DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 60     <-- 60 -->        PDF

AKTUALNO


Obilježavajući izuzetne obljetnice hrvatskoga šum- resornom ministru. Pismo Predsjedniku navodimo u
arstva, uputili smo pisma Predsjedniku RH, Premijeru i cijelosti:


Poštovani gospodine Predsjedniče,
posebna nam je čast i zadovoljstvo, da Vam prenesemo molbu i želju preko 3000 članova Hrvatskoga šumarskoga
društva, da nam učinite čast i primite našu delegaciju. Hrvatsko šumarsko društvo ove godine obilježava
160 god. utemeljenja i rada te 130 god. neprekidnoga izlaženja znanstveno-stručnog i staleškog glasila Hrvatskoga
šumarskoga društva, Šumarski list.
Malo je strukovnih udruga, ne samo u Hrvatskoj, nego i u Europi, koje se mogu dičiti ovakvom obljetnicom.
Od šumarskih, starija je samo Njemačka.
Ne želeći zlorabiti Vaše dragocjeno vrijeme, dozvolite nam, da Vam ukratko prikažemo slijed, svrhu i rad
udruge.
Već na svom prvom zboru (osnivanju društva) u Prečecu kraj Zagreba 26. prosinca 1846. godine, naznačeni su
problemi šumarstva i prerade drva, a time i program rada tada Hrvatsko-slavonskoga šumarskog društva.
Društvo je glavnim pokretačem i realizatorom svih značajnih postignuća šumarske prakse, obrazovanja i znanosti.
Tako je već 1852. godine donesen “Zakon šumski”, koji se počinje strogo primjenjivati od 1. siječnja 1858.
godine. Gospodarsko šumarsko učilište u Križevcu (Križevcima) počinje s radom 1860. godine. Prvi broj znanstveno-
stručnog i staleškog glasila Šumarski list tiskan je 1. siječnja 1877. god. i njegovih 130 godišta svjedokom
je stručnosti, ali i hrvatske riječi i domoljublja.
Urednicima su mu bili i takvi ljudi od struke i pera kao Fran Kesterčanek, Josip Kozarac, Josip Balen, Andrija
Petračić i dr. Društvo je i osnivač Akademije šumarskih znanosti 1996. god. Ono je sagradilo Hrvatski šumarski
dom (ugao Trga Mažuranića, Vukotinovićeve i Perkovčeve) 1898. godine. Iste godine, 20. listopada u toj zgradi
počinje s radom Šumarska akademija na Sveučilištu u Zagrebu, što šumarsko visokoškolsko obrazovanje svrstava
na četvrto mjesto Sveučilišta u Zagrebu.
Zahvaljujući ovako organiziranoj šumarskoj struci, šume Hrvatske ostale su najprirodnije i najočuvanije u
Europi. To nam potvrđuju mnogi kolege suradnici iz Europe i svijeta. Vodeći brigu o 43,5 % površine Hrvatske,
šumarska struka preko svoje udruge i danas objedinjuje šumarsku politiku (Ministarstvo), nastavu i znanost
(Šumarski fakultet, Akademija šumarskih znanosti i Šumarski institut) te šumarsku praksu (Hrvatske šume d.o.o. i
poduzeća prerade drva i prometa drvnim proizvodima). No, osim brige za šumu kao izvorom sirovine za daljnju
preradu, danas je odgovornost struke posebice velika za očuvanje općekorisnih funkcija šume: ekološke, socijalne,
prirodozaštitarske i danas sve više energetske (bioenergija).
Članovi Hrvatskoga šumarskoga društva zaslužni su za priznanja koja svijet iskazuje radu hrvatskih šumara.
To se posebno odnosi na stručna priznanja, primjerice priznanje zagrebačkoj školi uzgajanja šuma, koja je
održala prirodnost šuma, u današnje vrijeme najvažniju odrednicu zaštite okoliša.
Obljetnice obilježavamo na Dan hrvatskoga šumarstva 20. lipnja 2006. godine Svečanom akademijom u Maloj
dvorani Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog u 16 h, na koju Vas pozivamo da joj nazočite u okviru Vaših
mogućnosti.
Uz poštovanje i srdačne pozdrave.
Predsjednik Hrvatskoga šumarskoga društva
Akademik Slavko Matić, v.r.


Predsjednik Republike gosp. Stjepan Mesić primio ko Beuk, dipl. ing. šum., predsjednik uprave Hrvatske
je delegaciju hrvatskih šumara 19. lipnja 2006. god., šume d.o.o., mr. sci. Josip Dundović, dipl. ing. šum.,
dan uoči Svečane akademije i proslave Dana hrvatsko- dopredsjednik HŠD-a, Ivan Tarnaj, dipl. ing. šum.,
ga šumarstva. Delegaciju su sačinjavali akademik predsjednik NO HŠD-a i Damir Delač, dipl. ing. šum.,


Slavko Matić, predsjednik HŠD-a, Herman Sušnik, tajnik HŠD-a.


dipl. ing. šum., državni tajnik u MPŠVG, mr. sci. Dar