DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 131     <-- 131 -->        PDF

Sorrento. Ta oštećenja protežu se u unutrašnjost debla
u dubinu od nekoliko cm, a rjeđe sve do unutrašnjosti
debla. Ista uzrokuju smanjenje vrijednosti drveta za
40-50 %, a u plantažama namijenjenim za proizvodnju
plodova, uzrokuje smanjenje vegetativnog razvoja.
iz broja 6 studeni-prosinac 2003. g. izdvajamo:
Stefano P u g 1 i s i: Genetska varijabilnost talijanskih
populacija bijelog bora (Pinus sylvestris L.)
Od svih borova bijeli bor ima najširi areal. Od Pirinejskog,
Apeninskog i Balkanskog poluotoka proteže
se na sjever sve do Skandinavskih zemalja, a na istok
preko Sibira doseže do Mandžurije, dosežući blizinu
obala Tihog oceana. Prostorna raznolikost tog velikog
područja i dugi evolutivni razvoj, uzrokovali su veliku
interspecijalnu varijabilnost.
Mišljenje je da se bijeli bor počeo razvijati u Istočnoj
Aziji i otuda se širio u Europu, gdje se javlja od tercijara.
Ponavljane promjene areala u razdoblju glacijala i
interglcijala uzrokovale su pojavu mnogih novih populacija
s porastom varijabilnosti i genetske raznolikosti.
Važnost ove vrste za šumarstvo srednje Europe i
Skandinavije povod je intenzivnih istraživačkih aktivnosti
na genetskoj strukturi populacija uz uporabu biokemijskih
genetičkih markatora (u novije vrijeme i
molekularnih).
Rasprostranjenost bijelog bora na talijanskom arealu
ograničena je na Alpsko područje te Apenine Ligurije
i Emilije, gdje su ostale samo reliktne jezgre malih
površina. Ova je vrsta nekada zauzimala velike površine
Italije, ali je zbog klimatskih promjena njen areal
sužen, osim Alpa, gdje klimatski uvjeti osiguravaju
njen opstanak. Kako je bijeli bor heliofilna i pionirska
vrsta, obilježava je otpornost i ekološka prilagodljivost,
što joj daje važnost u talijanskom šumarstvu glede
naseljavanja terena ogoljelih od nepovoljnih i katastrofalnih
poremećaja.
Kada se govori o biološkoj raznolikosti, obično se u
razmatranje uzimaju tri kategorije raznolikosti:
genetska raznolikost - nasljedna raznolikost unutar
vrste,
raznolikost vrsta - koja se sastoji od količine vrsta u
jednoj biocenozi,
raznolikost ekosistema - koji se razlikuje od prethodnih
jer uključuje i abiotsku komponentu te vodi
računa o broju vrsta, ali i o njihovoj pojedinačnoj
učestalosti.
Detalje o ovoj bolesti mogu se naći u Fitopatološkom
informatoru broj 7-8/2003 (autori: Carella, Spigno
i De Vita).
Radi objašnjenja genetske strukture uzeti su u razmatranje
osam prirodnih populacija bijelog bora i to 7 iz
Alpa i 1 iz Emilijanskih Alpa. Sve populacije su autohtone
(od kojih su 4 sjemenske baze). U tim je populacijama
bijeli bor uglavnom u čistoj jednodobnoj populaciji.
Istraživanja su obavljena uzimanjem češera tijekom
1988. i 1989. g. Zatim su vršene izoenzimatske analize
pomoću horizontalne elektroforeze na embrijima 12 sjemenki
svakog matičnog stabla. Upotrebljavano je 6 enzimatskih
sustava. Tehnički detalji svakog enzimatskog
sustava numerirani su te elaborirani pomoću programa
BIOSYS-1. Na bazi frekvencija karakterističnih gena
računata je serija parametara genetske raznolikosti unutar
populacije i različitost populacije. Usporedbom frekvencija
gena uočen je niz osobina koje razlikuju apeninsku
populaciju od ostalih, što se može objasniti činjenicom
da je to izolirana reliktna populacija. Ostale
populacije su u biti međusobno slične.
Apeninska populacija ima unutar sebe neznatno
nižu genetsku raznolikost od alpskih populacija unatoč
svoje izoliranosti, jer se tu radi o maloj površini koja je
zajedno s nestalim jezgrama bora na Apeninima svjedok
migracije koje su se dogodile u interglacijalnom i
postglacijalnom razdoblju.
Rezultati postignuti u ovim istraživanjima ne mogu
sa sigurnošću potvrditi da obje talijanske populacije bijelog
bora potječu iz istog glacijalnog ishodišta.
Davide T r a v a g l i n i : Konferencija IUFRO
U studenom (12-15) održana je u Firenci važna
konferencija IUFRO o monitoringu i pokazateljima
šumske biološke raznolikosti Europe. Konferencija je
organizirana u suradnji zajednice IUFRO, Europskog
šumarskog instituta, Ministarstva poljoprivrede i
šumarstva, Državnih šuma, Talijanske šumarske akademije,
Sveučilišta iz Firence i drugih. Sudjelovalo je
150 predstavnika iz 15 europskih i 5 izvaneuropskih
zemalja. Konferencija je predstavila veliku važnost
susreta i rasprava medu predstavnicima šumarske i ambijentalne
znanosti o načinu učinkovite primjene sustava
monitoringa biološke raznolikosti u šumarstvu koja
se odnosi na vrste, populacije i krajolik.
L´ITALIA FORESTALE E MONTANA
(časopis o tehničkim i ekonomskim odnosima - izdanje
Talijanske Akademije šumskih znanosti)
349