DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2005 str. 121     <-- 121 -->        PDF

Iz prirodne baštine Istre


KAMENJAK


Na poluotoku Istri Premantura je najjužnije naselje.
Od nje prema jugu u dužinu od 4–5 kilometara proteže
se rt Kamenjak, površine oko 5 km2. Obale su mu razvedene
i u njihovoj blizini je nekoliko otočića i školjeva.
Dugi obalni pojas svojom nam razvedenošću otkriva zanimljive
geomorfološke pojave. Izduljenost Kamenjaka
i njegova dobra izloženost maritimnim utjecajima sjevernog
Jadrana, uvjetovala je i pojačani maritimni utjecaj
na njegov živi svijet, u puno većoj mjeri nego na ostalim
sličnim okolnim dijelovima Istre i Hrvatskog primorja.
Ponegdje je obala stjenovita i strma u obliku ma-


Slika 1. Dio južnih predjela Kamenjaka


Uz obalnu crtu raspoređena je raznolika vegetacija,
često itekako bujna, a na nekim dijelovima obalnog pojasa
žive rijetke biljke hrvatske flore (Anthemis tomentosa
i dr.) koje tu imaju jedino nalazište u Hrvatskoj.


Središnji dio Kamenjaka nalikuje maloj vapnenačkoj
visoravni, blago valovitoj i gotovo bez šumske vegetacije.
Nju nalazimo najviše uz rubove zapadnih i istočnih
dijelova u obliku borovih šumaraka ili guste
makije. U tim područjima je i dio obradivih površina
na dubljim tlima, tako da je kroz cijelu površinu Kamenjaka
prošarana mrežom bijelih putova raspoređenih u
svim smjerovima. Najveći dio tala središnjeg dijela
Kamenjaka je plitak, dijelom skeletoidan, pa se padaline
brzo gube u vapnenačkoj podlozi.


Zbog fiziološke suše termofilna i kserofilna vegetacija
ne sadrži viših drvenastih vrsta već su uz mršave
travnjačke površine najbolje razvijeni garizi, gušći ili
rjeđi, raznih vrsta bušina, obične borovice, brnistre i
visokog vrijesa, koji u južnom dijelu mjestimično poprimaju
izgled niske guste ili prorijeđene makije. Međutim,
i u onom središnjem dijelu Kamenjaka u kojemu
prevladava niska i mršava travnjačka vegetacija,


lih klifova, na nekim mjestima je niska i postupno se
spušta do razine mora, drugdje je obalni pojas stjenovit
sa stubasto poredanim kamenim vapnenačkim pločama,
u kojima je abrazijom nastalo mnogo zanimljivih geomorfoloških
tvorevina kao što su potkapine, male poluspilje,
stijene s dubokim i oštrim škrapama ili jame rikavice
iz kojih odjekuje mlat mora. Na obalnim stijenama
tu i tamo je deblji sloj crvenice prekriven slojem vegetacije
gdje su nastali sitni erozijski oblici, pa su ti dijelovi
obale vrlo slikoviti.


Slika 2. Slikovita stjenovita obala Kamenjaka u južnom dijelu


mjestimično rastu rijetke sastojine borovice i garig bušina,
tako da se nerijetko i ti krajolici ističu znatnom
vegetacijskom raznolikošću. Ovakav botanički sastav
na Kamenjaku tijekom najvećeg dijela vegetacijskog
razdoblja pruža vrlo privlačnu sliku zbog raznolikosti
boja, mirisa i oblika koje tu nalazimo.


Botanički je na Kamenjaku najznačajnija niska vegetacija
travnjaka, koji se u najvećem dijelu nalaze pod
snažnim i raznolikim utjecajima čovjeka. Na tim travnatim
površinama živi razmjerno velik broj biljnih vrsta,
dobro prilagođenih ovim submediteranskim i eumediteranskim
uvjetima podneblja. Ponajprije su to razne
vrste kaćunovica ili orhideja (Orchidaceae) kojih je do
danas poznato na ovim staništima oko 20 vrsta. Među
njima se nalazi i nekolicina naših endemičnih oblika,
kao što je istarska kukavica (Serapias istriaca), česta
ali tek nedavno otkrivena svojta. Njezin pronalazak tek
prije koju godinu na svoj način govori ne samo o osebujnosti
ovih biotopa, već i znatnoj neistraženosti ovoga
dijela naše flore, jer i unatoč tolikog biljnog bogatstva
Kamenjaka, napose onog orhidejskog, ta svojta
ostala je nepoznata do u najnovije vrijeme. Tim više,