DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 126     <-- 126 -->        PDF

- način života
- utjecaj risa na dvopapkare
ris i uzgoj gospodarski značajne divljači
- ris i čovjek
zaštita i lovno gospodarenje risom
- trofej risa
Divlja mačka
divlja mačka - predak domaćoj mački
opis divlje mačke i različitosti od domaće
mačke
životni prostor divlje mačke i veličina teritorija
rasprostranjenost i brojnost divlje mačke u Slovačkoj
- način života
zaštita i gospodarenje divljom mačkom
- trofej divlje mačke
5. Završna rasprava
6. Literatura
Iz prikazanih naslova poglavlja i nekih potpoglavlja,
vidljiv je detaljan opis svih segmenata važnih za monografsko
djelo o risu i divljoj mački. U knjizi su dane
vrlo detaljne analize, usporedbe i zaključci, a sve to
argumentirano je brojkama, odnosno statistikom. Knjiga
je obogaćena, kao stoje istaknuto, brojnim crno-bjelim
fotografijama, što ne umanjuje njihovu namjenu,
poruku ili edukativnu funkciju, kao i crtežima koji vjerno
dočaravaju bitne detalje o risu i divljoj mački. Grafički
prilozi bazirani su na statističkim pokazateljima i
daju trendove ovisnosti predatora i plijena.
Iako je knjiga pisana na slovačkom jeziku, zbog
sličnosti s hrvatskim jezikom, vrlo lako se čita, a razumiju
se i osnovne misli, zaključci i poruke koje su autori
istakli u pojedinom dijelu teksta.
Na kraju knjige nalazi se 16 stranica s kolor fotografijama
koje prikazuju risa i divlju mačku, njihova
staništa, tragove i aktivnosti. Sam kraj knjige posvećen
je animalistici s temom ovih vrsta te poštanskim markama
koje su izdane s motivom risa i divlje mačke.
Doc. dr. se. Marijan Grubešić
ALBERI E TERRITORIO
(novo izdanje časopisa Monti e bosehi)
Iz broja 3 za ožujak 2004. izdvajamo:
Antonio B r u n o v i: Šuma - raznolikost funkcija
U uvodnom članku časopisa autor (koordinator uredništva)
ističe multifunkcionalnost šume.
Prema studiji profesora Gios-a sa Sveučilišta u
Trentu, javno mišljenje ocjenjuje ambijentalne, hidrogeološke,
turističko-rekreativne i sanitarne funkcije šuma
s 80 % od ukupne vrijednosti šuma. Ostalih 20 %
odnosi se na lakše mjerljivu, prodajnu vrijednost drvne
mase.
Multifunkcionalnom ulogom, šuma postaje kreator
krajolika (očuvanje biološke raznolikosti, reguliranje
vodnog režima, uskladištenje ugljičnog dioksida i dr.)
te doprinosi razvoju turizma, zanatstva i industrije.
Nedostaje evidencija tih "nevidljivih" vrijednosti
šuma, pa vlasnicima šume ostaje samo vrijednost drveta,
koja više nema nekadašnju moć, jer je u posljednjih
10 godina cijena drveta pala za 20 %. To destimulira
vlasnike glede racionalnog gospodarenja šumama.
Broj zaposlenih u šumama se smanjuje, a statistički podaci
ne daju informacije o broju šumskih poduzetnika i
zaposlenika.
Uvoz premašuje 90 % potrošnje drveta. Drvna industrija
fakturira 38 milijardi Eura te ima aktivnu bilancu u
odnosu izvoz-uvoz od 8 milijardi Eura, ostvarenih u
88 000 poduzeća sa 413 000 zaposlenih. Dakle, na jednoj
strani imamo snažnu industriju ovisnu o drvetu koju
prati slabi šumski sektor sa sve manjom proizvodnjom
drveta.
344

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 127     <-- 127 -->        PDF

U novije vrijeme stižu signali s raznih strana o procjeni
"izvanjskih" proizvoda šumskog sektora. Tako je
za vrijeme "Dana šuma" održanih u Quirinale-u 2001.
godine ministar Alemano objavio daje namjera da se
vlasnicima šuma prizna pravo na naknadu za "zaštitu
tla i očuvanje krajolika". Također je inicirana
strateška uloga šuma u uskladištenju ugljičnog dioksida
i mogućnosti trgovine "kvotama" između bogatih i
siromašnih zemalja. Nadajmo se da će te inicijative pokrenuti
aktivnosti za održivo gospodarenje šumskim
resursima.
Antonio B run ari: Strategija gospodarenja šumama
za održivu budućnost
Dana 24. i 25. studenog održanje u Casetti susret
generalnih direktora šuma 15 zemalja EU na temu
"Može li strategija gospodarenja šumama osigurati
održivost europskih šuma". Susret je proširen s predstavnicima
10 zemalja koje trebaju ući u EU 1. svibnja
2004. godine i 3 zemlje koje su podnijele zahtjev za
ulazak (Bugarska, Rumunjska i Turska) te članovima
savjeta EU. Cilj susreta bio je donošenje zajedničke
strategije koja će jamčiti pažljivu zaštitu i preventivnu
skrb o europskom okružju. Utemeljena su osnovna načela
održivog gospodarenja kontinentalnih šuma: ekonomična,
ambijentalna i socijalno-kulturna.
Osim toga, određena je koordinacija između institucija
EU i država članica, a za osiguranje strategije na
pravnoj osnovi donesen je amandman u članku 16 europske
konvencije. Strategija protežira ruralni razvoj, a
radna grupa "Sume Mediterana" naglašava važnost procjene
morfološke razlike šumskih formacija te regije.
Izvor-Le Science: Opasnost - radioaktivna stabla
Grupu šumskih radnika koja je radila u okolici laboratorija
Los Alamos u New Mexicu (SAD) upozorili
su da ne diraju porušena stabla u određenim zonama,
jer bi mogla biti radioaktivna. Glasnogovornik laboratorija
izjavio je da su identificirali područje gdje su
obavljeni prvi atomski pokusi 1945. godine i poslije, te
su zbog opreznosti poduzete zaštitne mjere.
Stabla se nalaze u Baya Kanyonu, 60 km sjeverozapadno
od grada Santa Fe, gdje je predviđena rekreacijska
zona. Za sada je ograđen prostor od pola ha radi zabrane
ulaska drvosječama i rekreativcima, a zatražena
je zabrana aktivnosti na površini od 15 ha koja okružuje
ovu lokaciju.
Zaštićeni patent- Firma Pinosa
Firma iz Tarcenta (Udine) reklamira strojeve za
proizvodnju ogrjevnog drveta velike učinkovitosti:
EPC 330 i EPC 650 izvedba 2004. godina. Strojevi
rade automatski bez obzira kakvo je drvo i kakvog je
oblika. EPC 330 proizvodi do 15 tona ogrijeva na sat, a
EPC 650 proizvodi do 25 tona ogrijeva na sat. Strojeve
poslužuje jedan radnik. Radi učinkovito iz zakrivljenog
i kvrgavog drveta dužine do 6 m i promjera do
60 cm. Konačne dužine ogrijeva mogu biti 20-70 cm, a
također i 20-120 cm (ovisno o modelu stroja). Velik
učinak omogućava motorizirani transportni uređaj i
prostrani alimentacijski otvor. Uređaji su prikladni za
male proizvođače, no isto tako i za velike poduzetnike,
(tel. 0039-0432-783298, fax 783 416).
