DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 121     <-- 121 -->        PDF

noides. Cilj bi bio osnovati paneuropski mrežni plan,
ponajprije za in situ očuvanje sastojina ove vrste.
Naznačeno je daje na četvrtoj ministarskoj konferenciji
u Beču održanoj u travnju 2003. godine dana
važnost očuvanju šumskih genetskih resursa, stoje nastavljeno
na sastanku eksperata (listopad 2003.), kao i
u radu ad hoc radne grupe "Razvoj paneuropskog razumijevanja
veze između pristupa ekosustavu i održivom
gospodarenju šumama", koji je održan tijekom
travnja ove godine u Krakovu, Poljska. Više informacija
može se naći na web stranici www.mcpfe.org.
Tijekom seminara na temu očuvanja genofonda,
oplemenjivanja i primjene kod plemenitih listača,
upoznati smo s više znanstvenih projekata talijanskih
domaćina. M. Vannucci predstavio nam je na primjeru
dviju vrsta (Castanea sativa i Fraxinus ornus)
razvoj utvrđivanja i primjenu provenijencija ovih vrsta
na području Toskane. Sukladno direktivama Europske
komisije, razvidno je da se mora primijeniti koherentni
sustav na nacionalnoj razini, uz osiguranje uputa za
utvrđivanje regije provenijencija svake vrste. Ponajprije
to mora biti uvjetovano geografskom rasprostranjenošću
i razlikama u klimatskim i biogeografskim
čimbenicima, uz obvezno detaljnu inventuru šuma kao
dio tog procesa.
Također nam je prikazan rad više istraživača na selekciji
klonova divlje trešnje s obzirom na svojstva
debla, grananja i boje drva. Dobivena je vrlo velika genotipska
varijabilnost za ova svojstva, koja su pod velikim
genetskim utjecajem, uz dobivene visoke vrijednosti
nasljednosti. Također će se nastaviti s istraživanjem
utjecaja kemijskih svojstava tla na boju drva, što
je vrlo značajno za tehničku vrijednost drva divlje trešnje.
Klonsko razmnožavanje divlje trešnje obavlja se
tehnikama kulture tkiva, i to većinom organogenezom
U Levicama u Slovačkoj, gradiću udaljenom 50 km
od Nitre, održani su od 25. ožujka do 2. travnja deveti
po redu LEV1ČKI LOVAČKI DANI. Kao što se iz samog
naziva manifestacije može zaključiti, posvećena
je lovstvu, lovu, prirodi i divljači. To je manifestacija
koja se dobro i dugo priprema, a u organizaciji sudjeluje
velik broj poznatih i stručnih osoba iz lovačkih krugova
Slovačke, ali i sve institucije i organizacije koje u
svojoj djelatnosti obuhvaćaju lovstvo.
Cilj ove manifestacije je uspostava kontakta sa širom
javnošću, ponajprije s djecom i mladima, pred-
Slika 2. Proreda u mješovitoj kulturi klonova divlje trešnje
iz kotiledona i lisnog tkiva. Nije utvrđena somaklonalna
varijabilnost korištenjem DNK analiza.
Upoznati smo i s rezultatima više istraživačkih radova
na genetskoj raznolikosti običnog oraha, uz opasnost
genetske erozije ove vrste i nužne potrebe očuvanja
lokalnih sorti. Peti međunarodni simpozij o orahu
održat će se u Sorrentu, Italija, u studenom mjesecu
ove godine (www.walnut2004.sistemacongressi.com).
Tijekom terenskog dijela upoznati smo sa sanacijom
1500 ha bivšeg područja rudnika lignita na području S.
Barbara nel Valdarno. Na tom lokalitetu od 1987. godine
osnovane su mješovite kulture divlje trešnje, te običnog
oraha s poljskim jasenom, hrastom lužnjakom i vrstom
Alnus cordata, kao i kulture brekinje.
Interesantno je napomenuti da su talijanski šumari
od 1985. do 2000. godine osnovali ukupno 150 000 ha
kultura plemenitih listača, od čega 70 % čine divlja trešnja
i obični orah. Za potrebe ovog pošumljavanja i uzgoja
sadnog materijala investirano je 50 milijuna Eura.
Doc. dr. se. Davorin Kajba
stavljanje lovstva kao športske, rekreativne, privredne i
znanstvene discipline te upoznavanje javnosti s provedenim
aktivnostima na očuvanju prirode, staništa divljači,
uzgoju i zaštiti divljači.
Raznolikost aktivnosti u desetodnevnoj manifestaciji
vidljiva je iz kratkog prikaza Programa Levičkih
lovačkih dana:
25. 3. 2004.
Prikazivanje filmova s festivala "HUBERTLOV -
LEVICE 2004"
U SLOVAČKOJ ODRŽANI XI. LEVICKI LOVAČKI DANI
339

