DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2005 str. 118     <-- 118 -->        PDF

lacija smještena je u močvarnim predjelima Nizozemske
uz Sjeverno more. Na zimovanje odlazi u sjevernu
Afriku ( Sudan, Etiopija), a manji broj zimuje i u južnim
dijelovima Sredozemlja.


Iz hrvatske fl


Žličarka je zaštićena vrsta u Republici Hrvatskoj.


Tekst i fotografije:
Krunoslav Arač, dipl. ing. šum.


ŽUĆKASTA DALMATINSKA KOKICA (Ophrys flavicans VIS.)
NAJSTARIJI ORHIDEJSKI ENDEM U
UU HRVATSKOJ FLORI


U bogatoj orhidejskoj flori Hrvatske (K r an j č e v,
2005.) posebno mjesto zauzima jedna od najstarijih
poznatih svojti u Hrvatskoj te prvi i najstariji hrvatski
endem, žućkasta dalmatinska kokica (Ophrys flavicans
Visiani). Još davne 1843. godine opisao ju je Šibenčanin
Roberto de Visiani u svom čuvenom i danas aktualnom
djelu Flora Dalmatica. Prvi opis svojte uslijedio je
nakon primitka jednog primjerka biljke koji je Visianiu
dostavio njegov dugogodišnji suradnik, ljekarnik i florist
u Trogiru, g. Andrija Andrić. Njegov herbarij s popisom
vrsta sakupljenih u okolici Trogira, objavio je u Splitu
1914. godine g. R. Slade Šilović. Na str. 19. autor
navodi :


“U herbaru Andrije Andrića nalazi se još poseban
snopić u kojemu je do 20 osušenih egzemplara po


(


Andriću znamenitog Ophrys flavicans što ga je našao
na brdu Brnistrovici kod Trogira. Među njima ima i po
koji Orchis provincialis i drugih varieteta ovih vrsta”.


U spomenutom popisu vrsta vidljivo je kako žućkaste
dalmatinske kokice nije bilo. Potvrdu za to dobio sam i iz
Muzeja grada Trogira 16. 10. 2003. godine, gdje se čuva
spomenuti herbarij. Isto tako u muzeju nema dodatka
tom herbariju u kojemu je bilo tih dvadesetak primjeraka


O. flavicans koje je naknadno prikupio g. Andrija Andrić
i koje je namjeravao poslati Visianiu, ali iz nepoznatih
razloga to nije učinio. Zbog toga, unatoč svestranoj
potrazi, danas nije moguće više steći uvid u taj materijal
i, eventualno, načiniti provjeru prvobitnog opisa svojte.
Naime, prema vlastitim istraživanjima i opažanjima na
terenu prvobitni Visianiev opis svojte ne odgovara u
cijelosti recentnom stanju na terenu,
te se čini kako je on učinjen na
temelju jednog jedinog, i to netipičnog
primjerka biljke ubranog na lokalitetu
Brnistrovica iznad grada
Trogira. Osim toga, u tom prvom
opisu nedostaju neki podaci o raširenosti
svojte i njezinom arealu,
što ni do danas nije u potpunosti
poznato.


Nakon prvog nalaza svojte i
njezinog opisa 1843. godine, 1869.
godine u djelu Flora Croatica J.
Schlossera i Lj. Vukotinović
a , poštuje se prvobitni naziv svojte,
no njezin opis slijedi netočnosti i
nedorečenosti teksta autora svojte R.
Visiania i čini se kako je u najvećem
dijelu prepisan. Godine 1936. spominje
je i Mađar A. Degen u također
čuvenom djelu Flora Velebitica,
koristeći u najvećoj mjeri Visianiev
opis. Međutim, on navodi svojtu pod
imenom Ophrys bertolonii var. dalmatica
Murr. i spominje novi lokalitet,
područje “između Obrovca i
Zadra” na kamenitim i humoznim
tlima na području bregova. Uz neko


Rasprostranjenost vrste Ophrys flavicans VIS. (Orchidaceae) u Hrvatskoj liko vlastitih pokušaja, taj lokalitet,
ŠUMARSKI LIST 5-6/2005 str. 119     <-- 119 -->        PDF

tj. područje između Obrovca i Zadra, nije bilo moguće u
cijelosti istražiti zbog opasnosti od mina zaostalih iz
Domovinskog rata.


U kapitalnom djelu T. Tu t i n: Flora Europaea iz
1980. godine svojta se navodi pod imenom Ophrys bertolonii
var. flavicans.


Svojtu nakon 1980. navode P. Gölz i H. Rein-
hard 1986. godine u svom radu Orchideen in Jugoslavien
za područje sjeverno od naselja Rogoznice, gdje se
svojta i danas nalazi u najvećoj populaciji. No, i u ovom
radu, kao i u narednim P. Delforga iz 1994. i 2001.,
opis i popratni komentari o taksonomskom statusu svojte
u cijelosti se ne slažu s činjenicama na terenu. Tek
najnoviji vodič P. Delforga za europske orhideje
konačno priznaje ovoj svojti status vrste. Naravno, i u
tim najnovijim radovima ne govori se o arealu svojte
koji je ostao sve do danas samo djelomično poznat.


Pod imenom Ophrys x flavicans VIS., dakle, kao
hibridni oblik, svojta se spominje i u suvremenom Indexu
Florae Croaticae iz 2000. godine (Ni k o li ć , Hr š
a k), što smatram pogrešnim i neprihvatljivim.


Na temelju vlastitih višegodišnjih istraživanja
(1997–2004.) donosim opis svojte prema recentnim
opažanjima na terenu, kao i na temelju obilaska najvećeg
dijela njezinoga areala.


