DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 123     <-- 123 -->        PDF

Autori su, u najkraćim crtama, na zadnjoj stranici
korica dali najsažetije značajke ove enciklopedije lovstva,
koju karakteriziraju sljedeće vrijednosti:


Enciklopedija je djelo poznatih slovačkih i čeških
stručnjaka, lovaca, zoologa i fotografa, nastala na
temeljima tradicije, stručnosti i znanosti.


Uz tradicijsko lovstvo, enciklopedija obuhvaća područje
genetike i etologije divljači,


detaljan opis i biologija ostale divljači srednje Europe
koja je vraćena u prirodu,


detaljan pregled zakona Slovačke i zakona Europske
unije, kao i drugih međunarodnih propisa koji
se tiču lovstva,


jedinstvena obrazovna literatura obogaćena s oko
1500 fotografija u boji, obrazaca, karata i drugog
materijala za ilustraciju,


knjiga nije namijenjena samo lovcima već i brojnim
drugim ljubiteljima prirode.
Ako svemu tome dodamo i bogatu statistiku i prikaz
najnovijih podataka o lovstvu, divljači i trofejima
na međunarodnoj razini, tada ovo djelo zaista zaslužuje
svaku pohvalu.


Ova enciklopedija je jedno od najkompletnijih publikacija
s lovnom tematikom na području Europe.


Svakako bi bilo vrijedno da svaka naša lovačka biblioteka
ima ovo kapitalno i u Europi jedinstveno djelo,
koje se zbog sličnosti jezika lako može čitati i razumjeti,
a ilustracije, grafike, statistika i karte dovoljno
jasno prikazuju ono što im je cilj i svrha.


Iskrene čestitke autorima na uloženom trudu, za
kvalitetu tekstova, slika i ostalih priloga, opsežnost
materijala i na kraju za tehničku opremljenost Enciklopedije
lovstva.


Doc. dr. se. Marijan Grubešić


OSVRT NA DJELO g. MLAĐANA VIDOVICA, dipl. iur.


"Tisućljetno štovanje Svetog Eustahija mučenika, zaštitnika lovaca,
lovočuvara i šumara, kod Hrvata"


U Solinu je 19. rujna 2004. godine, večer uoči obilježavanja
spomendana Svetog Eustahija, promovirano
djelo "Tisućljetno štovanje Svetog Eustahija mučenika,
zaštitnika lovaca, lovočuvara i šumara, kod Hrvata",
splitskog autora Mlađana Vidovi ća, diplomiranog
pravnika, pasioniranog lovca i ljubitelja prirodnih
ljepota. Ova publikacija logičan je slijed autorove već


godinu dana ranije objavljene monografije "Sveti Eustahije
mučenik, zaštitnik lovaca, lovočuvara i šumara",
u kojoj nas je autor detaljno upoznao s legendama


o životu neustrašivog rimskog vojskovođe i strastvenog
lovca generala Placida. Njemu se za vrijeme lova
ukazao jelen sa svjetlećim raspelom među rogovima,
što gaje nagnalo da se zajedno sa svojom obitelji pre