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 122     <-- 122 -->        PDF

Svečano otvorenje Levičkih lovačkih dana
Promocija nove lovačke literature - knjiga
"Priroda okolo nas"
"Rys a diva mačka"
"Šamota"
Otvaranje lovačke izložbe "Hubertlov - Levice
2004"
Izložba dječjih radova "Priroda očima djece"
26. 3. 2004.
Izložba - stalna postava "Priroda oko nas"
Ocjenjivanje lovačkih trofeja od strane CIC-ove
komisije
Predstavljanje vrhunskih trofeja Slovačke za 2003.
godinu
Ove godine Slavačka je dobila i novog nacionalnog
prvaka - trofej srnjaka ocijenjen sa 197,10 C1C točaka
27. 3. 2004.
Međunarodni seminar "Uzgoj sitne divljači u Slovačkoj"
Prodajna izložba lovačke literature, odjeće, vabilica,
keramike, stakla, slika i videofilmova.
Slika 1. Izloženi i nagrađeni dječji radovi na temu
Priroda očima djece
Slika 2. Srnjak, novi prvak Slovačke sa 197,10 C1C točaka
28. 3. 2004.
Workshop o proljetnom lovu šumske šljuke
U ovoj radionici sudjelovalo je 6 zemalja: Slovačka,
Češka, Austrija, Mađarska, Slovenija i Hrvatska,
a tema je bila problemi pri ulasku u EU, propisi
EU i kako uskladiti dosadašnji tradicionalni proljetni
lov šljuka s propisima koji to zabranjuju.
Bilo je vrlo korisno sudjelovanje u ovoj radionici,
obzirom na iskustva zemalja koje su već članice EU
kao što je Austrija i zemalja koje ove godine ulaze u
EU. Pokazalo se koliko je važno vlastite propise uskladiti
s propisima EU prije ulaska.
02. 4. 2004.
Instrukcija o selektivnom odstrelu
Zatvaranje Levičkih lovačkih dana
Središnja manifestacija LLD organizirana je u
Društvenom domu u samom središtu Levica u sklopu
kojega se nalazi športska i kino dvorana. U športskoj
dvorani bila je postavljena stalna izložba na temu pri-
340

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 123     <-- 123 -->        PDF

roda oko nas, u kojoj su dominirale diorame s divljači,
ekološka problematika i izložba trofeja stečenih protekle
godine u okrugu Levice. Kino dvorana za simpozij
s oko 400 mjesta, za vrijeme simpozija, kao i prije
toga kod otvaranja, prezentacije filmova i promocije
knjiga, bila je premala za sve zainteresirane.
Slika 3. Radionica o proljetnom lovu šljuke
Slika 4. Izloženi su svi trofeji stečeni u 2003. godini
Slika 5. Velika droplja (Otis tarda) vrsta je čijoj se reintrodukciji
posvećuje velika pozornost
Slika 6. Diorame su bile dobro postavljene i dobro posjećene
na izložbi
Program simpozija "Uzgoj sitne divljači u Slovačkoj"
U sklopu Levičkih lovačkih dana u organizaciji
Slovačkog lovačkog saveza, Slovačke šumarske komore,
Šuma Republike Slovačke i Instituta za istraživanje
životinja iz Nitre, a pod pokroviteljstvom ing.
Zsolta Simona Ministra poljoprivrede Republike
Slovačke, održan je jednodnevni međunarodni simpozij
na temu "Uzgoj sitne divljači u Slovačkoj".
341

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 124     <-- 124 -->        PDF

