DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 134     <-- 134 -->        PDF

MEĐUNARODNA SURADNJA
2. SVJETSKA KONFERENCIJA I IZLOŽBA TEHNOLOGIJE
BIOMASA ZA ENERGIJU, INDUSTRIJU I ZAŠTITU KLIME
Od 10. do 14. svibnja 2004. g. u Rimuje održana
druga svjetska konferencija o održivom korištenju biomase
pod nazivom Biomasa za energiju, industriju i
zaštitu klime (slika 1). Skup je okupio preko 1100 vodećih
stručnjaka različitih struka iz ovog područja, a
predstavljeno je ukupno preko 90 zemalja. Pokrovitelji
skupa bili su Europska komisija, Ministarstva okoliša i
prostora te poljoprivrede i šumarstva Republike Italije,
Ministarstvo energetike SAD-a (U.S. Department of
Energy), Ministarstvo za okoliš Kanade {Natural Resources
Canada), UNEP, Svjetska Banka, 1EA Bioenergy,
FAO i EUBIA {European Biomass Industry
Association).
* * ^ *
izvora energije u današnjem svijetu (slika 2). Teme
konferencije obuhvaćale su:
Izvori biomase (poljoprivreda, šumarstvo, otpad i
procesna industrija);
Obrada i logistika sakupljanja biomase;
Tehnologije za konverziju biomase u energiju;
Demonstracija i tržište za biomasu u toplinarstvu i
proizvodnji električne energije;
Demonstracija i tržište za biomasu u prometu;
Korištenje biomase u industriji za zaštitu klime;
Gospodarski aspekti i prednosti;
Međunarodna trgovina biogorivima;
Strategije i politika za poticanje;
Međunarodna suradnja za potporu razvoja korištenja
biomase;
Biomasa u zemljama u razvoju.
2nd World Conference and
Technology Exhibition on
Biomass for Energy, Industry
and Climate Protection
a joint global event of the 13th European Conference on
Biomass for Energy, Industry and Climate Protection and
the Biomass Conference of the Americas
Palazzo dei Congressi
Rome, Italy
10-14 May 2004
Supported by
The European Commission
The Italian Ministry for the Environment and Territory
The Italian Ministry for Agriculture and Forestry Policies
DOE U.S. Department of Energy
Natural Resources Canada
UNEP - United Nations Environment Programme
World Bank RPTES Program
IEA Bioenergy
FAO Food and Agriculture Organisation of the United Nations
EUBIA European Biomass Industry Association
Jointly organised by ETA-Florence and WIP-Munich
Slika l. Logo, organizatori i pokrovitelji konferencije
Na konferenciji i usporednom poslovnom sajmu
prikazane su sve tehnologije, ali i sva brojna gledišta
održivog korištenja energije biomase, tog najstarijeg,
ali i po energetskom udjelu najznačajnijeg obnovljivog
Slika 2. Udio pojedinih obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji primarne
energije u EU u 2003. (Izvor: EurObserv´ER 2003)
Opisana konferencija nije poslužila samo kao mjesto
susreta i forum za prezentaciju rezultata znanstvenika
i istraživača iz svih dijelova svijeta. Posebno je
bilo zanimljivo slušati izlaganja i programe predstavnika
vlada i financijskih institucija. Prema njima, biomasa
je obnovljivi izvor energije od kojega se u bližoj
352

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 135     <-- 135 -->        PDF

budućnosti najviše očekuje, a sve više europskih država
udio biomase u ukupnoj opskrbi energijom mjeri
dvoznamenkastim postotnim udjelima. Većina nedavnih,
ali i budućih direktiva Europske komisije koje se
tiču energetskog sektora, posebnu pozornost pridaje
biomasi (Direktiva o promociji proizvodnje električne
energije iz obnovljivih izvora, Direktiva o promociji
biogoriva, Direktiva o kogeneraciji i dr.), Vlada Japana
donijela je dugo pripremanu Nippon Biomass Strategy,
a biomasa se u SAD-u potiče državnim programom
Biopower for Strong America. Nisu samo vlade
prepoznale prednosti i mogućnosti biomase - zapažene
prezentacije održali su i predstavnici različitih industrijskih
proizvođača, ali i multinacionalnih kompanija.
Uz tradicionalnu prisutnost proizvođača strojarske i
elektroenergetske opreme kao što su Siemens, Babcock
& Wilcox ili Timberjack, zapažena su izlaganja predstavnika
tvrtki automobilske industrije kao što su
FORD i Volkswagen, koji su predstavili svoje programe
razvoja koji uključuju biogoriva, ali i multinacionalnih
naftnih kompanija kao što su Shell, Total i
British Petroleum. Zanimljiv je i podatak daje operator
tržišta električnom energijom u Sloveniji putem
Internet portala počeo uspostavu organiziranog tržišta
biomase za proizvodnju energije.
Na konferenciji su bili prisutni i hrvatski stručnjaci
- ukupno sedam radova predstavili su razni autori sa
Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Energetskog
instituta Hrvoje Požar, Fakulteta elektrotehnike,
strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, Ekonerga
i Splitsko-dalmatinske županije, što u usporedbi
s drugim sudionicima, ali i uzimajući u obzir sve okolnosti
koje prate razvoj korištenja energije biomase u
Hrvatskoj, i nije tako loše (slika 3).
Poseban trenutak za Hrvatsku nastupio je tijekom
ceremonije zatvaranja konferencije. Već tradicionalno,
u toj se prilici dodjeljuju tri vrlo posebne nagrade i to:
David Hall World Prize for Biomass (prema jednom
od svjetskih pionira suvremenog korištenja energije
biomase, britanskom profesoru Davidu Hallu) - nagrada
za životno djelo, EU BI A Award - nagrada za industrijska
postignuća te Biomass World Junior Award.
Neočekivano, iako potpuno zasluženo, ova posljednja
nagrada dodijeljena je dr. se. Juliju Domcu iz Energetskog
instituta Hrvoje Požar. Nagrada Biomass World
Junior Award (slika 4.) dodjeljuje se mladom stručnjaku
(do 36 godina) koji postigne posebno istaknute rezultate
na nacionalnoj i svjetskoj razini na području
održivog korištenja energije biomase. U obrazloženju
nagrade između ostalog stoji, da se dodjeljuje za "predan
rad na poticanju razvoj bioenergetskog sektora u
Hrvatskoj, za brojne uspješne projekte međunarodne
suradnje i obrazovanja, za ključnu ulogu u pridruživanju
Hrvatske tako uglednoj međunarodnoj organizaciji
kao stoje IEA Bioenergy, te za izrazito uspješne rezultate
međunarodno prepoznatog
projekta IEA Bioenergy Task 29:
Socio-economic Drivers for Bioenergy
Projects".
Na ovaj se način Hrvatska još
jednom kvalitetom dostignuća svojih
stručnjaka svrstala uz bok industrijski
najrazvijenijih zemalja svijeta
te pokazala koje su njene prave
mogućnosti. Nadajmo se da ćemo
ih znati i prepoznati i iskoristiti!
Mr. se. Velimir Šegon
Energetski institut Hrvoje Požar
Savska 163, 10000 Zagreb
353