DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 41     <-- 41 -->        PDF

M. Sporčić. 1. Martinić: USLUŽNI IZVODITELJI ŽUMSKIH RADOVA U HRVATSKOJ Šumarski list br. 11-12, CXXVII1 (2004), 633-648
3.1.1. Sjedište izvoditelja šumskih radova - Contractors´ headquarters
Analiza teritorijalnoga rasporeda izvoditelja obavTablica
1. Izvoditelji šumskih radova prema sjedištu
ljena je prema sjedištu tvrtke ili mjestu prijave obrta. Table 1 Number of contractors by counties
Nalaz pokazuje značajnu koncentraciju davatelja šuBroj
izvoditelja
marskih usluga na području središnje Hrvatske, GorŽupanija
-Country Number of contractors
skog kotara i Like. S druge strane, uočljiva je maloN
%
brojnost izvoditelja šumskih radova na područjima Zagreb i zagrebačka 56 10,41
Slavonije i sjeverne Hrvatske te gotovo potpuni izostaDubrovačko-
neretvanska -0,00
nak izvoditelja u Istri i Dalmaciji (tablica 1). PojedinaSplitsko-
dalmatinska 12 2,23
čno, najviše je izvoditelja iz Delnica (15). Drugi po Sibensko-kninska 2 0,37
brojnosti su Ravna Gora, Sisak i Zagreb sa po 10 izvoZadarska
3 0,56
ditelja. Ostali izvoditelji dolaze iz 229 drugih mjesta. Osječko-baranjska 17 3,16
Pretpostavlja se da povećanu koncentraciju izvoditelja


Vukovarsko-srijemska 12 2,23
na pojedinim područjima uvjetuje više čimbenika.


Virovitičko-podravska 24 4,46
Vjerojatno je medu njima najznačajniji ponuda radova


Požeško-slavonska 29 5,39


"Hrvatskih šuma", odnosno vrsta i veličina zadaća za


Brodsko-posavska 33 6,13


koje angažiraju vanjske izvoditelje. Pri tomu ne treba


Međimurska -0,00


zanemariti složenost radnih uvjeta, tradiciju bavljenja


Varaždinska 11 2,04


šumarstvom u pojedinim krajevima i si.


Bjelovarsko-bilogorska 30 5,58
Sisačko-moslavačka 40 7,43
Karlovačka 42 7,81
Kopri vničko-križevačka 24 4,46
Krapinsko-zagorska 10 1,86
Primorsko-goranska 111 20,63
Istarska 6 1,12
Ličko-senjska 51 9,48
Bez podataka - No data 25 4,65
Ukupno -Total 538 100,00


3.1.2. Zaposlenici izvoditelja šumskih radova - Forest contractors´ employees
Analizirani popis za neke izvoditelje (njih 17,7 %) odnosi. U prikazu broja zaposlenih radnika i inženjera
sadrži više različitih podataka o zaposlenicima. Razlog (tablica 2) takvi su izvoditelji posebno označeni
tomu moguće je tražiti u vremenski udaljenim javnim (s ´više različitih navoda´).
nadmetanjima tj. višekratnom unošenju izvoditelja u


Pretraživanjima se utvrdilo daje najbrojnija skupina


popis. Pritom nije naznačeno koji je od podataka aktu


izvoditelja bez stalno zaposlenih radnika. Za izvoditelje


alan, odnosno na koju godinu ili na koje se nadmetanje


koji ne navode podatke o zaposlenicima pritom je pret-


Tablica 2. Izvoditelji šumskih radova prema brojnosti zaposlenih radnika / dipl. ing. šumarstva


Table 2 Contractors by number of employed workers / graduated forestry engineers


Broj zaposlenih radnika / Frekvencija izvoditelja šumskih radova - Frequency of forest contractors
inženjera ´po brojnosti radnika´ ´po brojnosti inženjera´


Number of employed ´by number of workers´ ´by number of graduated engineers´
workers /engineers N % N %
0/bez podataka -Cl/no data 282 52,42 525 97,58
Više različitih navoda


95 17,66 3 0,56


Several different statements


1 32 5,95 8 1,49
2 44 8,18 1 0,19
3 22 4,09 -4
29 5,39 1 0,19
5 14 2,60 -


6-10 15 2,79 --
Više od 10 - More than 10 5 0,93 --
Zajedno -Together 538 100,00 538 100,00