DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 57     <-- 57 -->        PDF

T. Dubravac, V. Krejči, B. Vrbek: STRUKTURA I RAZVOJ 161 GODINU STARE SMREKOVE KULTURE Šumarski list br. 5–6, CXXX (2006), 219-229
Tablica 4. Fizičke karakteristike tala
Table 4 Chemical characteristics of soil
Krupni Sitni
Broj Dubina pijesak pijesak Prah Glina
Tip tla profila u cm Coarse Fine Dusty Clay
Soil type Number of Depth sand sand
profile in cm 2,0-0,2 0,2-0,02 0,02-0,002 >0,002
mm mm mm mm
Smeđe tlo
na dolomitu
Brown soil
on dolomite
16/04
1-4
10-40
6,4
1,9
43,4
35,0
31,3
42,2
18,9
20,9
Smeđe tlo 1-6 1,1 38,1 35,0 25,8
na dolomitu 8-20 0,9 26,7 40,5 31,9
Brown soil 18/04 28-45 0,3 56,9 21,5 21 3
on dolomite 50-70 u 74,2 .1,5 13,2
Smeđe tlo
na dolomitu
Brown soil
on dolomite
21/04
1-5
10-35
2,3
1,9
36,2
51,6
37,4
31,2
24,1
15,3


Teksturna oznaka
Texture


glinasta ilovača – loamy clay


glinasta ilovača – loamy clay


laka glina – light clay
laka glina – light clay
glinasta ilovača – loamy clay
sitno-pjeskovita ilovača
fine sandy clay


laka glina – light clay


glinasta ilovača – loamy clay


Fotografija 4. Smeđe tlo-livada Fotografija 5. Smeđe tlo-kultura Fotografija 6. Smeđe tlo-sastojina bukve
Photo 4 Brown soil-meadow Photo 5 Brown soil-culture i jele


ZAKLJUČAK -


Na temelju pet proteklih izmjera (1956, 1957, 1962,
1994. i 2004) praćenja razvoja strukture 161. godinu
stare smrekove kulture, pojavnosti mladog naraštaja te
pedoloških analiza, mogu se donijeti sljedeći zaključci:


1.
Strukture sastojine pokazuju kako kultura smreke
tijekom godina motrenja (1956, 1957, 1962., 1994,
i 2004) ima unimodalnu distribuciju broja stabala
koja odgovara regularnim sastojinama, dok u njoj
podstojna sastojina prirodno urasle bukve i jele ima
padajuću distribuciju broja stabala koja odgovara
prebornim sastojinama.
Photo 6 Brown soil- beech and
fir stand
(Foto: B. Vrbek )


Conclussion


2.
Pojavnost i razvoj pomlatka u izravnoj je sprezi sa
strukturom sastojine i zastrtosti krošanja te može biti
ograničavajući čimbenik uspješne prirodne obnove.
3.
Uz izostanak neophodnih i pravovremenih uzgojnih
zahvata te u posljednje 42. godine potpunim izostankom
istih, kultura smreke je već prije 100. godina
stvorila uvjete za povratak autohtonih vrsta drveća
bukve i jele. Međutim, prirodnim putem nastala
podstojna sastojina bukve i izrazito zastarčena jela
(analizim utvrđene starosti 93. godine) nema uvjeta
za svoj razvoj.