DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 46     <-- 46 -->        PDF

M. Sporčić, 1. Martinić: USLUŽNI IZVODITELJI ŠUMSKIH RADOVA U HRVATSKOJ Šumarski list br. 11 12, CXXVII1 (2004), 633-648
0,4 traktora po izvoditelju. Primjena forvardera i žičara
vrlo je skromna. Takav nalaz treba povezati s počecima
razvoja privatnoga poduzetništva kada se zbog
rizika angažiranja tuđeg kapitala (povezano s nesigurnošću
ugovaranja dugoročno značajnog obujma poslova),
uslužnik teško odlučuje na nabavu vlastite, skupe
mehanizacije.


Slika 6. Konji još uvijek prisutni u hrvatskom šumarstvu


Figure 6 Horses still present in the Croatian forestry


3.2. Odnos nuditelji - izvršitelji usluga - Relation between service bidders and contractors
Od ukupnoga broja izvoditelja koji su u promatraPitanje
je pritom po kojim kriterijima su gotovo svi iznom
razdoblju svoje usluge nudili "Hrvatskim šumavoditelji
smatrani sposobnim za izvođenje povjerenih
ma" tj. javljali se na javna nadmetanja, samo ih 35 niti radova, posebice kada se uzme u obzir njihova kadrovjednom
nije odabrano za izvršitelje usluga (tablica 9). ska i tehničko-tehnološka (ne)opremljenost.


Tablica 9. Broj nuditelja i izvršitelja usluga po godinama


Table 9 Number of bidders and contractors by years


Nuditelji -Bidders Izvršitelji -Contractors


Godina -Year


Brojnost, N -Numerousness, N %


1998 366 351 95,90
1999 324 305 94,14
2000 305 281 92,13
2001 276 251 90,94
2002 254 230 90,55
Svih 5 god.
Whole period 573 538 93,89


Svake je godine u utrci za ugovaranjem radova protrećina
izvoditelja, s time da ih u posao ulazi nešto masječno
300 izvoditelja. Međutim, sa 366 izvoditelja nje nego što ih izlazi.
1998. godine njihov je broj pao na 254 u 2002. godini.
Većina pritom pokazuje kratkoročnu zainteresiranost
za angažmanom u šumarstvu. Naime, tek oko 20 % izvoditelja
aktivno je u pružanju usluga duže od 5 godina
(slika 7). Mogli bi reći da se svake godine izmijeni


Slika 7. Izvoditelji prema broju godina u kojima su prisutni kao
nuditelji/izvršitelji usluga
Figure 7 Contractors by number of years of their practice in 2 3 4 5
providing forest services Broj godina, N - Number of years, N