DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2005 str. 84     <-- 84 -->        PDF

mlađi od trinaestoro djece u obitelji.
U Koprivnici je 1912. g. završio
osnovnu školu, a 1922. realnu
gimnaziju. Šumarstvo je apsolvirao
škol. g. 1925.-26., a diplomirao
12. listopada 1931. na Šumarskom
odjelu Poljoprivredno-šumarskog
fakulteta u Zagrebu. Za
vrijeme studija bio je predsjednik
Kluba akademičara osnovanog1926. g. u Koprivnici i kraće vrijeme
urednik Podravskiih
hh nnovina.
Nakon apsolviranja bio je na odsluženju
vojnog roka.


Zaposlio se prije diplome 1.
prosinca 1930. i do 1932. radio
kao dnevničar pri Gradskom načelstvu
u Koprivnici. Surađivao je
pri sastavu gospodarskih osnova
gradskih šuma i samostalno načinio
plan regulacije potoka Koprivnica
(30 km).


Od 1932. do 1941. radio je kao
pripravnik, a zatim kao upraviteljŠumarije Đurđevačke imovne općine
u Đurđevcu, gdje je uz redovite
poslove upravitelja radio na
opisu sastojina i prikupljanja taksacijskih
podataka. Posebno se
bavio pošumljavanjem Đurđevačkih
pijesaka. Načinio je herbar od
234 biljke toga područja, a u vremenu
od 1930. do 1935. sakupio
je 461 vrstu kukaca s Podravskih
pijesaka i tu zbirku poklonio Hrvatskom
zoološkom muzeju u Zagrebu.
Tada je floru i vegetaciju
Podravskih, pa tako i Đurđevačkih
pijesaka, istraživao i suvremenim
metodama obradio prof. Ivan
Sok l i ć iz Zagreba, koji je u
svom radu objavljenom u Šumarskom
listu 1943., zapravo doktorskoj
disertaciji, pod naslovom
”Biljni svijet Podravskih pijesaka”
napisao i ovo:


”Započeo sam istraživanje u
proljeće 1939. našavši na terenu
odličnog suradnika u upravitelju
Šumarije Đurđevačke imovne općine
u Đurđevcu ing. Ivi Šavoru,
koji već dugi niz godina proučava
šumarsko-gospodarska pitanja


pijesaka. On mi je ustupio svojbogati floristički materijal što ga
je lično sakupio u toku 1938. g.
izlazeći na teren u svim mjesecima
u godini. Uska povezanost
biljne sociologije i šumarstva
došla je do punog izražaja u našim
zajedničkim istraživanjima,
kod kojih je aktivno sudjelovao i
dr. Milan Anić.”


Dvije godine bio je predsjednik
Društva za poljepšavanje i
unaprjeđenje Đurđevca do premještaja
u Bjelovar.


Od srpnja 1941. g. do listopada
1944. g. bio je referent u personalno-
pravnom odjelu i zamjenik
direktora Direkcije šuma Đurđevačke
imovne općine, odnosno
Ravnateljstva šuma u Bjelovaru,
te je radio na pravno-organizacijski
poslovima. Sljedećih godinu
dana bio je upravitelj Šumarija
Sv. Ivan Žabno, Nova Rača i Bjelovar,
te je uz redovne poslove
vodio režijske poslove sječe šuma.
U rujnu 1945. postavljen je za
šefa Odsjeka za iskorišćivanje
šuma Okružnog NO-a Bjelovar
gdje je radio i na organiziranju šumarske
službe. Između ostaloga,
dao je i smjernice za provođenje
smolarenja, koje je na Đurđevačkim
pijescima obavljano od
1947. do 1956. g. Sredinom 1947.


g. premješten je u Ministarstvo
poljoprivrede i šumarstva u Zagrebu,
gdje se zadržao kraće vrijeme.
U jesen 1947. g., na vlastitu
molbu, prelazi na Srednju šumarsku
školu u Karlovcu, gdje je do
kraja 1950. g. predavao 6 stručnih
predmeta i bio zamjenik direktora.
Po dolasku na školu rukovodio
je izgradnjom nastambi (baraka)
za internat škole. Spomenimo da
su barake davno srušene, dvorišna
zgrada je srušena prije par godina,
a stara zgrada na Rakovcu, u kojoj
se je nastava održavala do
1968. g., danas je zapuštena i prijeti
joj urušavanje.


Nakon Karlovca odlazi u Zagreb,
gdje do 1952. g. radi kao
profesor na Srednjoj drvnoindustrijskoj
školi te pri Ministarstvu i
Glavnoj direkciji za drvnu industriju,
gdje je kao referent za
stručne škole radio na osnivanju i
organiziranju drvnoindustrijskih
škola, na nastavnim planovima i
programima te vodio nadzor nad
radom škola.


Početkom svibnja 1952. g. premješten
je ponovno na Srednju
drvnoindustrijsku školu u Zagrebu,
gdje je kao profesor radio do
umirovljenja 1966. g. Predavao je
nekoliko stručnih predmeta, a posljednjih
godina rada površinsku
obradu drva. Uz to, obnašao je
dužnost zamjenika direktora, godinu
dana bio je direktor škole, rukovodio
je tehnološkim kabinetom
i upravljao Večernjom majstorskom
školom. Izradio je prijedlog
za otvaranje više drvoprerađivačke
tehničke škole. Napisao je Priručnik
za površinsku obradu drva,
I-IV (Zagreb, 1960-1964) te Profil
tehničara drvne industrije finalnog
smjera (Drvno-tehnička
škola, Zagreb, 1966).


Za vrijeme rada u Zagrebu aktivno
je radio u radu gradskih, republičkih
i biv. jugoslavenskih
povjerenstava, odbora i udruženja
za kadrove i školstvo na području
drvne industrije i sudjelovao na
stručnim skupovima i kongresima.
Samostalno je izradio nomenklaturu
i opis zanimanja za 18 za
nimanja u finalnoj drvnoj indus
sstriji,
prijedlog sustava škola u
drvnoj industriji biv. Jugoslavije,
program za stručne ispite za KV i
VKV radnike u drvnoj industriji i
dr. Bio je ispitivač na državnim
ispitima za profesore stručnih
škola šumarstva i drvne industrije
Hrvatske i predsjednik ispitnogpovjerenstva za VKV radnike u
Kotaru Zagreb.


Njegovo članstvo u Hrvatskom
šumarskom društvu zabilje