DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 49     <-- 49 -->        PDF

M. Šporčić, I. Martirije: USLUŽNI IZVODITELJI ŠUMSKIH RADOVA U HRVATSKOJ Šumarski list br. 11-12, CXXVII1 (2004), 633-648
Tablica 12. Izvoditelji radova prema godinama i broju usluga koje nude


Table 12 Forest contractors by years and number of services they provide


Godina


Year


1998
1999
2000
2001
2002
Cijelo


Broj usluga Number
of services
1 2 3 4 5 6 7 8
Frekvencija izvoditelja, N —Frequency of contractors, N
119 139 75 23 7 3
102 135 57 23 5
105 120 50 21 6 2
61 113 60 27 9 3 3
48 98 49 31 17 7 3 1


N 124 173 132 82 29 18 13 2


razdoblje
Whole period % 21,64 30,19 23,04 14,31 5,06 3,14 2,27 0,35


Zajedno


Together


366
322
304
276
254


573


100,00


Velik broj izvoditelja koji obavljaju samo jednu trend formiranja univerzalnih, polivalentnih izvoditelvrstu
radova (124 ili 21,6 %) pokazuje da se željeni ja ne događa ili da se ne događa željenom brzinom.


3.3. Radovi ugovoreni/izvršeni s davateljima šumarskih usluga
Works contracted with/carried out by forest contractors


Radovi čije su izvođenje "Hrvatske šume" ugovorile
kao uslugu s vanjskim izvoditeljima, opisani su


3.3.1. Broj radilišta -
Pri utvrđivanju broja radilišta na kojima su angažirani
ugovorni izvoditelji pošlo se od brojnosti jedinica
organizacijskog i gospodarskog razdjeljenja šuma.
Utvrđeno je da su uslužnici u promatranom razdoblju
obavljali radove u svih 16 uprava šuma; u 165 (96,5 %)


3 -5


c


>


04 ftj


sljedećim pokazateljima: broj radilišta, vrsta i obujam
radova, rokovi izvršenja te vrijednost radova.


Number of work sites


šumarija te u 473 (56,6 %) gospodarske jedinice. Prosječno
svake godine oni obavljaju radove u 128 (75 %)
šumarija te u 314 ili oko 38 % svih gospodarskih jedinica
(slika 11).


1998 2000 2001 2002 Zajedno


Together


Godina -Year


Uprava šuma - Forest administration
Šumarija- Forest office
Gospodarska jedinica - Management unit
Slika 11. Udjeli ugovaranja radova u ukupnom broju jedinica


Figure 11 Share of work contracting in all units


Broj od ukupno 10 200 radilišta u pet godina na kojima
su angažirani vanjski izvoditelji uvjetno je određen
prema broju odsjeka u kojima su ugovoreni radovi.
Na najvećem broju radilišta korištene su usluge privlačenja
drva (slika 12). Za njima slijede radilišta sječe i
izrade. Izvođenje uzgojnih radova (JBR i PBR) u prošlosti
je često bilo organizirano zasnivanjem građan


sko-pravnoga odnosa (GPO) s velikim brojem privremenih
radnika. Prestankom mogućnosti GPO-a "Hrvatske
šume" moraju primiti u radni odnos (na određeno
vrijeme) radnike za izvođenje uzgojnih radova ili
angažirati vanjske izvoditelje. U budućnosti je moguće
očekivati povećanje ugovaranja izvođenja i ove vrste
radova.