DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 47     <-- 47 -->        PDF

M. Sporčić, I. Martinić: USLUŽNI IZVODITELJI ŠUMSKIH RADOVA U HRVATSKOJ Šumarski list br. 11-12, CXXVIII (2004), 633-648
3.2.1. Izvoditelji šumskih radova po upravama šuma
Forest contractors by forest administrations


Istraživanjima je utvrđena prisutnost
izvoditelja u pojedinim
upravama šuma te njihova mobilnost
između uprava. Najviše izvoditelja
djeluje na području uprava


#1


šuma Delnice i Zagreb. Prosječno 5j
se svake godine za ugovaranje izvođenja
radova natječe 51 izvoditelj
u upravi šuma Delnice te 42 izvoditelja
u upravi šuma Zagreb. U
te dvije uprave kroz svih pet godina
evidentirano je 87 (11,9 %) odnosno
86 (11,8 %) izvoditelja. NajUprava
šuma - Forest administration
manje je izvoditelja zabilježeno u


Slika 8. Zastupljenost nuditelja/izvršitelja usluga po upravama šuma


upravi šuma Osijek. Samo 7 ili 1 %.


Figure S Share ofbidders/contractors by forest administrations


Udjeli ostalih uprava uglavnom se
kreću između 2 i 5 % (Vinkovci,
Našice, Požega, Ogulin, Senj, Buzet
i Split) ili oko 8-9 % (Bjelovar, Koprivnica, Sisak, hovog obrta, odnosno poduzeća (tablice 10 i 11). Petina
Gospić i Nova Gradiška). izvoditelja prelazi granice matične uprave i pojavljuje


se kao nuditelj i/ili izvršitelj usluga u najviše do 4 razli


Na slici 8 prikazana je zastupljenost izvoditelja po
čite uprave. Međutim, i u tim se slučajevima radi o pros


upravama šuma za cijelo analizirano razdoblje. Za upratorno
susjednim upravama, tako da su izvoditelji i dalje


ve šuma korištene su skraćene slovne oznake.
vezani za svoje sjedište.


Izvoditelji su uglavnom usmjereni na "matičnu"
Upravu šuma - onu koja pokriva područjem sjedište nji-


Tablica 10. Raspodjela izvoditelja prema broju uprava u kojima su prisutni kao nuditelji usluga


Table 10 Contractors by number of forest administrations in which they are present as service bidders


Broj uprava šuma - Number of forest administrations


Zajedno -Together


Godina -Year 1 2 3 4
Frekvencija izvoditelja, N - Frequency of contractors, N


1998 331 30 5 -366
1999 287 30 7 -324
2000 271 29 4 1 305
2001 249 24 3 -276
2002 225 25 3 1 254
Cijelo razdoblje N 458 83 25 7 573
Whole period % 79,93 14,49 4,36 1,22 100,00


Tablica 11. Raspodjela izvoditelja prema broju uprava u kojima su prisutni kao izvršitelji usluga


Table 11 Contractors by number of forest administrations in which they are present as service providers


Broj uprava šuma - Number of forest administrations


Zajedno -Together


Godina -Year 1 2 3 4


Frekvencija izvoditelja, N - Frequency of contractors, N
1998 317 30 4 -351
1999 272 26 7 -305
2000 254 26 1 -281
2001 226 22 3 -251
2002 207 21 2 -230
Cijelo razdoblje N 433 78 22 5 538


Whole period % 80,48 14,50 4,09 0,93 100,00