DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2005 str. 124     <-- 124 -->        PDF

či, Zagreba – Zelena akcija i predstavnik DEF-a (Danube
Environmental Forum) za Hrvatsku, te predstavnici
Varaždinske županije i Grada Varaždina, predstavnici
ribolovnog društva i šumarskog društva – Grana iz Varaždina
i organizatora - Udruge “Franjo Koščec”)


Od prijavljenih je 25 takmičara najbolji bio Miroslav
Samardžić, predsjednik Ekološkog društva Koprivnica, s
ukupno 29 bodova, kojemu je u jednom bacanju
kamenčić odskočio od površine rijeke čak 17 puta.


Drugo je mjesto osvojio Janko Pavetić s 22 boda,
predstavnik Grada Varaždina, a treći je David Reeder iz
Velike Britanije s 18 bodova.


Ekipno je prvo mjesto pripalo Gradu Varaždinu, drugo
je mjesto osvojila ekipa Ekološkog društva iz Ko-


MEĐUNARODNA SURADNJA


privnice, a treće predstavnici “Mavrice” iz Lendave –
Slovenija.


U oba je dana lijepo vrijeme pridonijelo dobrom raspoloženju
takmičara i navijača, a događanja su pratili i
predstavnici tiska, lokalnih radio-postaja, Varaždinske
televizije i drugog programa HTV-a. Mediji su time
doprinijeli boljoj informiranosti cjelokupnog stanovništva
o izuzetnim vrijednostima ovoga prostora kojega
želimo sačuvati za buduće generacije.


Predsjednica udruge “ Franjo Koščec”
Dora Radosavljević


1. SREDNJOEUROPSKA KONFERENCIJA O BIOMASI
(Graz, 26. do 29. siječnja 2005.)
Od 26. do 29. siječnja 2005. god. održana je 1. Srednjoeuropska
konferencija o biomasi, koju su organizirale
Austrijska udruga za biomasu i Agencija za korištenje
energije.


27. siječnja 2005. godine oko 50 eksperata i 800 sudionika
iz Austrije i 27 zemalja svijeta Albanija, Belgija,
Češka, Danska, Estonija, Francuska, Finska, Grčka, Hrvatska,
Italija, Kina, Litva, Mađarska, Njemačka, Nizozemska,
Norveška, Poljska, Portugal, Rusija, Slovenija,
Slovačka, Srbija i Crna Gora, Švedska, Ukrajina, USA i
Velika Britanija, raspravljali su uz simultani prijevod na
6 jezika: njemački, engleski, poljski, češki, mađarski i
slovenski, o načinu prelaska sa fosilnog energetskog sustava
na obnovljivu energetsku budućnost kroz pojačanu
uporabu biogoriva, ekostruje i eko topline.
Slika 1. Josef Pröll, savezni ministar za poljoprivredu, šumarstvo,
okoliš i vodno gospodarstvo (u sredini) s ministrima Češke,
Poljske, Mađarske, Slovenije i Slovačke, te dr. Heinz Kopetz,
predsjednik Austrijske udruge za biomasu i zamjenik
predsjednika Europske udruge za biomasu (prvi slijeva).


Nakon otvorenja i pozdrava organizatora i gradonačelnika
Graza održana su četiri plenarnog zasjedanja:


1.
Više bioenergije za Europu – kao odgovor na dolazeću
krizu nafte (6 referata),
2.
Opskrba sirovinama (7 referata),
3.
Toplina iz biomase (7 referata) i
4.
Situacija s bioenergijom u novim EU članicama – 6
referata: iz Češke, Poljske, Mađarske, Slovenije i
Slovačke te Hrvatske (Referat “Perspektive za energetsku
uporabu šumske biomase u Republici Hrvatskoj”
održao je mr. sc. Josip D un d o vi ć ).
Isti dan održan je i razgvor s novinarima na temu:
Nafte je sve manje: Stojimo li mi pred jednom globalnom
energetskom krizom? Strategija EU u promoviranju
bioenergije.


28. siječnja 2005. god. održana su tri plenarna zasjedanja:
1.
Struja i toplina iz biomase (8 referata),
Slika 2. Plenarna sjednica
ŠUMARSKI LIST 5-6/2005 str. 125     <-- 125 -->        PDF

2.
Biogoriva (8 referata) i
3.
Opskrba energijom u srednjoj Europi 2005. (9 referata).
Zasjedanje je završeno podijum diskusijom:
Josef Pröll, Savezni ministar za poljoprivredu, šumarstvo,
okoliš i vodno gospodarstvo s referatom: “Promoviranjem
bioenergije djelotvorno štitimo klimu”.


Waltraud Klasnic, predsjednik Štajerske s referatom:
“Industrijski forum bioenergije”.


Isti dan nakon završenog savjetovanja, novinarima i
svim sudionicima 1. srednjoeuropske konferencije o
biomasi predstavljeni su zaključci sa savjetovanja, kao
i Gradečka deklaracija u cilju razvoja bioenergije u
Srednjoj Europi!