Izvor-La Gazzetta del Mezzogiorno: Stablo na
mjesto mina
Talijanska ambasada u Libanonu počela je do sada
jedinstveni projekt u Južnom Libanonu, koji je godinama
zbog sukoba i vojne okupacije devastiran. U okviru
tog programa u okolici gradića Tair Harfa, nedaleko od
granice s Izraelom, zasađeno je 200 borova {Pinus brutia)
za svaku od izvađenih ili uništenih mina. Projekt je
financirala Talijanska vlada sa 260 000 Eura u okviru
programa "Italija za Južni Libanon". Talijansko renomirano
poduzeće "Sogelma" jedno od najvećih svjetskih
poduzeća na području razminiranja, neutralizirala je na
tom području 200 pješadijskih i 374 ostale mine. Stabla
su posađena uz ceste koje omeđuju polja žitarica i plantaža
duhana uz nazočnost ministra okoliša Libanona,
talijanskog konzula i drugih uzvanika. Ideja da se posadi
stablo na mjesto gdje je bila mina nema samo simbolično
značenje, već i praktičnu vrijednost. To može
biti poruka ostalim, minama devastiranim zemljama,
kao Afganistan, Irak, Kurdistan te nekim zemljama
Afrike. Od ove akcije u Južnom Libanonu, očekuje se
da će pokrenuti i ostale zemlje.
Mario Brocchi Colonna, Stefano Cortina:
Poljoprivredno šumarske kulture kratkog turnusa
Autori obrađuju jednu za Italiju novu tehniku proizvodnje
drveta u kratkim turnusima, namijenjenu za
energetsku uporabu, ali i za industriju papira i ploča.
U novije vrijeme povećanje interes za proizvodnju
bioenergije kao zamjene za energiju iz fosilnih goriva.
Istraživanja su usmjerena prema proizvodnji drveta iz
panjača u kratkim turnusima sječe "short rotation forestry"
(SRF), što se može smatrati poljoprivredno-šumarskom
kulturom jer se radi o plodnom poljoprivrednom
zemljištu, uz primjenu agrotehničkih mjera. Radi
se o panjačama raznih brzorastućih vrsta naglašene
gustoće (preko 20 000 biljaka po ha). Produktivni život
kultura je od 9 do 20 godina, a godišnja proizvodnja je
10 do 15 tona suhe supstance po ha (svježe dvostruko).
Kao posljedica direktiva EU za smanjenje poljoprivredne
proizvodnje te su novosti interesantne za talijanske
prilike, jer će se smanjiti površina pod žitaricama
za oko 800 000 ha. Ove kulture obilježavaju 4 parametra:
trajanje turnusa, vrsta, gustoća i namjena.
Trajanje turnusa varira: 1—4 g Paulownia, 2-4 g
vrbe, topole i bagrem, 4-6 g platana, bagrem, joha,
brijest, autohtone topole i ostale lokalne vrste, 6-8 g
345

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 128     <-- 128 -->        PDF

topole za celulozu, papir i ploče, 6-8 Paulownia za
čips i tehničko drvo. Vrste se biraju ovisno o raspoloživom
zemljištu i cilju proizvodnje. Gustoća sadnje u
pravilu je vrlo velika, što ovisi o turnusu i namjeni. Po
ha se najgušće sade odabrane vrbe, topole i bagremi
(10 000-15 000 po ha) za proizvodnju toplinske i elektroencrgije.
Ako je cilj proizvodnja ogrjevnog drveta
od autohtonih vrsta, uobičajena je gustoća 600-1 600
biljaka po ha.
Cilj je proizvoditi biomasu za proizvodnju toplinske
i električne energije, zatim ogrjevno drvo, čips za
proizvodnju celuloze i ploča vlaknatica, te drvo za razne
tehničke sortimente. Uz ove namjene treba naglasiti
važnost ovih kultura u uskladištenju ugljičnog dioksida,
regulaciji vodnog režima, pročišćavanju otpadnih
voda, biološkom obogaćivanju i uljepšavanju krajolika,
proizvodnji meda, remizi za divlje životinje i dr.
U Italiji SRF kulture su u fazi pokusa. U posljednjih
10 g. u zemljama sjeverne Europe (Skandinavske zemlje)
provjerena je održivost takvih kultura. U Švedskoj
se na 18 000 ha uspješno kultiviraju hibridi roda vrba s
turnusom od 3-4 g. i gustoćom od 25 000 biljaka po ha
s namjerom proizvodnje biomase za toplinsku i električnu
energiju. U centralnoj Europi preteže izbor topola
s turnusom od 1-3 godine i gustoćom od 12 000 biljaka
po ha. Na sušnim terenima dobre rezultate daje bagrem.
U SAD i Kanadi prevladava uzgoj topole (P deltoides,
P. balsamica i P. tricocarpa) koje se uzgajaju u
turnusu od 8-10 g. s pretežitom namjerom za proizvodnju
celulozne paste. Zemlje toplijih krajeva: Brazil,
Afrika, Australija, Indonezija i Kina uzgajaju razne
vrste eukaliptusa (preko 200 vrsta) za proizvodnju celuloze,
ugljena i ogrjeva.
Posebno mjesto zauzima Paulownia, koja se može
uzgajati na terenima gdje hidrofilne vrste ne mogu rasti.
Ta vrsta ima velik prirast, te u nekoliko godina dosegne
promjer od 20-30 cm a ima tehnološki vrijedno drvo.
Rentabilnost SRF kultura nije uračunata, ali se radi
uglavnom o "siromašnoj proizvodnji" u kojoj treba biti
velika produktivnost uz obaveznu primjenu mehanizacije
prilikom podizanja kulture i iskorištavanja biomase
te osigurano tržište. Sadašnje cijene iznose oko
50 Eura po toni fco skladište za čips ili oko 20 Eura po
toni za biomasu u stojećem stanju, ali se pretpostavlja
da će se to uskoro mijenjati. Dakako, uz vrijednost biomase
potrebno je naglasiti da SRD kulture mogu odigrati
važnu ulogu u poboljšanju okoliša.
Mario Brocchi Colonna: Paulownia, multifunkcionalno
drvo
Rod Paulownia obuhvaća različite drvenaste vrste
porijeklom s Dalekog istoka. Spadaju u porodicu Scrofulariaceae,
gdje su ostale vrste zeljaste, kao što i Paulownia
izgleda u prve dvije godine. Raste vrlo brzo,
tako da u drugoj vegetacijskoj periodi dosegne visinu
od 6-7 m. Veliki srcoliki listovi dosegnu veličinu od
1 m, a grozdasti cvjetovi su plavo-ružičaste boje, što
čini ovu vrstu vrlo dekorativnom. U Europu je unesena
početkom XIX. stoljeća kao ukrasna biljka parkova i
vrtova. O njenoj uporabnoj vrijednosti dugo se nije
znalo ništa, iako se primjerice u ruralnim sredinama
Kine i Japana upotrebljavala za najfinije stolarske poslove.
Danas je Paulownia postala vrsta od velikog interesa
ne samo za tradicionalnu uporabu već i za mnoge
druge funkcije:
Drvo - Ukoliko se slijede jednostavna uzgojna pravila
dobije se u kratko vrijeme lagano, elastično, trajno
drvo, otporno na drvotočce, malog usuha i lijepog izgleda.
Na odgovarajućim tlima siječe se u 10-godišnjim
turnusima.
Med - Veliki zvonoliki cvjetovi bogati su nektarom
kojega pčele rado skupljaju. Po jednom ha se može dobiti
godišnje nekoliko stotina kilograma svijetlog meda
ugodnog mirisa.
Biomasa - Za energetsku uporabu, uz brzi rast omogućava
skraćenje turnusa sječa, što omogućuje "žetvu"
svake godine na specijalnim plantažama velike gustoće.
Takvo drvo se melje u čips i spaljuje u modernim i učinkovitim
energanama.
