DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 51     <-- 51 -->        PDF

M. Sporčić, I. Martinić: USLUŽNI IZVODITELJI ŠUMSKIH RADOVA U HRVATSKOJ
Šumarski list br. 11-12, CXXVIII (2004), 633-648
razdoblje kraće od 30 dana. Prosječni rok izvršenja ugo(
352 dana) sklopljen je 1998. godine za obavljanje radovorenoga
rada ne razlikuje se značajno između promava
proširene biološke reprodukcije (sjetva i sadnja u satranih
vrsta radova. Ugovor s najvećim rokom izvršenja naciji). Ipak, takvi su ugovori rijetki.


3.3.4. Izvršenje ugovorenih radova - Execution of contracted works
Na temelju Poslovnih izvješća "Hrvatskih šuma" te
izvješća Proizvodne službe o ostvarenju proizvodnje
napravljen je pregled izvršenja radova po izvoditeljima.


Udio poduzetnika u obavljanju sječe i izrade drva
(´ostala usluga´ na slici 14) kreće se od 10,8 % 2000.
do 17,5 % 2002. godine. U analiziranih pet godina oni


<—i h>
.>


"ču ~S


1998 1999 2000GodinaHrvatske šume


Usluga d.o.o. -Service d.o.o.


Slika 14. Udjeli izvršitelja sječe po godinama


Figure 14 Share of cutters by years


Udio samoizrade (sječa i izrada koju za vlastite potrebe
obavlja lokalno stanovništvo) posebno je značajan
kod izrade prostornog drva (40,1 %). U vlastitoj


Godina -Year


Hrvatske šume
Usluga d.o.o.
Service d.o.o.


Slika 15. Udjeli izvršitelja privlačenja po godinama


Figure 15 Share of skidding operators by years


su sa izrađenih 2.318.789 m3 obavili oko 14 % sječe.
Godišnje to prosječno iznosi 463.758 m3. Značaj vanjske
usluge je nešto veći ako se promatra samo tehnička
oblovina, odnosno nešto manji obzirom na prostorno
drvo. U tim slučajevima promatrani udjeli iznose 14,8
odnosno 12,6 %.


2001 2002 Ukupno


Total


-Year
Ostala usluga -Contractors
Samoizrada - Local population
su režiji (vlastitim kapacitetima) "Hrvatske šume" obavile
66,6 % sječe ili 67,1 % ako se tome pridruži
Usluga d.o.o. (bivša trgovačka društva u vlasništvu
"Hrvatskih šuma") - Service d.o.o.
(former companies owned by "Hr


vatske šume").


Na privlačenju drva, u razdoblju
od 1998. do 2002. godine, uslužnici
su za "Hrvatske šume" obavili oko
44 % ukupnoga posla. U pet godina
privukli su 4.690.527 m3 ili prosječno
1.181.894 m3 svake godine.
S udjelom od 57 % privukli su više
od polovice obujma prostornoga
drva, odnosno 38 % oblovine. Po


Ukupno


većanje udjela vlastite režije ostva


Total


reno je na temelju prestanka rada tr


govačkih društava (d.o.o.) i uklju


Ostala usluga
čivanja njihove imovine i radnika u


Contractors
sastav vlasnika i osnivača "Hrvatskih
šuma".