DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 141     <-- 141 -->        PDF

IN MEMORIAM
RADE RAJNOVIĆ (1956 - 2003)
Prije nepunih šest mjeseci, u
prometnoj nesreći poginuo je naš
kolega Rade R aj n o v i ć dipl. ing.
šum., zaposlenik UŠP Delnice, a na
radnom mjestu upravitelja šumarije
Gomirje.
Svojim kolegama i prijateljima
i danas nedostaje, jer je bio čovjek
kojega su krasile izuzetne vrline,
radišnost, stručnost, poštenje, a nadasve
ljubav i prijateljstvo prema
ljudima.
Rođenje u Moravicama u Gorskom
kotaru 1956., gdje 1971. završava
Osnovnu školu, a gimnaziju u
Ogulinu 1975. god. Kako mu je
otac po zanimanju bio lugar, već u
ranoj mladosti zavolio je šumu, pa
je bilo i normalno da za svoj budući
životni poziv izabere šumarstvo.
Šumarski fakultet završava 1984.
diplomiravši na Šumsko-gospodarskom
odsjeku iz područja uređivanja
šuma - dendrometrija.
Nakon završetka studija zapošljava
se u Šumskom gospodarstvu
Vrbovsko kao pripravnik, a onda
zasniva stalni radni odnos. Uz pripravnički
staž uključuje se i u radove
na snimanju i obradi podataka za
izradu jedinstvenih normativa sječe
i izrade za preborne šume, u organizaciji
Katedre za organizaciju rada
Šumarskog fakulteta u Zagrebu.
Osnutkom Primorsko-goranskog
šumskog gospodarstva prelazi
na radno mjesto rukovoditelja RJ
Šumarstvo OOUR-a za iskorišćivanje
šuma Vrbovsko 1985., a osnivanjem
Uprave šuma podružnice
Delnice postaje 1991. revirnikom u
Šumariji Vrbovsko. Od 1. veljače
1992. pa sve do svoje prerane smrti
na mjestu je upravitelja šumarije
Gomirje.
Uz radne obveze i obitelj koju je
izuzetno volio, bio je vrlo aktivan u
športskim društvima, bio je predsjednik
Nogometnog kluba "Željezničar"
Moravice, član Poglavarstva
općine Vrbovsko i Mjesnog odbora
Moravice. Bio je član Hrvatskoga
šumarskog društva i član
Upravnog odbora HŠD-a ogranak
Delnice.
Za sve njegove doprinose razvoju
i unaprjeđenju šumarstva, uz
zahvalnost što je zajedno s nama
radio i pokazao se kao odličan šumarski
stručnjak, veliki čovjek i
kolega, zaslužuje dužno priznanje.
Vječno će nam ostati u sjećanju.
HŠD - ogranak Delnice
359

ŠUMARSKI LIST 5-6/2004 str. 142     <-- 142 -->        PDF

O b a v i j e s t
Posebni broj - suplement 127. godištu Šumarskoga lista, odnosno Zbornik radova s obilježavanja 125. obljetnice
Kr. Nadzorništva - Inspektorata, tiskan je u ograničenom broju primjeraka. Osim nazočnima na Skupštini
HŠD-a, određeni broj primjeraka štavljenje na raspolaganje Šumarskom fakultetu, Šumarskom institutu i Hrvatskim
šumama d.o.o. No, iz preostale količine možemo izdvojiti određeni broj primjeraka posebno zainteresiranima,
pozivajući ih da nam se jave u Uredništvo.
U DC 630*
ISSN
0373-1332
CODEN
SULIAB
HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO
POSEBNI BROJ ŠUMARSKOG LISTA
GODINA CXXVII- Zagreb, 2003.
360