Drvoredi u poljoprivrednim zonama - Pokazala
se vrlo učinkovitom kombinacijom paralelna proizvodnja
drveta i poljoprivrednih kultura, gdje drvoredi
Paulownije povoljno djeluju na rast poljoprivrednih
vrsta pa se tako postiže dvostruka korist. To dokazuje
preko 15 milijuna ha takvih površina u Kini s Paulowniom
i različitim poljoprivrednim kulturama. Paulownia
se također upotrebljava kao međukultura vrijednih
šumskih kultura sporog rasta, gdje osigurava solidan
meduprihod.
Pročišćavanje okoliša - Duboko korijenje Paulownie
učinkovito apsorbira otpadne vode organskog
podrijetla na propusnim tlima, a mladi pustenasti listovi
učinkovito zadržavaju prašinu.
Uskladištenje C02 - Brzi rast i jaka fotosinteza
omogućuje učinkovitu apsorpciju ugljičnog dioksida i
pridonosi umanjenju učinka staklenika.
Gradsko uređenje - Cvatnja s lijepim cvjetovima
boje glicinijc, koja traje travanj i svibanj, pravilan oblik
stabla, prilagodljivost vrste teškim gradskim uvjetima te
otpornost prema štetnicima, čine ovu vrstu vrlo prikladnom
za ukrašavanje urbanih zona.
Michele Battazzo, Federico Correale Santacroce:
Spontane drvenaste vrste i povratak divljači
Poboljšanje stanja faune u agroekosustavima pobuđuje
sve više interesa zbog poboljšanja ambijentalne
raznolikosti ili interesa lovaca, posebno u zonama gdje
nema rascjepkanosti parcela.
346

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 129     <-- 129 -->        PDF

Intervencije na poboljšanju okoliša u poljoprivrednim
zonama relativno su jednostavne. Važno je izdvojiti
od normalne proizvodnje dio odvojene i marginalne
površine od oko 5-10 % na kojoj treba omogućiti rast
grmolikih drvenastih vrsta i manjih stabala.
Minimalna površina na kojoj se optimalno može
primijeniti takva intervencija je 1 000 ha, ali to može
biti i više parcela od stotinjak ha jednog ili više vlasnika.
Vrsta intervencije ovisi o vrsti divljači koja se želi
favorizirati, ali neke akcije poboljšanja uz adekvatnu
poljoprivrednu aktivnost mogu biti učinkovite za povećanje
brojnog stanja raznih vrsta divljači koja kontinuirano
boravi na tom području. Mnogo je teže korisno intervenirati
za migratorne vrste. Ipak, poboljšanje poljoprivredno-
šumske strukture povoljno djeluje na održavanje
selidbenih koridora i lokacije kraćih zaustavljanja
selica. U jednom takvom okružju treba učiniti intervencije
koje omogućavaju naseljavanje spontanih
drvenastih grmolikih vrsta.
Za pernatu stanišnu divljač kao što su poljske jarebice
i fazani (kao i za mnoge ptice pjevice) smatraju se
korisne grmolike strukture s različitim slojevima vegetacije,
gdje je krošnja gusta, isprepletena i pokriva tlo.
Živice i šumarci čine izvrsno stanište koje osigurava
zaštitu tokom cijele godine. Istodobne i jednovrsne
kulture, kao topolici i drvoredi bez ostale vegetacije,
manje su korisne za boravak divljači. Ustanovljeno je
da šumske formacije u mlađem razvojnom stadiju, kao
i mlade kulture, čine dobro stanište za dvopapkare
(srne i lopatare), ukoliko se nalaze u zonama ograničenog
uznemiravanja. Ukoliko se radi o površinama za
produkciju biomase, važno je da se racionalizira godišnja
sječa i da uvijek ostaje dovoljno površine za boravak
divljači.