Biljka naraste 10-30 (-35) cm visoko. Prizemni listovi
su u rozeti. Cvat rahli s 3-8 malih cvjetova. Sepale
ovalno lancetaste, do 12 mm duge, ružičaste do ljubičaste,
rijetko zelene, vrlo rijetko bjeličaste ili bijele. Petale
do 8 mm duge, crvene do smeđe crvene, lancetaste, na


Slika 1. Žućkasta dalmatinska kokica na staništimako
kokod
dd Rogoznice


Slika 2. Cvijet


vrhu su odrezane ili ušiljene, ponekad rubova malo
izrezanih i malo valovitih, često tamnijih od sredine.
Usna (8,5-) 9-(-11,5) 12 mm duga, (6-) 7-9 (-10) mm široka,
cjelovita, eliptično jajasta, malo sedlasta, izdubljena,
u sredini baršunasta, crveno smeđa s gustom žućkastosmeđom
rubnom dlakavošću. Zrcalo je plavosivo, ponekad
ljubičasto, malo, bliže vrhu usne, jednostavno, rijetko
dvodijelno, sedlasto i sivkasto plavičastim obrubljeno.
Privjesak je mali, trokutast, insertiran u utor usne.
Označena šupljina šira nego dulja, između lažnih očiju.
Mrljasto polje bjeličasto, nije uvijek jasno.


Biljke rastu u manjim ili većim skupinama, ponekad
vrlo brojno, u nekim slučajevima i do 100 biljaka na m2.
Svojta je lokalna i na nekim nalazištima česta.


Staništa su joj sunčana, suha i plitka tla na vapnencima,
travnjaci s ekstenzivnim stočarenjem i zapuštenim
kulturama (maslinici), garizi i kamenjare te kamenjarski
travnjaci. Nazočna je i uz rijetke sastojine obične
borovice, na ruderalnim staništima uz putove i staze, do
350 m visine nad morem.


Na staništima kod Rogoznice gdje je populacija najbrojnija,
svojta raste u zajednici sa sljedećim vrstama orhideja:
Ophrys sphegodes, O. incubacea, O. bertolonii,


O. sicula, Orchis quadripunctata, O. pauciflora, Serapias
parviflora i Himantoglossum robertianum.
Biljka je do sada zabilježena na sljedećim nalazištima:
okolica Rogoznice (Jančevice), Kaštela (K. Gomili
ŠUMARSKI LIST 5-6/2005 str. 120     <-- 120 -->        PDF

Slika 3. Cvijet, varijanta


ca), o. Čiovo (Žedno, Barada), Bristivica, Plano, Sapina
Doca, Trogir, Neorić, Unešić (G. Sitno), Brnistrovica.


Svojta je razmjerno dosta varijabilna u veličini usne,
dijelom i u njezinoj boji, izgledu petala i boji sepala te u
obliku i veličini zrcala.


Na staništima kod Rogoznice 29. 3. 2000. godine
pronađen je hibrid sa svojtom Ophrys. incubacea. Hibridni
primjerak je 15 cm visok i ima 4 cvijeta. Usna je
dimenzija 12 x 10 mm s rogovima do 4 mm visokim, iznutra
ogoljelim, po sredini je smeđe crvena, samtasta.
Sepale ima blijedo zelene, u luku malo okrenute prema
naprijed, 11 x 5 mm, ovalno lancetaste. Petale su lancetaste,
blijedo crvenkaste, malo tamnijih rubova i malo
neravnih, 8 x 2,5 mm, gole, na vrhu odrezane ili ušiljene.
Zrcalo je bijelosivo, sjajno, središnje. Lažne oči
su sjajne. Označena šupljina je svjetla, četvrtasta, u sredini
malo tamnija. Privjesak vrlo mali, zelenkast, u utoru
usne. Staminodijalnih mrlja nema.


Cvate oko 20. 4., nešto kasnije od vršne cvatnje O.
flavicans na tom lokalitetu.


Žućkasta dalmatinska kokica cvate u 3 i 4 mjesecu,
rjeđe do sredine svibnja na staništima koja su udaljenija
od srednjodalmatinske obale.


Na staništima ove svojte zamijećuje se velik antropogeni
utjecaj koji ugrožava njezinu populaciju.


Sva dosadašnja opažanja na terenu, kao i analiza
morfološko-anatomskih i drugih značajki, pokazuje ispravnost
Visianievog definiranja žućkaste dalmatinske
kokice kao zasebne vrste u rodu Ophrys, a ne kao pod-


Slika 4. Stanište O.,„:,;:„..o.Ro.o..Če (,;.;rr


Slika 5. Hibridni oblik O. flavicans x O. incubacea kod Rogoznice
(Jančevice)


vrste ili kao hibridnog oblika među vrstama Ophrys
sphegodes i O. tommasinii.


Budućim istraživanjima trebalo bi konačno utvrditi
areal ove svojte, provjeriti njezinu nazočnost u prostorima
između Zadra i Obrovca, kao i istražiti njezine moguće
prijelazne oblike u rubnim dijelovima areala gdje
dolazi do preklapanja s nekim drugim srodnim vrstama.
To je slučaj, primjerice, na nekim staništima na otoku
Čiovu te u okolici naselja Bristivice. Također, zbog niza
nepovoljnih utjecaja čovjeka te zbog ubrzanih prirodnih
vegetacijskih sukcesija, vrstu bi trebalo tretirati u odgo
oovarajućem
stupnju ugroženosti, što se nije dogodilo nii u
novoj Crvenoj knjizi vaskularne flore Republike Hrvatske
iz 2005. godine, u kojoj se ova svojta ni ne spominje.


Tekst i fotografije:


Dr. sc. Radovan Kranjčev, prof.