DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 44     <-- 44 -->        PDF

M. Šporčić, I. Martinić: USLUŽNI IZVODITELJI ŠUMSKIH RADOVA U HRVATSKOJ Šumarski list br. 11-12, CXXVIII (2004), 633-648
- takvih je 53 ili 9,9 %. Najčešća mehanizirana sredstva
su LKT traktori koje posjeduje oko 45 % vlasnika
skidera, uz vjerojatno još jedan dio koji se krije među
strojevima bez podataka o tipu i modelu.
Nešto je bolja situacija s adaptiranim poljoprivrednim
traktorima. Oko 30 % izvoditelja u prijavama na
javna nadmetanja navodi vlastite traktore. Uglavnom
se radi o traktorima marke IMT, uz prisutnost više dru


v" SO


O


70
2 60


c


5


50


>


40


N


TjSi ´-30


j
> 20
.a 10


Et,


2 3 4 5 6-10 >10
Broj motornih pila, N


Number of chain-saws, N


Slika 4. Raspodjela izvoditelja po brojnosti motornih pila


Figure 4 Distribution of contractors by number of chain-saws


gih tipova (Zetor, Ursus, Torpedo i dr.). Najzastupljeniji
su izvoditelji s jednim traktorom (16,2 %), što je
nešto više od polovice svih izvoditelja koji posjeduju
adaptirane poljoprivredne traktore.


Iz grafičkih prikaza raspodjele izvoditelja šumskih
radova prema brojnosti motornih pila i šumskih traktora
(slika 4 i 5) isključeni su izvoditelji koji navode da
imaju radna sredstva ali ne navode njihov broj.


II


.S,^


t?


Adaptirani poljoprivredni traktori


Adapted farm tractors
Zglobni šumski traktori -Skidders


2 3 4 >4
Broj traktora, N


Number of tractors, N


Slika 5. Raspodjela izvoditelja prema brojnosti šumskih traktora


Figure 5 Distribution of contractors by number of forest tractors


Razmjerno veća brojnost konja (tablica 6) posljedica Od izvoditelja koji ih posjeduju najbrojnija je skupina
je duge tradicije zapošljavanja privatnih izvoditelja na sa 6 do 10 konja (26,6 %). Po izvoditelju je zabilježeno
iznošenju i privlačenju drva konjima (tzv. samaraša). najviše 16 konja.


Tablica 6. Izvoditelji šumskih radova prema brojnosti konja


Table 6 Contractors listed by number of horses


Broj konja Frekvencija izvoditelja -Frequency


Number of horses
0/bez pod. - 0/no data
Upitan broj - Disput No
1
2
3
4
5
6-10
Više od 10 - More than 10
Zajedno -Together


Prijevoz drva kamionima od 1998. u potpunosti se
ugovara javnim nadmetanjima. No, analizirane baze
podataka radi svojevremenog prestanka praćenja prijevoza
po izvoditeljima, sadrže svega nekoliko podataka


N %
444 82,53
41 7,62
1 0,19
6 1,12
--
15 2,79
2 0,37
25 4,65
4 0,74
538 100,00
o kamionima kojima raspolažu uslužni izvoditelji.


Slično je i s građevinskom mehanizacijom, koji stoga u
ovome radu nisu posebno prikazani.


3.1.4. Brojnost i oblici organiziranja izvoditelja šumskih radova
Numerousness and forms of organization of contractors


Prema navodima o radnim sredstvima i zaposlenicima
izvoditelji su razvrstani u četiri grupe (tablica 7).
Nešto više od trećine izvoditelja (36,6 %) ima i stalno
zaposlene radnike i vlastita radna sredstva. Uglav


nom su to mali izvoditelji s jednim do dva zaposlenika
i skromnim sredstvima rada. Međutim, u njima se krije
zdrava osnova za stvaranje postojanih i pouzdanih
uslužnika.