Za divlje životinje najvažnije su rubne površine poljoprivrednih
područja gdje one nalaze hranu i sklonište
zahvaljujući raznolikosti biljnog pokrova, koji je
karakterističan za živice i manje šumarke. Na primjer,
za očuvanje poljskih jarebica živice i šumarci trebaju
biti složeni pretežito od niskog grmlja snažnog rasta s
postranim lisnatim granama koje se međusobno isprepleću.
Komponenta drveća naprotiv treba biti rijetka,
da ne ugrozi rast grmlja zasjenjivanjem. Gusta stabla
koja prate veliki grmovi na rubovima čine prikladno
stanište za divlje grlice, a također za noćne i dnevne
ptice grabljivice. Živice i šumarci trajni su elementi
poljoprivrednog okružja i nisu podvrgnuti godišnjim
ciklusima, što ih čini jedinim jesenskim i zimskim
skloništima. Osim toga, ove strukture imaju multifunkcionalnu
funkciju: proizvodnja drveta, zaštita poljoprivrednih
kultura, očuvanje obala, kanala i vodotoka,
berba jestivih plodova, gljiva i samoniklih jestivih biljaka.
Idealne strukture rascjepkane su površine u grupama
i na rubovima površina.
Primjena mehanizacije može biti limitirajući čimbenik.
Povoljna je kasna kosidba (druga polovica srpnja),
ostavljanje pojasa nepobranih usjeva (kao na primjer
kukuruza), koji kao remiza osigurava hranu i
sklonište. Potrebno je primjenjivati kasno zaoravanje
ostataka kultura koje služe kao gnojivo.
Od posebne je važnosti uporaba mehanizacije optimalnog
učinka za održavanje spontane vegetacije na
rubovima parcela, jaraka i šumaraka, kojima se obavlja
rezanje i šišanje krajem vegetacijskog razdoblja, izbjegavajući
primjenu herbicida.
Lorenza C o 11 e 11 i: Gospodarenje šumama u područjima
Natura 2000
U posljednje vrijeme biološka raznolikost i njeno
očuvanje postali su objekt međunarodnih rasprava.
Godine 1992. članovi EU potpisivanjem konvencije
UN priznali su prioritet očuvanja prirodnih staništa.
Politika očuvanja prirode temelji se na prethodnim
odrednicama zakona o zaštiti divljih ptica i prirodnih
staništa biljnih i životinjskih vrsta (direktiva Habitat
1992. g). Srž te politike je stvaranje europske ekološke
mreže poznate pod nazivom Natura 2000.
Mreža "Natura 2000" sastavljena je od specijalnih
zona zaštite (ZPS) združenih za očuvanje 182 vrste i
podvrste ptica navedenih u 1. prilogu direktiva "Ptica i
stanište". Od opće važnosti navedene su u direktivi 6
biogeografskih regija.
Svaka država daje popis prirodnih staništa biljnih i
životinjskih vrsta koje su primjerene tim uvjetima. Tim
područjima treba upravljati dinamično, vodeći računa
0 lokalnom potrebama ekološkog, ekonomskog i socijalnog
karaktera. Po podacima FAO-a, površina teritorija
EU iznosi 313 milijuna ha, od čega na šumske površine
otpada oko 116 milijuna ha (37 %), a ulaskom
10 novih zemalja površina EU povećava se za 72 milijuna
ha, od čega na šumske površine otpada 24 milijuna
ha (33 %).
Pokrivenost šumama različita je i za zemlje EU u postocima
iznosi: Austrija 47, Belgija i Luksemburg 22,
Danska 11, Finska 72, Francuska 30, Grčka 28, Irska 10,
Italija 34, Nizozemska 11, Portugal 40, Velika Britanija
12, Španjolska 30, Švedska 66. Nove članice EU imaju
sljedeću pokrivenost u postocima: Cipar 19, Estonija
49, Letonija 49, Litva 32, Malta 0, Poljska 30, Češka 34,
Slovačka 35, Slovenija 55 a Mađarska 20. To znači da
će EU imati površinu od 385 milijuna ha i šumskih površina
od oko 140 milijuna ha (36,3 %).
