DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2005 str. 117     <-- 117 -->        PDF

sjevernoga Velebita); Milan O r š a n i ć, Dalibor To mljanović,
Jurica Tomljanović (Gospodarenje
šumama na sjevernom Velebitu); Joso Vukelić, Miroslav
Rukavina (Šumska vegatacija sjevernoga Velebita);
Vlatko S k o rup (Divljač i lovstvo); Milan K r m p
o t i ć (Sjeverni Velebit u književnosti i umjetnosti).
Šumar i književnik Milan Krmpotić je na završetku sve


čanosti u Krasnu pročitao nekoliko svojih pjesama posvećenih
šumi, a cjelokupnom su ugođaju svojim originalnim
nastupom i pjesmom pridonijele članice domaćeg
Kulturno umjetničkoga društva “Čuvarice ognjišta”.


Tekst i fotografije:


M. Mrkobrad
ZAŠTITA PRIRODE


ŽLIČARKA šPlatalea leucorodia L.)


Po sistematici žličarka pripada porodici Threskiornithidae,
u koju su svrstani i ibisi. Naraste u dužinu oko
90 cm, s rasponom krila 115–135 cm i po veličini malo
je manja od sive čaplje. Boja perja joj je bijela, a na
prsima ima široku žućkastu prugu. Tijekom ljeta u vrijeme
gniježđenja ima dugačku žućkastu perjanicu na
glavi. Kljun je ravan, dugačak i širok te je pri vrhu proširen
poput žlice (naziv). Kod odraslih primjeraka kljun


je crne boje, dok je u mladih ptica ružičast. Mlade ptice
prepoznajemo i po crnom perju na vrhovima krila, posebice
u letu. Najčešće leti u jatu, u liniji s ispruženim
vratom. Gnijezdi se u kolonijama u velikim tršćacima,


Slika 1. Stanište žličarki u Krapje Đolu.


Slika 2. Za gniježđenja uočljiva je perjanica na glavi.


Slika 3. Kljun je karakteristično proširen pri vrhu.


ponekad na grmolikim vrbama koje su unutar površina
pod trskom. Građevni materijal gnijezda sastoji se od
trske i granja, a unutrašnjost je obložena travom i perjem.
Gnijezdi jedanput tijekom godine od travnja do
svibnja, nese 3–7 bijelih jaja veličine oko 60 mm.


Nakon 21–25 dana izlegu se mladi ptići čučavci koji
napuštaju gnijezdo nakon četiri tjedana. Spolno sazrijevaju
s 3–4 godine. Hrani se hodajući po plićaku s manjim
ribama, vodenim kukcima i njihovim ličinkama,
punoglavcima, školjkama i puževima.


Najbrojnija gnijezdeća kolonija žličarke u Hrvatskoj
nalazi se u Parku prirode Lonjsko polje na području
Krapje đola, koji je stari rukavac rijeke Save. Rezervat
je smješten kod sela Drenov Bok u smjeru sjevera
do sela Krapje. Procjenjuje se da se ovdje gnijezdi
oko 10 % ukupne europske populacije. Krapje đol je i
prvi hrvatski ornitološki rezervat osnovan 10. listopada
1963. godine na površini oko 44 hektara.


Žličarke su ptice selice koje su u Hrvatskoj gnjezdarice
ili preletnice. Gnjezdarice kod nas borave od
veljače (prema podacima Parka prirode Lonjsko polje)
pa do studenog. Preletnice susrećemo tijekom proljetne
i jesenske migracije na putu prema, odnosno iz zapadne
Europe (u Kopačkom ritu za migracije okuplja
se i preko tisuću jedinki). Najbrojnija europska popu