DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2005 str. 87     <-- 87 -->        PDF

U takvim pogoršanim životnim Naša šumarska struka upoznajčešće
nemaju realne podloge.
uvjetima mogu se održati samo nala ga je u Senju na velikim šu-Opraštajući se na senjskom grobjake
ličnosti, što je njemu u potpumarskim
skupovima prilikom lju u ime šumarske stroke u nanosti
uspjelo. Jedna nesreća nikad obilježavanja 120. i 125. obljetnizočnosti
velikog broja njegovih
ne dolazi sama, jer prije jednog ce osnutka senjskoga Kraljevskonajbližih
mnogobrojnih triju gedesetljeća
gubi sina jedinca u proga
nadzorništva – Inspektorata i neracija, prijatelja i štovatelja, još
metnoj nesreći. Ti novi udarci, gootvaranja
prigodne izložbe u Zajednom
smo bili suočeni s neutovo
mu otkidaju dijelove duše, ali grebu 1999. god. u Hrvatskome mitnom životnom spoznajom o
će barba Frane postojano prevlašumarskom
društvu. Cijeneći njesadržaju
i prolaznosti života. U
dati traume noseći u svom srcu gov doprinos razvoju krskog šu-takvim osnovnim životnim postuneizmjernu
tugu. Ni tada ne posusmarstva
Hrvatsko šumarsko dru-latima može se pouzdano ustvrditaje,
nego do zadnjeg dana vodi štvo dodijelilo mu je posebno priti
da njegov razmjerno dugi životcjelokupno
domaćinstvo sve do znanje za uspješni dugogodišnji ni vijek nije prošao uzalud, nego
svog tragičnog udesa. U tome mu rad na pošumljavanju primorskoje
naprotiv, u svakom segmentu
pomaže izvrsna fizička kondicija, ga krša u Senju 2003. god. u pobio
ispunjen punim sadržajem i
koju svakodnevno održava gimnavodu
125. obljetnice osnutka Krasmislom
postojanja.
sticiranjem i žustrim pješačenjem, ljevskog nadzorništva – Inspekto


Napomena: Zahvaljujući kole


bez obzira na vremenske prilike. rata. Posljednji javni susret s bar


gi Milanu Špalju sačuvana je jedna


ba Franom zbio se u lipnju 2004.


Barba Franu sam upoznao gopjesma
barba Frane, koja otkriva


god. u kuli Nehaj na svečanom


tovo prije tri desetljeća kod prinepoznatu
stranu njegovog života.


otvorenju izložbe u povodu 125.


kupljanja građe o povijesti krškog U njoj autor žali za prošlim idilič


obljetnice Kr. nadzorništva – Ins


šumarstva s posebnim osvrtom na nim životom na selu, koji se stubo


pektorata. Njegovu nazočnost po


rad senjskoga Kraljevskoga nad-kom mijenja masovnim iseljava


pratili su sudionici dugotrajnim


zorništva –Inspektorata. Njegova njem nakon II. svjetskog rata u


aplauzom i toplom željom za po


izvanredna memorija i impulzivpotrazi
za boljim životom. Na zad


novnim susretom na obilježava


ni, u osnovi vrlo živi način izlaganjem
oproštaju od našega nestora


nju njegovog 100. rođendana.


nja nije ostavio nikoga ravnoduš-barba Frane predlažem da zajedno
nim. Od njega sam prikupio mnoMeđutim,
takav razvoj doga-pozorno pročitamo njegovu pjesgo
podataka koje sam koristio u đaja naličio bi odviše na sretne mu “Krivi Pute”.
daljnjoj obradi građe. završetke u nekim filmovima koji


Krivi pute


Krivi Pute, prava je istina Tvoje šume bile su ti hrana,
Da si nekad ti bio općina. sad u njima nema više stana.
Bio si nam na veliku glasu
da po tebi silna stada pasu.
Prazne štale, torovi i kuće,
usred dana sovurina1 huče.
Tu je bilo goveda, ovaca, Sve je selo k senjskoj ploči sašlo,
dobrih konja, a i magaraca. na gromači sebi stana našlo.
Od sveg toga danas ničeg nema, Tute2 grade terase i kuće
cijeli kraj se na selidbu sprema. i jezike zbog turista uče.
Pusti doci, livade zelene, Dobre sreća sve to neka prati,
svud se šire tužne uspomene. zub vremena sve će pokazati.
Raste trnje, raste divlja trava,
kud pogledaš samo pustoš prava.
augmentativ od sove
tu
Vice Ivančević