeloj Vodici,
tik granice parka 16. prosinca 2001.
U našim gorskim staništima, pa
tako i u visinskim dijelovima Risnjaka
raste alpski kotrljan (Eryngium
alpinum L.J, jedna od četiriju
"alpskih" cvjetova prikazanih na
marki. Višegodišnja je to biljka iz
porodice štitarki (Umbelliferae).
Na uspravnoj stabljici koja se pri
vrhu grana rastu listovi srednje veličine,
ponekad nazubljeni i/ili
bodljikavi. Cvjetovi su skupljeni u
2-3 krupne plavičaste glavice, pri
dnu obavijeni velikim bodljikavim,
svilastim brakterijama. Neke od
326

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 109     <-- 109 -->        PDF

štitarki poput E. planum, E. campestre i dr. imaju
ljekovita svojstva, bilo da se koriste zeljasti dijelovi
biljke ili korijen.
Zlatni ljiljan (Lilium martagon) poznata je višegodišnja
biljka s lukovicama iz porodice ljiljana
(Liliacea). Ima i do metar dugu i uspravnu stabljiku
poprskanu smeđom bojom. Listovi su joj eliptasto jajasti
dijelom skupljeni u pršljen, dijelom raštrkani. Cvjetovi
su na dugačkim povijenim stapkama, ružičaste
boje latica s crnim točkicama, "čudesno povijenima
prema gore" (F. Bianchini).
Bradata zečina (Centaurea uniflora turra supsp.
nervosa) višegodišnja je biljka iz porodice glavočika
(Compositae). Pozornost privlače njene cvjetne glavice
sastavljene od perifernih i središnjih cvjetova obično
modrih boja. Za razliku od nje koja raste u gorskim
područjima, srodnik joj C. cyanus, raste kao korov na
žitnim poljima, a koristi se kao lijek u narodnoj medicini
(Flores Cyani).
Četvrta izvorna biljka koja se pojavljuje na poštanskoj
marki posvećenoj NP "Risnjak" je dobro nam
poznata žuta sirištara (na listiću krivo piše stirištara!),
vladislavka, lincura, srčanik (Gentiana lutea L. subsp.
symphyadra murb.), iz porodice sirištarki (Gentianaceae).
Trajna je to tipična planinska zeljasta biljka visine
50-120 cm. Najčešće dolazi na pustim vapnenac -
kim stranama gorskih pašnjaka. Žute cvjetove nosi na
stapci s duboko urezanim laticama spojene u pršljene.
Lincura ili žuta sirištara poznata je po ljekovitom dugom,
debelom i razgranatom korijenu, koji može biti
star i do pola stoljeća! Njegova gorka supstanca zastupljena
je u sastavu niza ljekovitih i djelotvornih pripravaka
u narodnoj i znanstvenoj medicini. Korijen lincure
vrijedi kao jedno od najboljih sredstava za liječenje
želučanih tegoba (H r i b a r 2003).
Slika 2. Prepoznatljivi motiv nalik onom s jubilarne poštanske
marke posvećene NP "Risnjak"; u prvom planu naselje
Crni Lug.
(Foto: A. Frković)
3 Krmpotić, IM. (2004). Predstavljena jubilarna petstota poštanska
marka Hrvatskih pošta. Novi list (23. travnja 2004).
Slika 3. Proširenjem NP "Risnjak" 1997. g. u sastav ovog zaštićenog
objekta prirode ušao je, uz hrvatski Snježnik, i izvor
rijeke Kupe
Foto: (A. Frković)
Na proslavi predstavljanja 500-te marke posvećene
NP "Risnjak" u Crnom Lugu krajem travnja ove godine,
o ftlatelističkom doprinosu Hrvatskih pošta u borbi
za pozitivno stvaranje imagea o Hrvatskoj, povjesničar
umjetnosti i književnik Igor Zidić prisjetio se ne tako
davnih dana kada je postojanje marke s natpisom Hrvatska
bilo, kako je istakao, značajnije i od hrvatske
zastave, jer je lakše dospijevala u svijet koji pred 13
godina i nije puno znao o Hrvatskoj. Što se pak dizajnera
tiče, prema riječima Zidića, najveći broj kvalitetnih
hrvatskih poštanskih maraka napravio je upravo
Danijel Popović, pa je potpuno zasluženo njemu pripala
čast da bude autor petstote hrvatske poštanske marke
i da na njoj bude njemu najdraži motiv goranskog
zavičaja, NP "Risnjak" (Krmpotić 2004).3
Alojzije Frković
327