DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 69     <-- 69 -->        PDF

c) Za ovjerovitelje zapisnika izabrani su
Josip Dundović i Tomislav Kranjčević.


d) U verifikacijsko-kandidacijsko povjerenstvo
izabrani su Đuro Kauzlarić – predsjednik,
Berislav Vinaj i Valter Crnković.


Franjo Kljajo, dipl. ing. šum., tajnik HŠD-a Mostar, pozdravlja
nazočne, svima čestita ove značajne obljetnice i zahvaljuje na
suradnji i podršci, koju HŠD pruža HŠD-u Mostar od njegovog
osnivanja 1995. god. do danas.


e) U povjerenstvo za zaključke izabrani su
Slavko Matić, Josip Dundović i Damir Delač.


Ad. 2
a) Izvješće predsjednika


IZLAGANJE NA110. IZBORNOJ SKUPŠTINI HŠD-a 2006. GODINE


Aktivnosti HŠD-a tijekom protekle četiri godine, list”, tiskanjem knjiga s održanih simpozija, monoodnosno
od zadnje izborne skupštine do danas odvijale grafija, i ostalih tiskovnih materijala neophodnih za
su se u skladu s već ustaljenim i dugo godina provjerafunkcioniranje
šumarske struke.
vanim i afirmiranim načinom rada. Reagirali smo na
sve pojave i promjene koje su se tijekom vremena javljale,
a koje su posredno ili neposredno bile povezane sa
šu a a i šu arstvon
nna
aa način da smo okupljali struku,
konzultirali stručnjakee,
,, ddavali mišljenja, protestirali,
podržavali i javno iznosili stavove o svim pojavama koje
su imale pozitivan ili negativan utjecaj na struku.


Sve te aktivnosti možemo ukratko svrstati u ove
grupe ili područje:Predavanja, struče ekskurzije, izložbe, stručne i zakonodavne
aktivnosti glede zaštite i afirmiranja
šumarske struke.

Izdavačka djelatnost predstavljena tiskanjem znanstvenog,
stručnog i društvenog glasila “Šumarski