DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 50     <-- 50 -->        PDF

M. Sporčie, I. Martinić: USLUŽNI IZVODITELJI ŠUMSKIH RADOVA U HRVATSKOJ Šumarski list br. 11-12, CXXV1II (2004), 633-648
Privlačenje -Skidding
62%


Slika 12. Broj radilišta prema vrsti radova


Ostalo -Other


Sječa -Felling Figure 12 Number of work sites by type of works


PBR JBR 1%


26%


2% 9%


3.3.2. Vrijednost ugovorenih radova - Value of contracted works
Analiziranjem ugovorenih radova, utvrđeni su novčani
iznosi koje su se "Hrvatske šume" obvezale isplatiti
za njihovo izvođenje. Svake se godine s vanjskim
izvoditeljima ugovori izvođenje radova u prosječnoj
vrijednosti od 77.337.000 kn. Vrijednost svih radova
ugovorenih u pet godina iznosi 386.686.000 kn. Najveći
udio u tome s 277.562.000 kn ili 71,8% čini privlačenje
drva.


Svake je godine najviše izvoditelja koji obavljaju
radove u vrijednosti do 100.000 kn (tablica 13). Njihov


se udio kreće od 28,3 % (2002.) do 39,0 % (1998. i
1999.). Najveća ukupna vrijednost radova ugovorenih
s pojedinim izvoditeljom kreće se u jednoj godini do


5.500.000 kn, odnosno u petogodišnjem razdoblju do
11.100.000 kn. Valja ponoviti da navedene vrijednosti
predstavljaju ugovorene cijene radova. Stvarnu zaradu
(profit) izvoditelja predstavlja razliku između prikazanih
prihoda i svih davanja koje izvoditelji moraju
podmiriti.


Tablica 13. Raspodjela izvoditelja prema vrijednosti ugovorenih radova i godinama


Table 13 Distribution of contractors by value of contracted works and years


Vrijednost
radova,000 kn


Work value, 000 kn


0 - 100
100-200
200-300
300 - 400
400 - 500
>500
Ukupno, N - Total, N


ilo


1998


137
85
45
24
15
45


351


119
67
41
31
12
35


305


0,8 %


31.1%


Sječa -Felling


Privlačenje -Skidding


6,4 %


61,7%
Slika 13. Raspodjela 5-godišnjeg financijskog efekta (´uštede´)


uther


JBR, PBR


Godina -Year
1999 2000 2001
Broj izvoditelja, N -Number


105 86
71 66
38 36
22 22
14 13
31 28
281 251


2002


of contractors, N


65
59
23
19
16
48
230


%
139 25,84
83 15,43
58 10,78
28 5,20
28 5,20
202 37,55
538 100,00


Uz pretpostavku da početne cijene s javnog nadmetanja
predstavljaju razinu troškova na kojoj mogu samostalno
obaviti pojedine radove, usporedbom s ugovorenim
cijenama utvrđeni su iznosi razlika (´uštede´)
koje su ostvarile "Hrvatske šume". Prosječno te uštede
iznose oko 2.156.000 kn godišnje. Realno, te su se vrijednosti
kretale od najmanje 1.272.715 kn 1999. godine
(11,8 %), do najviše 3.034.666 kn 2001. godine
(28,2 %). Ukupni financijski učinak koji su "Hrvatske
šume" u pet godina ostvarile angažiranjem vanjskih izvoditelja
iznosi 10.779.117 kn.


po vrstama radova


Figure 13 Distribution of a 5-year effect fsaving´) by types
of work


3.3.3. Rokovi ugovorenih radova -Duration of contracted works
Ugovori za obavljanje radova s uslužnim izvoditeljičešći
su međutim, kratkoročni ugovori. Nalazi pretražima
sklapani su svake godine s različitim rokovima izvrvanja
pokazuju daje prosječni rok izvršenja po ugovoru
šenja radova, od jednodnevnih do jednogodišnjih. Najiznosio
50 dana, a daje čak 38,8 % radova ugovoreno na