DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Slavko Matić, Igor Anić, Branko Belčić, Darko Be


uk, Andrija Bogner, Vladimir Čamba, Zoran Đurđević,


Reinhold Erlbeck, Milan Glavaš, Joso Gračan, Ilija


Gregorović, Frane Grospić, Željko Gubijan, Hranislav


Jakovac, Đuro Kauzlarić, Zlatko Lisjak, Ivan Melvan,


Branko Meštrić, Miroslav Mrkobrad, Tone Pečanić,


Branimir Prpić, Vesna Rukavina, Tomislav Starčević,


Herman Sušnik, Božidar Tomičić, Berislav Vinaj, Oli


ver Vlainić, Joso Vukelić, Juraj Zelić,


te ustanove:
Ministarsvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog


gospodarstva, Hrvatske šume d.o.o., Grad Zagreb,


Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo, Hrvatsko


novinarsko društvo – zbor novinara za okoliš.


D. Delač, dipl. ing. šum.
(Foto: M. Mrkobrad)
Zapisnik
s Izborne (110. redovite) skupštine Hrvatskoga šumarskog društva,
održane u Zagrebu 20. lipnja 2006. god.


U okviru obilježavanja Dana hrvatskoga šumarstva,
kao i svake godine, tako i ove, održana je 110. redovita,
ovaj puta izborna skupština Hrvatskoga šumarskog
društva. Skupština je održana u Zagrebu u dvorani Ministarstva
poljoprivrede i šumarstva, ul. grada Vukovara
78, 20. lipnja 2006. god. s početkom u 12 sati. Kako
je ovo jubilarna godina u kojoj obilježavamo 160 god.
od osnutka Hrvatskoga šumarskoga društva i 130 god.
neprekidnog izlaženja Šumarskoga lista, tim povodom
održana je i Svečana akademija, u Maloj dvorani Koncertne
dvorane Lisinski, s početkom u 16 sati.


Nazočni Skupštini: predstavnici (delegati) iz 19
ogranaka HŠD-a, članovi Upravnog i Nadzornog odbora
u prošlom mandatnom razdoblju (od ukupno 97 na
Skupštini je prisustvovalo 86 delegata, što premašuje
potreban kvorum), te gosti i uzvanici, što je sveukupno
iznosilo preko 250 nazočnih.


Otvorivši Skupštinu akademik Slavko Matić, predsjednik
HŠD-a u proteklom mandatnom razdoblju,
pozdravio je sve nazočne, posebice saborskog zastupnika
Željka Ledinskog, dipl. ing. šum., državnog tajnika
Hermana Sušnika, dipl. ing. šum., mr. sci. Darka
Beuka, predsjednika Uprave Hrvatske šume d.o.o. i
goste iz Bosne i Hercegovine, predstavnike HŠDMostar.
Prigodnim govorom nazočne je pozdravio
Franjo Kljajo, dipl. ing., tajnik HŠD-Mostar.


Nakon toga u pozivu predloženi dnevni red usvojen
je bez nadopuna:


1.
Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela Skupštine:
a) Radnog predsjedništva (predsjednik + 2 člana)
b) Zapisničara
c) Ovjerovitelja zapisnika (2 člana)
d) Verifikacijsko-kandidacijsko-izbornog
povjerenstva (3 člana)
e) Povjerenstva za zaključke (3 člana)


2.
Izvješće o radu i poslovanju u prethodnoj godini te
u proteklom mandatnom razdoblju:
a) Izvješće predsjednika
b) Izvješće tajnika
c) Izvješće glavnog urednika Šumarskog lista
d) Izvješće Nadzornog odbora


3. Izmjena čl. 24. i 36. Statuta HŠD-a
4.
Rasprava po izvješćima i zaključci
5. Verifikacija programa rada i financijskog plana za
2006. godinu
6.
Razrješnica dosadašnjem Upravnom i Nadzornom
odboru.
7.
Prijedlog verifikacijsko-kandidacijsko-izbornog povjerenstva
za članove novog Upravnog odbora,
predsjednika, 2 dopredsjednika, te članove Nadzornog
odbora (predsjednik i 3 člana)
8. Izbor predstavnika HŠD-a u Skupštinu Hrvatskoga
inženjerskog saveza (HIS-a)
9.
Slobodna riječ.
Ad. 1
a) U radno predjedništvo izabrani su: Vlado Topić –
predsjednik, Oliver Vlainić i Slavko Matić.
b) Za zapisničara je izabran tajnik HŠD-a
Damir Delač.