Organizatori 1. srednjoeuropske konferencije o biomasi
uvjereni su da će i uz povećanje energetske učinkovitosti
jasna i konzekventna politika promoviranja
obnovljivih izvora energije u srednjoj Europi donijeti
niz koristi za gospodarstvo, za stanovništvo i sveukupno
za države, posebno u području zaposlenosti, sigurnosti
opskrbe energijom i zaštiti klime.


Organizatori su predložili sudionicima konferencije
da upoznaju svoje Vlade sa zaključcima Gradečke
deklaracije (u privitku).


AUSTRIJSKAUDRUGA
ZABIOMASU
Österreichischer
Biomasse - Verband


Dogovoreno je predavanje “Biogoriva” na Danima
Slavonske šume od 8. do 11. rujna 2005. godine u Našicama.


29. siječnja 2005. g s dr. Heinzom Kopetz, predsjednikom
Austrijske udruge za biomasu i Vladimirom
Čamba dipl. ing., ministarskim savjetnikom u Saveznom
ministarstvu poljoprivrede, šumarstva, okoliša i
vodnog gospodarstva, posjetili smo u sklopu ekskurzije
III. Dvije Termoenergane na biomasu u Leobenu i
Gussingu, Gradišće:


Zajedničkim projektom štajerske tvrtke Gas – Wärme
GmbH i Mayr – Melnhof – Holz GmbH (najveća
pilana u Austriji, koja pili 1,2 mil. m3 godišnje) izgradile
su tijekom 2004. i 2005. godine u roku samo
6,5 mjeseci najveću štajersku termoenerganu na biomasu
(365 000 nasipnih m3 kore godišnje). Nova termoenergana
sastoji se od tri modela po 10 MW
topline i ukupno 4500 kW struje.


U Termoenergani Güssing, Gradišće (Burgeland) iz
1760 kg drva po satu (50 % višemetarsko ogrjevno
drvo i 50 % drvni ostatak iz tvornice parketa) dobije
se 2000 kWh struje i 4500 kWh topline za grijanje
700 domaćinstava Güssinga sa 27 km toplovoda.
Mr. sc. Josip Dundović


AGENCIJA
ZAKORIŠTENJE ENERGIJE
Energie
Verwertungsagentur


GRADECKA DEKLARACIJA
GRAZER ERKLÄRUNG


Organizatori 1. Srednjeeuropske konferencije o biomasi,
Austrijska udruga za biomasu i Agencija za korištenje
energije, predložili su sljedeću deklaraciju o
razvoju bioenergije u srednjoj Europi:


Dovoljna, sigurna, okolišno neugrožavajuća i troškovno
povoljna opskrba energijom u obliku struje, goriva
ili toplinske energije, temeljna je pretpostavka za blagostanje
i gospodarski razvoj.


Kako bi ovakve zahtjeve i ubuduće mogli ispunjavati,
hitno je potrebno korak po korak izgrađivati naš
energetski sustav u smjeru postignuća signifikantno
više energetske učinkovitosti, kao i pojačane uporabe
obnovljivih energenata. Osobito se ovo odnosi na one
regije koje ne raspolažu značajnim zalihama izvora fosilne
energije.


Prelazak na obnovljive izvore energije kao na biomasu,
vjetar, vodenu snagu, sunčevu toplinu i fotovoltik,
nudii gospodarstvu srednje Europe nove razvojne i
prihodovne šanse.


Ova namjera može ipak samo uspjeti, ako nositelji
političkih odluka stvore odgovarajuće djelotvorne gospodarske
okvirne uvjete.


Gospodarske prednosti leže:u povećanju neovisnosti od uvoza energije,

u izbjegavanju povišenih deviznih troškova kod porasta
cijene energenata,

u smanjivanju emisija stakleničkih plinova,

u stvaranju novih tvrtki,

u stvaranju novih tehnologija,

u stvaranju novih radnih mjesta u industriji, obrtu,
poljoprivredi i šumarstvu i

u stvaranju dugoročnih perspektiva za osiguranjem
a o
energetskom opskrbom temeljenom na povećanju
domaćih izvora.
Austrijska udruga za biomasu i Agencija za korištenje
energije kao organizatori 1. Srednjeeuropske konferencije
o biomasi stoga upućuju sljedeći poziv Vladama
zemalja sudionika:


1.
Kontinuirani i sustavni razvoj obnovljive energije
treba biti jasno utemeljen u vladinoj politici. Njezin
udio u bruto domaćoj potrošnji zemalja srednje Europe
treba rasti najmanje 1 % godišnje.
2.
Pozivaju se Vlade, da postave daljnje ambicioznije
mjere i da pritom koriste uspješne primjere pojedinih
europskih zemalja. Ove mjere trebaju osobito obu