Šume EU predstavljaju važan izvor primarnog materijala,
što omogućava veliku zaposlenost te pozitivan
utjecaj na ekološke funkcije. Posljednjih godina površine
šuma povećavaju se, što se ne može reći za adekvatno
poboljšanje kvalitete njihovog stanja. Manje od
1 % su primarne očuvane šume, dok je sve ostalo sto-
347

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 130     <-- 130 -->        PDF

ljećima podložno negativnom antropološkom utjecaju.
Osobito su ugrožene mnoge endemske vrste, te ostali
organizmi koji čine sastavni dio šumskih ekosustava.
Slika 1. Tepih od mahovine u očuvanoi
U okviru Europske direkcije za okoliš publiciran je
"vodič", koji informira javnost o ambijentalnoj problematici
i o rezultatima raznih uspješnih iskustava u gospodarenju
šumama uključenim u mrežu "Natura 2000",
koji mogu biti sintetizirani u sljedeće:
za svako stanište treba odrediti specifične mjere
gospodarenja
objekti očuvanja prioritetni su u odnosu na ekonomske
i socijalne funkcije šuma
treba zadržati ili poboljšati stanje očuvanja staništa
negativne utjecaje treba eliminirati u smislu članka
6, paragrafa 3 direktiva Habitat
kvaliteta staništa treba biti praćena (monitoring) i
dostavljana nadležnim autoritetima.
Realizacija mreže Natura 2000 danas je priznata i
potrebna je za zaštitu prirode i biološke raznolikosti na
zajedničkoj razini. Ostaju problemi vezani za oskudan
izvor sredstava koja bi trebala omogućiti provođenje
tih aktivnosti, koje će se još povećati povećanjem
broja članica EU.
Barbara A1 f e i: Protiv glodavaca mehanička
zaštita, obrada terena ali i ultrazvuk
Na pitanje jednog čitatelja o zaštiti njegove plantaže
od glodavaca koji najviše štete čine na korijenju i
kori mladih stabala, autorica odgovara:
Ponajprije potrebno je ustanoviti točan uzrok oštećenja
korjenja i kore. Vjerojatno postoji razlog za pojačanu
pojavu glodavaca koju treba otkloniti. Potrebno
je što češće obrađivati teren kako bi se zaustavilo
širenje glodavaca i razorili njihovi hodnici. Također se
savjetuje postavljanje plastičnih štitnika (shelter) na
podnožje stabalaca, koji treba malo ukopati u zemlju.
Uz ove mjere preporuča se uporaba ultrazvučnih
Europska ambijentalna agencija procjenjuje da 40 %
mahovina i 30 % ugroženih ptica imaju izravnu međusobnu
vezu sa šumom.
Slika 2. Život mnogih ptica usko je vezan za šumu
aparata (postoje u prodaji) koji emitiraju ultrazvuk, a
koji ih ometa i djeluje učinkovito na površini od
600-700 m2, a koriste struju od 220 V.
Daniela C a r e 11 a: Štete na drvetu oraha od raka
kore
Vlasnik plantaže oraha s namjenom proizvodnje
drveta primijetio je tamne mrlje na deblu iz kojih izlazi
gumasta tvar smeđe-crvenkaste boje. Na njegovo pitanje
da li to umanjuje vrijednost drveta, autorica je odgovorila:
Navedeni simptomi znak su oboljenja koje uzrokuje
bakterija Erwinia nigrifluens (porijeklom iz Kalifornije)
na mnogim kulturama oraha. Površinski rak kore
oraha ustanovljenje 1998. g. u Venetu i Piemontu, a
2001. u Laziu, posebice na Juglans regia var. Malizia i
Slika 3. "Shelter učinkovita zaštita od glodavaca
348