DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2005 str. 123     <-- 123 -->        PDF

EUROPSKO TAKMIČENJE U ŽABICAMA VARAŽDIN BELI KIPI
Moto takmičenja – “Vratimo šljunak Dravi”


U Prostornom planu Va


raždinske županije (Sl. vj.


Var. žup. – svibanj 2000.) na


vode se mnoge nepobitne či


njenice o izuzetnoj ugrože


nosti i potrebi za očuvanjem


prostora uz Dravu.


Dravske šume kod Varaž


dina proglašene su od Hrvat


skih šuma šumama posebne
namjene kojima se gospodari ponajprije u cilju očuvanja
njihovih ekoloških i općekorisnih funkcija u prostoru.
Ušle su i u obuhvat međunarodne inicijative za
proglašenje Biosfernog rezervata Drava-Mura. Inicijativu
je pokrenuo Euronatur – zaklada za zaštitu europske
prirodne baštine sa sjedištem u Njemačkoj, a prihvaćena
je i od UNESCO-a.


U oživotvorenje razvoja Drave u suglasju s prirodom,
uključene su brojne jedinice lokalne uprave, ustanove,
ekološke i druge nevladine udruge, a posebno
savez udruga Dravska liga, čiji je član i Hrvatsko šumarsko
društvo.


Izgradnjom hidroelektrana izgubljeno je oko 2.000
ha samo državnih šuma, dok je veći dio otpao na poljoprivredne
površine i privatne šume.


Na potezu od Ormoškog akumulacijskog jezera do
Donje Dubrave registrirano je unatrag 10 godina sušenje
prirodnih sastojina uz rijeku Dravu na površini od
730 ha, intenziteta od 10–70 %. Prašumski oblici sastojina
vrbe i crne topole uz mnogobrojne riječne rukavce
koji su krasili krajolik uz rijeku, nestali su, a riječni
otoci i pješčani nanosi devastirani su zbog nekontroliranog
iskorištavanja šljunka i pijeska.


U želji da skrenemo pozornost javnosti započeli smo
2003. godine kampanju pod naslovom “Spasimo Dravu”,
a u 2004. godine održali smo i 1. Europsko natjecanje
u žabicama (bacanje kamenčića u rijeku s ciljem
da što više puta odskoče od vodene površine). Moto
takmičenja bio je “Vratimo šljunak Dravi”.


U našim aktivnostima nismo ostali usamljeni – kampanji
su se priključili i drugi prijatelji rijeke Drave iz
naših i stranih nevladinih organizacija te raznih institucija
iz Njemačke, Austrije, Slovenije, Mađarske, pa
čak i Engleske.


Postigli smo određeni napredak, ali se staništa brojnih
ugroženih i rijetkih biljnih i životinjskih vrsta uz
Dravu i dalje devastiraju i svakodnevno nestaju. Među
njima posebno su ugroženi pasji trn, kebrač, sitni rogoz,
mala čigra, bregunice i dr.


Ove smo godine održali 2. Europsko natjecanje u žabicama.
Natjecanje se za juniore održalo u petak, 29.
travnja, a seniori su se natjecali u subotu, 30. travnja.


U petak se ukupno natjecalo 29 mladih natjecatelja,
uz bodrenje većeg broja zainteresiranih promatrača i
navijača. Predsjednik sudačke ekipe bio je profesionalni
sportski sudac Viktor Plavec. Svi su se natjecatelji
pridržavali pismenih pravila o bacanju žabica, a pobijedio
je Matija Brković iz Varaždina.


U subotu se održalo međunarodno natjecanje za
odrasle takmičare.


Sudjelovali su predstavnici iz Engleske (WWF),
Njemačke (Euronatur), Mađarske (Green Panonia),
Slovenije (Mavrica) i Hrvatske (Međimurske županije
– ZEONobilis, Koprivničko-Križevačke županije –
Ekološko društvo, Krapinsko-zagorske županije – Ribi