DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 67     <-- 67 -->        PDF

starijih šumarskih organizacija u Europi (Šumarija Krasno
na Velebitu 1767. g.), predstavlja neoboriv dokaz da
su se hrvatska šumarska struka i znanost počele rađati
istodobno s početkom razvoja organiziranog šumarstva
u ostalim dijelovima središnje Europe. Riječ je naravno


o 160-toj obljetnici osnutka Hrvatskoga šumarskoga
društva, onoj sponi koja je iznimno važna za međusobno
nadopunjavanje šumarske znanosti i stručne prakse.
Hrvatsko šumarsko društvo je kao znanstveno-strukovna
organizacija utemeljeno još davne 1846. godine,
tek 7 godina nakon osnivanja prvog šumarskog
društva u Europi u njemačkoj pokrajini Baden-Wiirttemberg.
Šumari su bili pokretači i pri osnivanju Hrvatsko-
slavonskog gospodarskog društva u Zagrebu
još 1841. godine, što također govori o značajnoj ulozi
šumarske struke u cjelokupnome gospodarstvu.


Ovu ulogu u zbivanjima vezanim za funkcioniranje
šumarske struke, Hrvatsko šumarsko društvo zadržava
sve do danas i može se slobodno reći da je današnje
stanje od gotovo 95 % površina prirodnih šuma u Republici
Hrvatskoj, dobrim dijelom i njegova zasluga.


Mnogi su veliki šumari bili na čelu Hrvatskoga šumarskog
društva od njegovoga osnutka do današnjih
dana i zaslužni su za dobro vođenje organizacije i uspješan
dosadašnji rad. Naše je vrijeme svakako obilježio
vođenjem ove šumarske organizacije njezin dosadašnji
predsjednik akademik Slavko Matić, kojega ovdje posebno
pozdravljam i čestitam mu, kao i svima nama ovu
značajnu obljetnicu.


Drugi veliki šumarski jubilej kojega danas slavimo
je 130-ta obljetnica osnutka i izlaženja Šumarskoga
lista. Ovo je također još jedan dokaz duge tradicije i
postignuća šumarske znanosti i struke u Hrvatskoj i njezina
mjesta u Europi. U svom dugogodišnjem izlaženju,
ovaj znanstveno-stručni šumarski časopis, sve je vrijeme
neumorno sakupljao najznačajnije pisano znanje,
postignuća i spoznaje pomoću kojih su kontinuirano
rješavane nedoumice, dvojbe i problemi što su mučili
šumarsku praksu u Hrvatskoj, ali i mnogo šire.


Šumarski list je u početku izlaženja zamišljen kao
staleški, društveni, stručni i razvojno-znanstveni časo
oo-
pis, sa zadaćom redovitog izvješćivanja o zbivanjimau
vlastitoj udruzi, ali i informiranja o šumarstvu u našoj
zemlji i svijetu. Veliki je značaj ovoga časopisa i za
tzv. permanentnu izobrazbu šumarskog stručno-tehničkog
osoblja u praksi.


Postojanje vlastitog časopisa u hrvatskoj šumarskoj
struci, bilo je od velikog značaja za razvoj šumarstva i
prerade drva u Hrvatskoj, od vremena njegova osnutka
do danas.


Na kraju želim još jednom svim članovima HŠD-a
čestitati ove značajne obljetnice, zahvaliti se dosadašnjem
predsjedniku i poželjeti uspjeh u radu budućem
vodstvu HŠD-a.


Kulturno umjetnički dio programa ispunili su KUD
“Šumari” Vinkovci s tri koreografije:


Koreografija Slavonija – “Oj rastiću šušnjati”
Koreografija Bunjevački plesovi
Koreografija Pokupski plesovi
Povodom 160. obljetnice osnutka HŠD-a i 130 godina
neprekidnoga izlaženja Šumarskoga lista, zlatnikom
HŠD-a i Priznanjem za višegodišnji rad na dobrobiti
šumarske struke, nagrađeni su sljedeći članovi–
pojedinci: