DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 120     <-- 120 -->        PDF

ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
IZVJEŠĆE SA SEDMOG SASTANKA EUFORGEN MREŽNOG
PLANA ZA PLEMENITE LISTAČE
održanog od 22 do 24. travnja 2004. god. - Arezzo, Italija
Na sedmom sastanku EUFORGEN mrežnog plana
za plemenite listače sudjelovalo je ukupno 36 sudionika
i predstavnika iz 27 zemalja. Sastanak je otvorila
Mari Rusanen, predsjednik mrežnog plana, a od
strane domaćina ravnatelj i djelatnici Instituta za silvikulturu
u Arezzu (1SSA). Predstavnici zemalja pristupnica
izvijestili su prisutne o dosadašnjem radu na očuvanju
plemenitih listača, a obuhvaćene su vrste iz rodova^
cer, Alnus, Betula, Carpinus, Castanea, Fraxinus,
Juglans, Malus, Prunus, Pvrus, Sorbus, Tilia i
Ulmus. Hrvatska je u svom izvješću naglasila radove
koji su provedeni na očuvanju genofonda ovih vrsta
metodom in situ (priznate sjemenske sastojine), te metodom
ex situ (klonske sjemenske plantaže, testovi
provenijencija i polusrodnika), a odnose se na novoosnovane
pokuse divlje trešnje, poljskog jasena i klonskog
arhiva nizinskog brijesta.
Značajan napredak učinjen je kod svih zapadnoeuropskih
zemalja i većine novoprimljenih zemalja EU
na primjeni uputa Europske unije (1999/105/EC), koji
se odnosi na donošenje Zakona o šumskom reprodukcijskom
materijalu. Pred Hrvatskom je nužno donošenje
ovog zakona, a vezano je za usklađivanje hrvatske
šumarske regulative sa smjernicama Europske Unije.
Većina zemalja izrazila je pojačan interes javnog
mnijenja na očuvanju autohtonih vrsta plemenitih listača.
Za potrebe budućeg rada na problematici očuvanja
genetskih resursa europskih vrsta šumskog drveća
inicirana je izradba Masterplana, koji će biti predložen
na sljedećoj sjednici Izvršnog odbora EUFORGEN-a.
Slika 1. Sudionici EUFORGEN mrežnog plana za plemenite listače
u kulturi običnog oraha
Donesena je inicijativa za koordinaciju i monitoring za
praktičnu primjenu očuvanja šumskih genetskih resursa.
Voditeljica europskog projekta CASCADE dr. F.
Vi 11 an i (Italija) iznijela je rezultate ostvarene na
očuvanju gena i adaptivnog potencijala neophodnog u
oplemenjivanju pitomog kestena {Castanea sativa). U
projekt su bile uključene institucije iz više europskih
zemalja, a integrirani podaci dostupni su na stranici
http://soi.cnr.it/~chestnut. E. Colin (Francuska) upoznao
je sudionike o održanoj drugoj međunarodnoj
konferenciji o brijestovima, koja je održana krajem
prošle godine u Valsaini, Španjolska, a zbornik radova
uskoro će izaći iz tiska. Također smo upoznati o neprihvaćanju
prijedloga projekta pod akronimom
EVOLTREE (Evolucija i gospodarenje raznolikošću
europskih šumskih vrsta), a koji je predložen u okviru
šestog okvirnog programa Europske unije. Potrebna je
revizija prijedloga sa znatnim izmjenama kako bi se
pristupilo novom krugu natjecanja za financiranje tijekom
lipnja 2004. U sklopu ovog projekta načinjen je
konzorcijum od 32 partnera, iz ukupno 14 europskih
zemalja, a koordinator je F. Kremer (Francuska).
J. Koskela (IPGRI) obavijestio je predstavnike
zemalja i sudionike da su donesene nove regulative
Europske unije o genetskim resursima u agronomiji, u
što su uključeni šumski genetski resursi sa ciljevima na
očuvanju, stvaranju kolekcija, njihovoj primjeni, dokumentaciji
i evaluaciji. Budžet će za tri godine iznositi
10 milijuna Eura, a prijedlog je da ujedan zajednički
projekt za nekoliko ugroženih vrsta svakako budu
uključeni mrežni planovi EUFORGEN-a.
Značajan napredak učinjen je u radu ovog mrežnog
plana na tiskanju tehničkih biltena za pojedine vrste. U
dva kruga tijekom dvije godine tiskani su za vrste:
Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Sorbus domestica,
Prunus avium, Alnus glutinosa, Ulmus laevis,
Malus sylvestris, Pyrus pyraster, Liquidambar orientalis,
Castanea sativa i Tilia spp. U pripremi su tekstovi
za tiskanje tehničkog biltena za vrste: Sorbus torminalis,
Alnus cordata, Juglans regia i Acer campestre.
Također je predstavljena nova struktura EUFORGEN
web stranice koja donosi znatne promjene i nadopune
(www.euforgen.orgk
Dogovorena je suradnja na izradi Općeg zajedničkog
plana, a kao model bi poslužila vrsta Acerplata-
338