DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 48     <-- 48 -->        PDF

M. Šporčić, I. Martinić: USLUŽNI IZVODITELJI ŠUMSKIH RADOVA U HRVATSKOJ
Šumarski list br. 11-12, CXXVIII (2004), 633-648
3.2.2. Broj i vrsta usluga -Number and type of services
Na osnovi vrste radova objavljivanih na javnim nadIzv-
T - izvoženje drva traktorom
metanjima i izvoditelja zainteresiranih (prijavljenih) za minor transportation by tractor
njihovo izvođenje utvrđene su sljedeće vrste usluge: Vu-K — vuča drva konjima -horse skidding


JBR - radovi jednostavne biološke reprodukcije
Vu-T - vuča drva traktorom - skidding
Pri-Ka- prijevoz drva kamionima


reforestation
PBR - radovi proširene biološke reprodukcije transport by trucks


afforestation USR - uspostava šumskoga reda
SJ - sječa -felling worksite arrangement after completing
Izn-S - iznošenje drva samaricom (konjima) forest work operations


horse extraction Ostalo - prijevoz traktora labudicom, prijevoz učenika
Izn-Z - iznošenje drva žičarom -yarding na uzgojne radove, doprema sadnica
Izv-F - izvoženje drva forvarderom -forwarding transport of tractors, students, seedlings etc.


U prikazu brojnosti usluga radovi jednostavne i
proširene biološke reprodukcije nisu raščlanjivani na
niže grupe radova. Na taj način utvrđeni broj usluga na
tržištu hrvatskoga šumarstva iznosi 12. Kada bi zasebno
promatrali evidentirane radove JBR, PBR i radove
sa zajedničkim nazivnikom "Ostalo" taj bi se broj
popeo na 28 vrsta usluga (radova).


Slika 9. Izvoženje drva forvarderima među uslugama koje pružaju
izvoditelji šumskih radova


Figure 9 Forwarding among the forest contractors ´services


™ Y
i i i


Nuditelji usluga
25-´ Bidders
M Izvršitelji usluga
20-´ Contractors


15 -´


> >


°%m


10-´ riHL nr


at ee;


5 r


o V -*—*—´(" —^y as-7 7
T 2^ i ´ "/ 1_L_*p7
& « > > > > > -.I? .tP JP


sf ^ ^ ^y>´ A*´ A-*´ <,<>´ O"


C


Vrsta rada-cijelo razdoblje -Type of work-whole period


Slika 10. Raspodjela izvoditelja prema uslugama koje pružaju


Figure 10 Distribution of contractors by services thev provide


Udjeli u pružanju pojedinih usluga (slika 10) odreženje
forvarderom izvodi tek mali broj izvoditelja
đeni su na ukupno 1552 izvoditelja, jer se isti izvodite(
ispod 1 %).
lji javljaju kao davatelji više različitih usluga.


Od definiranih 12 vrsta usluga najveći dio izvodite


Najviše izvoditelja, jedna četvrtina, u svojoj ponudi lja (30,2 %) u svojoj ponudi ima dvije usluge (tablica
ima uslugu izvođenja sječe i privlačenja (vuče) drva 12). Najčešće su to sječa i vuča drva traktorom. Značatraktorima.
Česti su izvoditelji koji nude uslugu iznojan
dio ponude čine i izvoditelji sposobni pružiti tri
šenja i/ili vuče drva konjima (oko 10 %) te izvoženja različite vrste usluga (23,0 %). U toj skupini najčešće
drva traktorima (12-13 %). Mogućnost izvođenja ostasu
sljedeće kombinacije usluga: sječa, izvoženje i vuča
lih usluga usko je povezana s posjedovanjem potrebnih traktorom (38 izvoditelja) te sječa, iznošenje konjima,
radnih strojeva. Tako iznošenje drva žičarom i izvo-vuča traktorom (37 izvoditelja).