DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 43     <-- 43 -->        PDF

M. Sporčić. I. Martinić: USLUŽNI IZVODITELJI ŠUMSKIH RADOVA U HRVATSKOJ Šumarski list br. 11-12, CXXVIII (2004), 633-648
podaci dobro prikazuju razinu njihove tehničko-tehno-tri ili više pila. Iskustveno se može pretpostaviti da su
loške opremljenosti. Izvoditelji koji navode da posjenajčešće
motorne pile "Stihl", slično kao i u "Hrvatduju
određena radna sredstva, ali ne navode njihov broj skim šumama".


označeni su s ´Upitan brof. Opremljenost izvoditelja za mehanizirano privlače


Najčešće sredstvo rada je motorna pila. Njih posjenje
drva promatrana je njihovom raspodjelom prema
duje nešto manje od polovice izvoditelja (38,3 %). brojnosti i vrsti adaptiranih poljoprivrednih traktora te
Među njima najbrojniji su oni sa samo jednom motorzglobnih
šumskih traktora (tablice 4 i 5).
nom pilom (20,4 %). Samo 49 (9,1 %) izvoditelja ima


Tablica 4. Izvoditelji šumskih radova prema brojnosti i vrsti adaptiranih poljoprivrednih traktora


Table 4 Contractors by number and type of adapted agricultural tractors


Vrsta adaptiranog poljoprivrednog traktora - Type of adapted agricultural tractor


Broj
traktora Nerazvrst.


Zetor IMT Ursus Torpedo Universal Steyr Zajedno -Together


Number of Unclassif.
tractors


Frekvencija izvoditelja, N - Frequency of contractors, N %


0/bez pod.
0/no data 531 518 537 532 536 536 419 387 71,93
Upitan broj
Disput. No ------19 19 3,53
1 5 9 -5 2 2 74 87 16,17
2 2 8 1 ---19 32 5,95
3 ------5 7 1,30
4 -1 -1 --2 4 0,74
Više od 4
More than 4 -2 -----2 0,37
Zajedno
Together 538 538 538 538 538 538 538 538 100,00


Tablica 5. Izvoditelji šumskih radova prema brojnosti i vrsti zglobnih šumskih traktora


Table 5 Contractors by number ofskidders


Vrsta zglobnog šumskog traktora -Type ofskidder


Broj traktora


Nerazvrstano


Number of tractors LKT Timberjack Zajedno -Together


Unclassified
Frekvencija izvoditelja, N -Frequency of contractors, N %


0/bez pod. - 0/no data 485 523 481 420 78,07
Upitan broj -Disput. No --4 4 0,74
1 33 9 29 61 11,34
2 12 4 12 31 5,76
3 5 2 7 12 2,23
4 1 -5 6 1,12
Više od 4 - More than 4 2 --4 0,74
Zajedno -Together 538 538 538 538 100,00


Iz tablice 5 vidi se da više od 75 % izvoditelja ne
posjeduje specijalizirana šumska sredstva, čime je i
njihova sposobnost rada u zahtjevnijim radnim uvjetima
upitna. Čvršću orijentaciju glede uključivanja u šumarstvo
pokazuju svakako oni izvoditelji koji posjeduju
dva ili više tipičnih sredstava šumske mehanizacije
rL^-mmm
Slika 3. Adaptirani poljoprivredni traktori, poznata i ne uvijek
zadovoljavajuća radna sredstva
Figure 3 Adapted farm tractors, known but not always satisfying
means of work
W ; ´