DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2005 str. 46     <-- 46 -->        PDF

D. Grgurević: PARK GARANJIN U TROGIRU – NAJSTARIJI BOTANIČKI VRT U HRVATSKOJ Šumarski list br. 7–8, CXXIX (2005), 415-423
poljoprivredu u Zadru, koja se održala sve do 1835. godine
te Centralne komisije u Zadru za vode i ceste.


Napisao je više zapaženih članaka i knjiga. Zato je
bio član više akademija u Dalmaciji, Sloveniji i Italiji.


Akademije u Dalmaciji bavile su se unaprjeđenjem
jako zapuštene dalmatinske poljoprivrede. Taj pokret
koji je u naše krajeve došao iz Europe, nastojao je vratiti
vrijednost poljoprivredi u odnosu na tada precijenjenu
industriju je fiziokratski pokret, a njegovi članovi
su fiziokrati.


I. L. Garangnin je suosnivač trogirsko – kaštelanske
akademije u Kaštel Lukšiću, počasni član splitske akademije
(Ekonomsko društvo za poljoprivredu, ribarstvo,
zanatstvo i trgovinu, počasni član akademije u
Zadru, član Agronomskog društva u Ljubljani, počasni
član akademije u Udinama, Coneglianu, Bergamu, Veroni,
u Trevisu (“Accademia di agriculture”), u Milanu
i Firenzi. Te zasluge stekao je svojim radom. Poznato
je da je napisao rukopis “O maslini i proizvodnji ulja”.
Izumio je mlinove za mljeti masline pomoću konja.
Nabavio je i najnovije strojeve za proizvodnju ulja,
prvi doveo merino ovce u Dalmaciju. Dopisivao se s
brojnim uglednim stručnjacima svoga vremena, primjerice
poznatim geologom J. Arduinom, čuvenim venecijanskim
arhitektom Giannantoniom Selvom iz Venecije
koji je projektant objekata u botaničkom vrtu.


Pisao je razne članke i knjige. U Milanu je izašla
njegova knjižica pod naslovom “Delle Scole agrarie”.
Najznačajnije mu je djelo “Ekonomska politička razmišljanja
o Dalmaciji” (“Riflessioni economico politiche
sopra la Dalmazia”) (5).


Ivan Luka Gragnin, možemo slobodno reći, posvetio
je život poljoprivredi i hortikulturi. Dirnut slabom
ishranom i bijedom stanovništva, nastojao je pomoći
našem seljaku u razvoju poljoprivrede.


Tako u jednom pismu piše: “Naša braća napuštaju u
velikom mnoštvu domovinu radi krute potrebe opstanka.
Naše suze prate one koji se kreću u austrijske zemlje.
Mi gubimo nadu da ćemo ih ponovno vidjeti (6).


Još puno toga bi se moglo napisati o njegovom interesu
i
ii rad
radradu
uu na poljoprivredi, međutim to je van naše
osi


teme, a
aa osim toga dijelom je obrađeno u radovima koje
ovdje navodimo ...


O interesu za poljoprivredu svjedoči i knjižnica u
kojoj se nalaze knjige iz gotovo svih grana poljoprivrede,
uključujući i uzgoj svilene bube, koji je sada u
ovim krajevima napušten.


Navest ćemo samo neke naslove vezano za vrtlarstvo
i parkogradnju i perivoje:I giardini, Giornale d’ orticultura, Milano 1854.,
V.1-10 br. 4328, XXVII; 1

Grace, de l giardinere portabile, che conitene tutto
coa che spetta alla colture di tute le piante da minestra,
degli alberi frutiferi ... 1777. (Kopirao za upo


trebu Dominik Garagnin), br. 4405, XXVI C 1


Hircshfeld, C.C.L. Theoria de l’ art des jardinis,


T. 1–5, br. 4234, XXV e 13. Izdano 1779 – 1785 –
5 djelova.
JARDINER – Le
ee bbon jardinier, L’ annee’ 187., br.
4315, XXVII g 1
110
00 Paris, (Librairie agricoll, god.
1870).
Mabil Luigi – Theoria dell’ arte de giardini br.
4127, XXV b 20 (s posvetom autora) Bossano
1801. godine.
Mandriola Agostino, Manuale de’giardiniare divise
in tre libri Venezia, G. De. Paoli 1713. godine br.
2765, I f 18.
Roda fratelli, Fratelli Roda, Giardinaggio ornamentale.
Tonno a Roma, 1880. godine br. 274, VII a 23.
Roda Marcelino a Giuseppe. Manuale del giardinare
fioriocoltare a decoratore di giardini. Torino
1881. br. 3044, XIV, b 13.
Roda Giardinaggio ulite, Torino e Roma 1886, br.
764, XXIX b 25/5.
Affaitati Casimiro, ’L’ ortolano in villa e L’ accurato
giardiniere in cita Bosaano 1789. godine br. 470,
e in
2772 VIII d


3 a.’Art Former, L’ art de fomer les jardins modernes
on, L’ art des jardin anglais. A Paris, 1771. godine
br. 4188, XXV b 22.
Pisao je o hortikulturi. S. P i p lo v ić navodi da postoje
podaci o raspravi koju je napisao pod naslovom “O
umjetnosti korisnog uljepšavanja polja”. Ovaj rukopis
nije pronađen, kao ni korespodencija sa P. Stellom iz
Udina u kojoj je obrađivao sličnu problematiku.


Dakle, nakon kupovine zemljišta u Trogiru, vjerojatno
inspiriran unapređenjem zemljoradnje, a pod
utjecajem Francuske revolucije (jer su Garanjini frankofili)
počinje realizirati botanički vrt. To je bilo poslije
1797. godine, kada se smirilo stanje u Dalmaciji.
Nakon boravka u Veneciji i Milanu vraća se u Trogir.


Kako iz 1802. godine postoje Zabilješke o stablašicama,
cvijeću i mirisnim travama posijanim u
vrtu ovu godinu možemo smatrati početkom rada
Botaničkog vrta.


Dakle, u to vrijeme nastaju začeci pokusnog botaničkog
vrta s perivojem i vinogradom. Postoje dva nacrta
vrta za koje ne znamo ni autora ni vrijeme nastanka.


Nalazi se u Muzeju grada Trogira, Arhiv Garagnin
Fanfogna pod inv. Broj 399 (u tekstu oznaka II) i
399a/144 (u tekstu oznaka I).


Nacrti se razlikuju od sadašnjeg stanja, nemaju godinu
izrade.
Njihovom uporedbom s današnjim stanjem možemo
doći do određenih zaključaka.