DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2005 str. 49     <-- 49 -->        PDF

D. Grgurević: PARK GARANJIN U TROGIRU – NAJSTARIJI BOTANIČKI VRT U HRVATSKOJ Šumarski list br. 7–8, CXXIX (2005), 415-423
Osjećaju se suvremena strujanja u krajobraznom jednu sjajnu ideju. Da li je to Ivan Luka Garanjin, jer
graditeljstvu primjerice lijepo provedeni pošljunčani sudeći po njegovom znanju i interesu on bi to mogao
putevi ili staze pod tratinom (Strade ghiajose – Viali biti, a nije isključen ni G. Miotto.


praticelli) ali se utjecaja klasike teško oslobađa. Kombinira
se ugodno i lijepo s korisnim, što je odraz racionalizma
u Europi. U donjem dijelu su pokusne i uresne
plohe, a u gornjem vinograd i uresne površine.


Šetnja vrtom, kasnije parkom Garanjin sigurno je
bila vrlo ugodna i edukativna, pogotovo kada je obogaćen
starorimskim spomenicima (lapidarij) i drugim
sadržajima.


Dakle, zaključak je u svakom slučaju da je nacrt II
rad osobe s osjećajem za prostor. Točno utvrditi tko je
autor, trebalo bi brojne komparativne analize crteža i
rukopisa koje u ovom trenutku prelaze naše mogućnosti.
Vjerojatno autor nije ni G.Miotto. On je došao
1805. godine u Trogir, kada su braća Garagnin s njim
ugovorili rad u vrtu (“giardiniere botanico”) (9), koji je
Luka toliko požurivao.


Sve to potvrđuje njegov nastanak krajem 18. stoljeća,
kada Garagnin kupuje zemljište od Dragozzovih


(10) i Luka se vraća u Trogir 1797. godine.
Pretpostavljamo da je G. Miotto došao kada je vrt bio
isplaniran i uobličen. Otvoreno je dakle pitanje
autorstvo projekta. Sudeći po kvaliteti crteža, ipak je to
radila nevješta ruka koja je nezgrapno prezentirala
Ne zna se točno što je I.L. Garagnin mlađi (1764. –
1784.), brat Dominikov studirao, odnosno diplomirao.


H. Morović (11) navodi da je studirao ekonomske
znanosti u Veneciji i Milanu, a D. Bužančić: “Bio je
čovjek visoke kulture, u prvom redu prirodoslovac i
agronom (12). (Sličnog mišljenja je i I. De l l a l e :
Trogir – vodič 1936.). U svakom slučaju jedan i drugi
fakultet poticajni su za njegov rad.
U parku koji je u početku bio vrt (orto) obavljao je
brojne pokuse na uzgoju poljoprivrednog bilja.


Današnje stanje nekadašnjeg vrta dosta je izmijenjeno.
Ovdje nećemo ulaziti u promjene nastale kao posljedice
vremena, što je neizbježno, već od zanemarenosti
koja se mogla ako ne izbjeći, bar ublažiti. Od nekadašnjih
aleja i puteva ostali su samo ostaci koji daju
naslutiti njegovu ljepotu. Čak su porušeni i građevni
objekti, osim vrtlarove kuće koja je devastirana (ožbukana
i zatvorena plastičnim roletama) i konjušnice danas
knjižnica i kafić. Mnogi antikni spomenici su odnešeni.
Ono što je ostalo danas, a nije se moglo uništiti je


južni umjetni humak širine 15 x 10,5 m, visine oko
2 m, na kojemu raste veliki bilobor (Pinus halepensis).


Sjeverni brežuljak postoji u nacrtu II pod oznakom


G. (Brežuljak za zaštitu) doduše u nešto izmijenjenom
stanju. Brežuljci su izvan jednog i drugog nacrta i što je
bitno, oni sigurno utječu ne samo na izgled, već dijelom
i namjenu vrta. To vrijedi i za brojne antikne skulpture
te kao i glorijet u jugozapadnom dijelu, jer kada su
one postavljene sigurno je prestao biti pokusni vrt. Vjerojatno
je humak izgrađen u vrijeme izgradnje vrta,
možda od zemlje nastale prilikom iskopa bunara, dok
su rimski spomenici postavljeni postupno kako su nabavljani.
Ivana Luku Garagnina imenovala je 1805. godine
Vlada za Dalmaciju i Albaniju za prvog konzervatoga
ovog područja (14). Unoseći postupno spomenike
u vrt gradeći zemljane humke, mijenjajući namjenu
i oblik on prelazi u park engleskog vrtnog izraza.
Slika .z.„Č»:.;op.Č,..:po»...e„..;.


Slika 8. Igralište za balote