DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 132     <-- 132 -->        PDF

Za vrijeme odvijanja manifestacije predstavljeno je
5 glavnih tema tijekom 11 zasjedanja, od kojih je jedna
posvećena izvaneuropskim iskustvima. Na kraju konferencije
su doneseni zaključci koji su proizašli iz širokih
rasprava, a koji bi trebali osigurati da sustav monitoringa
mogu pratiti sve promjene u vremenu i prostoru,
te da se šume shvate kao kompleksan biološki sustav.
Također je naglašeno da se relativno skromna sredstva,
trebaju koristiti racionalno za korištenje ključnih
problema.
Na kraju programa velika skupina znanstvenika,
predvođena profesorom O. Cianciom i S. Nocentini
(Sveučilište Firenca), posjetila su poznatu šumu
Vallombrosa.
Frane Grospić
GIS U GAZDOVANJU PRIRODNIM RESURSIMA
Ovih dana se u Bosni i Hercegovini u izdavaštvu
Gauss d.o.o. Tuzla pojavila knjiga GIS U GAZDOVANJU
PRIRODNIM RESURSIMA. Autori knjige su:
mr. Ahmet L o j o dipl. ing. šumarstva i Mirza P o n j a -
vić dipl. ing. geodezije, a recenzirali su je prof. dr.
Hamid Čustović i mr. Fahrudin Đuzo, dilp. ing.
geodezije. Knjiga je zamišljena i napisana sa željom da
popuni nedostatak publikacija ove tematike na našem
jeziku, te zadovolji stalnu i naglašenu potrebu za znanjem
u korišćenju GIS tehnologije, koja sve više nalazi
svoju primjenu u gospodarenju prirodnim resursima u
suvremenome društvu.
A. Lojo & M. I´onjavić
GIS U GAZDOVANJU
PRIRODNIM RESURSIMA
WinGIS 2000
profesionalni GIS za
MS Windows OS
Tuzla, 2004.
Publikacija je ponajprije namijenjena stručnjacima
šumarstva i poljoprivrede, ali je mogu koristiti i svi
ostali stručnjaci čija je djelatnost vezana uz prostor,
prostorne informacije i prirodne resurse: rudarstvo,
geologija, hortikultura ... Svi primjeri, upute i vježbe
korišteni u ovoj knjizi, prikazani su kroz programski
paket WinGIS, jer je isti korišten za razvoj GI sustava
u šumarstvu Bosne i Hercegovine.
Knjiga je podijeljena na sedam tematskih cjelina
(uvod i šest poglavlja), ima 205 stranica, a ilustrirana
je s 279 grafičkih prikaza.
U prvom poglavlju autori objašnjavaju što je to
geoinformacijski sustav općenito, izvore i točnost podataka,
kartografske projekcije i geodetske datume,
koordinatne sustave, modele transformacije, prikaz i
organizaciju podataka u GIS-u.
U okviru drugoga poglavlja govori se o načinu korištenja
rasterskih podataka s kojima se najčešće susrećemo
na početku izrade nekoga GIS projekta. U ovome
poglavlju upoznaje se sa: skeniranjem rasterskoga prikaza,
otvaranjem i pozicioniranjem rastera, podešavanjem
osobina rastera, izrezivanjem i snimanjem dijela
rastera, organiziranjem rasterskih prikaza, georeferensiranjem
rasterskih prikaza. Na kraju je dana vježba
"Georeferensiranje topografske karte 1 : 25 000".
Treće poglavlje obuhvaća rad s vektorskim podacima:
rad s organizatorom slojeva, selekcija objekata, crtanje
i editiranje objekata, rad sa simbolima, upisivanje
teksta, korištenje snap funkcije, alate za konstruiranje,
mjerenje i dimenzioniranje, generiranje objekata,
digitalizacija i rad s digitajzerom, unos i iznos podataka.
Ovo poglavlje završava se sa vježbom "digitalizacija
kartografskog sadržaja".
Četvrto poglavlje obraduje rad sa tabličnim podacima
odnosno unos i korištenje atributivnih podataka i
njihovu grafičku prezentaciju i tematiziranje vektorskog
sadržaja. Također se unutar ovoga poglavlja upo-
350