DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 42     <-- 42 -->        PDF

M. Sporčić, 1. Martinić: USLUŽNI IZVODITELJI ŠUMSKIH RADOVA U HRVATSKOJ Šumarski list br. 11-12, CXXVI11 (2004), 633-648
postavljeno da ih i nemaju. I u najpovoljnijem slučaju,
uzevši u obzir najveće vrijednosti za izvoditelje s više
različitih podataka o zaposlenim radnicima, udio skupine
bez zaposlenika iznosi više od polovice svih izvoditelja
(52,4 %). Uzevši u obzir najmanje vrijednosti za
izvoditelje s više različitih podataka, taj je udio 68 %.


Od izvoditelja sa stalnim radnicima najviše ih zapošljava
jednog do dva radnika. Medu onima koji navode
veći broj stalno zaposlenih uglavnom su poduzeća ko


Broj zaposlenih radnika, N


Number of employed workers, N


Slika 1. Raspodjela izvoditelja po brojnosti zaposlenih radnika


Figure I Distribution of contractors by number of employed
workers


Na slikama 1 i 2 iz prikaza raspodjele izvoditelja
prema brojnosti zaposlenih radnika i šumarskih inže


jima rad u šumarstvu ne predstavlja glavnu djelatnost.
Takve su npr. tvrtke "Finvest Corp d.d." sa 99 zaposlenih
i "Vodoprivreda Split" sa 73 zaposlena.


Stanje zapošljavanja inženjera šumarstva još je nepovoljnije.
Tek 2-3 % izvoditelja navodi da ima zaposlene
šumare visoke stručne spreme. Uglavnom se radi


o poduzećima sa jednim inženjerom, a samo 3 poduzeća
imaju zaposleno više od jednog inženjera šumarstva.
98,13


100


-f?
90


80


V L 70


o c 60
N


§8 50


.2, o>


´8 >> 40


c u


w ? 30


> w


20


u Ju


10
0


Broj zaposlenih inženjera, N


Number of employed engineers, N


Slika 2. Raspodjela izvoditelja po brojnosti zaposlenih
dipl. ing. šumarstva


Figure 2 Distribution of contractors by number of employed
graduated forestry engineers


njera isključeni su izvoditelji s više različitih podataka


o zaposlenicima.
3.1.3. Radna sredstva izvoditelja šumskih radova - Forest contractors´ means of work
Opremljenost izvoditelja sredstvima rada prikazana cije. Tako su neka radna sredstva dijelom ostala nerazje
kroz brojnost strojeva i alata koje oni navode u prijavrstana
i iskazana samo brojnošću. Uz pretpostavku da
vama na javna nadmetanja. Popis nema potpune podatizvoditelji
u analiziranom razdoblju nisu u značajnijoj
ke o modelima (tipovima) i starosti šumske mehanizamjeri
mijenjali broj i vrstu sredstava rada, dostupni


Tablica 3. Izvoditelji šumskih radova prema brojnosti i vrsti motornih pila


Table 3 Contractors by number and type of chain-saws


Broj motornih
pila - Number of
chain-saws


0 / bez podataka


0 / no data


Upitan broj


Disputable number


1
2
3
4
5
6-10
Više od 10 - More than 10
Zajedno -Together


Vrsta motorne pile - Type of chain-saws
Nerazvrstano


Stihl Husquarna Zajedno -Together


Unclassified
Frekvencija izvoditelja, N -Frequency of contractors, N %


532 537 339 332 61,71
--90 90 16,73
4 -38 42 7,81
-1 24 25 4,65
2 -14 16 2,97
--11 11 2,04
--7 7 1,30
--13 13 2,42
--2 2 0,37
538 538 538 538 100,00