DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2005 str. 2     <-- 2 -->        PDF

RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA


NAŠE ŠUMARSKO ŠKOLSTVO I EUROPSKA UNIJA


Naše šumarsko školstvo bilježi svoj početak osnutkom Gospodarsko-šumarskoga učilišta
1860. godine u Križevcima. Učilište je preraslo 1898. godine u Šumarsku akademiju u okviru
Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1919. Akademija ulazi u Poljoprivredno-šumarski fakultet
istoga Sveučilišta. Šumarska i drvno-tehnološka nastava odvajaju se 1960. godine od agronomije
u samostalni Šumarski fakultet Sveučilita u Zagrebu.


Poslije Drugoga svjetskog rata osniva se više srednjih šumarskih škola od kojih ona u
Karlovcu najviše zadovoljava potrebe šumarske struke u dijapazonu od čuvara šume i lugara
do diplomiranoga inženjera šumarstva.


Visokoškolska šumarska nastava, kao i ona na Učilištu, imala je jednim dijelom uzor u
ondašnjim europskim šumarskim učilištima Austrougarske te šumarskim fakultetima u Beču,
Münchenu i Pragu, gdje se školuju šumarski inženjeri koji su udarili temelje hrvatskoj šumarskoj
znanosti i praksi (Koz arac, P etračić, Nenadić , Levakovi ć).


Hrvatska je u šumarstvu imala svoje osobitosti što ju je razlikovalo od ostalih. To su nizinske
prašume hrasta lužnjaka Posavine, Podravine i Podunavlja, bukovo-jelove prašume
Hrvatskih Dinarida i goli krš uz obalu Jadrana. Uz klasičnu šumarsku nastavu Učilište i fakulteti
bave se osobito obnovom nizinskih prašuma, pretvaranjem bukovo-jelovih šuma
Dinarida u prebornu šumu te pošumljavanjem gologa krša. U sva tri spomenuta područja
hrvatska šumarska znanost i struka postigli su značajne uspjehe, što se zrcali u prirodnoj i
gospodarskoj vrijednosti naših šuma.


U načelima Bolonjske deklaracije (3 + 2, potanko vidi stručno savjetovanje Hrvatskoga
šumarskoga društva u Danima hrvatskoga šumarstva 2005. u ovome broju Š.L.) koju je
Europska unija prihvatila kao svoj model visokoškolskoga obrazovanja, teško će biti prilagoditi
šumarsku dodiplomsku nastavu u 3 godine i prilagoditi je potrebama prakse.


Želimo li i dalje imati uspješnu visokoškolsku šumarsku nastavu potrebno je nastavnim
programom obuhvatiti biološku, tehničku i gospodarsku komponentu. Veliko značenje imat
će u budućnosti urbano šumarstvo i ekofiziološka istraživanja u odnosu na klimatske promjene
i novonastale šumske štete. To će zasigurno ukazati na potrebu dodatnih predmeta u
programu nastave i pitanje je što uklopiti, a što izbaciti, a obuhvatiti šumu kao najsloženiji
kopneni ekosustav.


Prava odluka za šume u Hrvatskoj je njihova opća zaštita u čitavoj površini uz potrajno
i razumno korištenje drva te plemenite sirovine koje se čovjek zasigurno ne želi odreći
kao ni svih drugih blagodati koje daje taj vegetacijski oblik. Uz ovaj vrlo visoki cilj ide i obrazovanje
šumarskih akademaca uz prilagodbu Bolonjskoj deklaraciji, ali i nje tome cilju.


Prof. dr. sc. Branimir Prpić


Naslovna stranica – Front page:
Goranska razglednica – ljeto


(2. bjelovarski salon fotografija – 17. 6 - 7. 7. 2005.)
The scenery of Gorski Kotar – summer
(Foto – Photo: Ž. Kastner)
Naklada 1700 primjeraka