Na simpoziju su aktivno sudjelovale, uz domaćina,
Češka, Mađarska, Austrija i Hrvatska.
Iz Hrvatske su na sipoziju, kao i na cjelokupnoj manifestaciji
Levičkih lovačkih dana sudjelovali doc. dr.
se. Marijan Grubešić i mr. se. Krešimir Krapinec
sa Šumarskog fakulteta te mr. se. Marin Tom a i ć, donedavni
direktor Zelendvora, a sada djelatnik Hrvatskih
šuma.
Na simpoziju je izlagalo 15 referenata, a svi referati
bili su posvećeni problematici uzgoja sitne divljači.
Referati su bili grupirani u 3 tematske cjeline (bloka) u
sklopu kojih je na kraju otvarana rasprava.
Referati su bili sa slijedećim temama:
I Blok: ZEC - KUNIĆ
1. Slamečka, Hell, Jurčik, Gašparik, Garaj: Sadašnje
stanje i perspektiva uzgoja zeca u Slovačkoj
2. Hacklander; Novi rezultati istraživanja zeca u
Austriji
3. Vodnansky, Fritz, Stoger, Rajsky: Rezultati uzgoja
zeca u modelu austrijskih revira
4. Hell, Slamečka, Takacs: Mogućnost reintrodukcije
divljeg kunića u prirodu (film)
5. Sokol, Hell, Lorinčak, Rajsky, Slamečka, Horvath:
Veterinarska i higijenska gledišta prometa zečeva.
Hrvatska delegacija (Grubešić, Krapinec, Tomaić)
osim aktivnog sudjelovanja na Levičkim lovačkim danima
i referatom, na simpziju te radionici o šljuki, zahvaljujući
velikom trudu i izvrsnoj organizaciji domaćina,
imala je priliku obići dio lovišta, uzgajališta i značajnih
objekata iz povijesti Slovačke, a koji su vezani za lovstvo,
lovnu kulturu i tradiciju ove zemlje. Tako smo imali
priliku posjetiti niz zanimljivih lokacija kao što su:
Institut za istraživanje divljači iz Nitre
Poljoprivredni fakultet u Nitri, na kojemu smo održali
predavanje studentima na temu "Lovstvo u Hrvatskoj"
Lovište Topolcjanky u kojemu se pored jelena, lopatara,
divljih svinja i srneće divljači uzgaja u ogradi
i europski bizon
Ergela (uzgajivačnica konja) Topolcjanky koja se
tradicionalno uključuje s konjima u obilježavanje
Sv. Huberta
Mali dvorac Topolcjanky koji je uređen u lovačkom
stilu
Zoološki zavod i dvorac Bojnice
Farma jelena lopatara Velčice
II Blok: PERNATA DIVLJAČ
1. Hell, Gašparik, Krajniak, Slamečka: Sadašnje
stanje i perspektiva uzgoja fazana u Slovačkoj
2. Farago: Uzgoj pernate divljači u Mađarskoj
3. Grubešić, Tomaić, Krapinec: Farmski uzgoj pernate
divljači u Hrvatskoj
4. Forejtek: Uzgoj fazana u LZ Židlochovice
5. Ciberej, Turza, Miško: Sadašnje stanje i
mogućnost reintrodukcije poljske jarebice u
prirodu
6. Hell, Slamečka, Takacz: Sadašnje stanje i perspektiva
uzgoja divlje patke u Slovačkoj
III Blok: ŽIVOTNA SREDINA I PREDATORI
1. Daubner, Raso: Mogućnosti poboljšanja stanišnih
uvjeta za divljač po ulasku R. Slovačke u EU
2. Libosvar: Poboljšanje stanišnih uvjeta za sitnu
divljač u R. Češkoj
3. Valtyni: Značaj vrbe za uzgoj sitne divljači
4. Herz: Lisica - najznačajniji predator sitne divljači
Radovi koji su prezentirani kroz referat već su ranije
dostavljeni organizacijskom odboru, tako daje otisnuti
zbornik radova bio podijeljen na simpoziju.
Fazanerija Štitar kod Nitre
Lovački muzej i dvorac Sv. Antun kod Banske
Sćavnice
Srednja šumarska škola u Banskoj Šćavnici
Lovačka kuća i lovište Žuhračka
Za ovako bogati stručni program ponajprije treba zahvaliti
požrtvovnim domaćinima prof. Pavelu Hellu,
doc. Jaroslavu Slamečki i doc. Jozefu Gašpariku,
koji su unatoč velikim obvezana oko organizacije Levičkih
lovačkih dana ipak našli vremena za organizaciju
ovako bogatog programa našeg boravka u Slovačkoj i
stručno vođenje po navedenim lokacijama.
Ujedno treba zahvaliti i kolegama šumarima iz Slovačkih
šuma (Lesy Slovenskej republiky, š. p.) gospodi
ing. Jozefu Hik 1 u i ing. Dušanu Krajniaku,na svesrdnoj
pomoći.
Doc. dr. se. Marijan Grubešić
Bogati program boravka u Slovačkoj
342