DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 133     <-- 133 -->        PDF

znaje s radom na tablicama, kreiranjem i primjenom
upita, primjenom filtera, radom sa zapisima, anotiranjem,
izradom dijagrama, tematskim prikazima.
Na primjeru planiranja gospodarenja šumama u Bosni
i Hercegovini, odnosno na konkretnom primjeru dan
je slijed aktivnosti prilikom izrade jednog GIS projekta,
a koji može biti primijenjen na bilo koji drugi GIS projekat,
što je tematski sadržaj petoga poglavlja. U ovome
poglavlju također se govori o podešavanju projektnih i
globalnih postavki, integraciji prostornih podataka,
analizi podataka, postavljanju prostornih upita, prikazu
podataka u GIS projektu, objavi podataka.
U šestome poglavlju prikazane su funkcionalnost i
osobine VVinGIS paketa, te dane upute za instaliranje,
odnosno skraćenice za pozivanje komandi ovog programskog
paketa.
Iako se visoko sofisticirana tehnologija još nažalost
ne koristi u dovoljnoj mjeri u šumarstvu kao vrlo značajnoj
gospodarskoj grani, ova knjiga ima cilj približi
tehnologiju navedenoj korisničkoj grupi, ali i stručnjacima
dragih profila. Također ona otvara vrata mladoj
studentskoj populaciji da prihvate i koriste ovu tehnologiju
u svome budućem radu te daljem usavršavanju
na postdiplomskom studiju kod izrade magisterija i
doktorata.
Možemo zaključiti da knjiga GIS U GAZDOVANJU
PRIRODNIM RESURSIMA autora mr. Ahmeta
Loje, dipl. ing. šumarstva i Mirze Ponjavića, dipl. ing.
geodezije, predstavlja izuzetan literaturni doprinos
ovoj tematici, pa je stoga treba preporučiti za uporabu
pri gospodarenju prirodnim resursima.
Mr. Sead Vojniković
SVI HRVATSKI ŠUMARI U JEDNOJ EDICIJI
Poduzeće TUTIZ LEKSIKA d.o.o. Zagreb, u suradnji
s Hrvatskim šumama d.o.o. Zagreb, Ministarstvom
znanosti i šumarskim djelatnicima, objavilo je i šestu
knjigu Hrvatskoga šumarskog životopisnog leksikona,
podnaslova ŠUMARSKI TEHNIČARI I ČUVARI
ŠUMA-LUGARI.
Kako je leksikon tiskan u maloj tiraži, nakladnik je
svih šest knjiga Hrvatskoga šumarskog životopisnog
leksikona snimio na CD-ROM, a dodan je i Imenik lugara
aktivnih 1905., 1918. i 1933. godine. Tako se na
jednom mjestu nalazi blizu 12.000 imena stručnih hrvatskih
šumarskih djelatnika: akademika, sveuč. profesora,
doktora i magistara šum. znanosti, dipl. inženjera
šumarstva te šumara na razini više, srednje i niže stručne
spreme. Na taj će način biografski i bibliografski
podaci do kojih su urednici i suradnici uspjeli doći,
ostati trajno sačuvani i pohranjeni ne samo u knjigama,
nego i na elektronskom mediju dostupnom svakom šumaru,
obitelji i široj hrvatskoj i svjetskoj javnosti
Kako je malo tko mogao kupiti svih šest knjiga
Leksikona, nakladnik na ovaj način omogućava svim
zainteresiranima da prigodno naruče CD-ROM (100 kuna)
te tako umjesto knjige uzmu isti, što im omogućava
čuvanje i trajno pregledavanje sadržaja cijelog HŠŽ
Leksikona.
J. Biskup
NAKLADNIK:
TUTIZ LEKSIKA d.o.o.
Javorovac 9
10 000 Zagreb
tel: 01 468 4608
351