DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2004 str. 53     <-- 53 -->        PDF

M. Sporčić, I. Martinić: USLUŽNI IZVODITELJI ŠUMSKIH RADOVA U HRVATSKOJ
Šumarski list br. 11-12, CXXVIII (2004), 633-648
i pravovremenosti izvođenja radova te sankcioniranja
ponašanja izvoditelja protivnoga pravilima struke. Nepostojanje
sveobuhvatnog sustava informacija o davateljima
šumarskih usluga i radovima koje oni obavljaju također
predstavlja ozbiljnu manjkavost za kvalitetnu
analizu stanja ali i unapređenje ovog pitanja. U takvim
uvjetima neophodno je potvrđivanjem kvalificiranosti i
poslovne sposobnosti izvoditelja osigurati obavljanje
poslova u šumarstvu na kvalitetno prihvatljivoj razini.
Cjelovito potvrđivanje osiguralo bi tržišnu prednost
ovlaštenim i licenciranim izvoditeljima, a dalo jamstvo
za stručno i pravovremeno obavljanje radova.


Nadležna državna tijela (Ministarstvo poljoprivrede,
šumarstva i vodnog gospodarstva) trebala bi biti
prvi predlagatelj i poticatelj vladinih projekata razvoja
poduzetništva u šumarstvu putem kreditnih aranžmana,
subvencija, poreznih olakšica i si. Tim bi se poticajima
investiralo u opremanje te organiziranje i osposobljavanje
poduzetnika.


5.
ZAKLJUČCI
Slijedom nalaza istraživanja profila i stanja izvoditelja
šumskih radova u Hrvatskoj donose se sljedeći
zaključci:


1.
Ugovorni izvoditelji šumskih radova u Hrvatskoj
predstavljaju mala, slabo opremljena, obiteljska poduzeća,
najčešće bez zaposlenika u stalnom radnom
odnosu, bez tipičnih, a često i bilo kakvih sredstava
za rad u šumi. Izvoditeljske organizacije su kratkoga
vijeka, fluktuacija izvoditelja velika, a broj i vrsta
usluga koje pružaju ograničeni.
2.
Značaj ugovornih izvoditelja u hrvatskom šumarstvu
je neosporan i velik. Svake godine oni prosječno
obavljaju 14 % sječe i 44 % privlačenja drva. S
udjelom od oko 10 % sudjeluju u izvođenju radova
biološke reprodukcije šuma, a u prijevozu drva sudjeluju
godišnje s oko 70 %.
3.
Izvoditelji šumskih radova, bez obzira na njihovu
sve veću prisutnost i značajan udjel u izvođenju
proizvodnih zadaća, zasad nisu ni organizirani, ni
kvalificirani, pa time ni stabilan subjekt u proizvodnom
dijelu gospodarenja šumama u Hrvatskoj.
LITERATURA


Dundović,J., I. Hodić, S. Puljak,B. Ranogajec,
A. Štefančić, M. Zdjelar, 1999: Zapošljavanje
šumarskih zaposlenika i razvoj poduzetništva
u šumarstvu Republike Hrvatske.
Studija. "Hrvatske šume" p.o. Zagreb, pp. 1-17.


Kastenholz,E., 2002: Best practices in forestry contracting.
Forworknet Update, December 2002,


p.
1-3.
Istodobno treba uvesti obvezno licenciranje svih šumarskih
poduzetnika te ustrojiti mehanizme izdavanja
poduzetničkih licenci. Nositelj tih zadaća trebalo bi uz
"Hrvatske šume", biti "Hrvatsko šumarsko društvo".
Cjelovito ocjenjivanje/licenciranje uslužnika potrebno
je da bi izvoditelji uvidjeli svoje prednosti i slabosti, tj.
što bi trebali napraviti za svoju veću uspješnost i kvalitetu.
S druge strane korisnicima njihovih usluga licenca
je jamstvo za stručno, kvalitetno, pravodobno i ekonomski
uspješno obavljene poslove.


Nalazi raščlambi pokazali su da uslužnici, bez obzira
na njihov značajan udio u izvođenju radova, u ovom
trenutku nisu sasvim kvalificirana, stabilna i kvalitetna
sastavnica šumarske djelatnosti u Hrvatskoj. To ne
znači daje poduzetništvo u šumarstvu Hrvatske nepoželjno.
Naprotiv, ono je potrebno ali s onim atributima
koji su jamstvo za stručno, kvalitetno, pravodobno i
ekonomski uspješno izvođenje radova.


-
Conclusions
4.
Za unapređenje poduzetništva u šumarstvu nužan je
sveobuhvatan sustav informacija o davateljima šumarskih
usluga i radovima koje oni obavljaju. Takav
zasad nije ustrojen u hrvatskom šumarstvu, što
predstavlja ozbiljnu manjkavost za kvalitetnu analizu
stanja, ali i unapređenje ovog pitanja.
5.
"Hrvatske šume" kao najveći korisnik usluga, trebale
bi svojim odnosom prema vanjskim izvoditeljima
glede ponude radova (vrsta, obujam, lokacija,
rokovi, cijene, uvjeti plaćanja), selektivnosti u odabiru
i evidenciji pokazati veći interes i spremnost za
sređivanje stanja i unapređenje poduzetništva - kao
jednog od strateških interesa "Hrvatskih šuma"
6.
Obavljanje poslova u šumarstvu na kvalitetno prihvatljivoj
razini moguće je i potrebno osigurati potvrđivanjem
kvalificiranosti i poslovne sposobnosti
izvoditelja. Cjelovito potvrđivanje osiguralo bi tržišnu
prednost ovlaštenim i licenciranim izvoditeljima,
a dalo jamstvo za stručno i pravovremeno
obavljanje radova.
-
References
Kosir, B., I.Winkler, M. Medved, 1996: Kriteri


ji za ocenjevanje kakovosti izvajalcev gozdnih


del. Zbornik gozdarstva i lesarstva 51 (2): 7-26,


Ljubljana.
Martinić, I., T. Krema, 1997a: Šumarski poduzetnici
u Njemačkoj - usporedba sa situacijom u
Švedskoj. Meh. šumarstva 22 (1): 65-66.