DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 89     <-- 89 -->        PDF

Program preuređenja Eminovačke šume u gradski
park razradio je autor ovog napisa, dok će projektnu
dokumentaciju pribaviti i provedbene planove načiniti
stručnjaci Hrvatskih šuma već prema svojoj specijalnosti.
Oblikovanje parka obavit će uglavnom djelatnici
požeške podružnice. U Upravi šuma Podružnici Pože


ga jedan je od najvećih šumskih rasadnika u Hrvatskoj.
Rasadnik Hajderovac osim šumskih sadnica proizvodi
znatan asortiman hortikulture, pod nadzorom dipl. ing.
Milana Žgele, koji je početno iskustvo stekao u poznatom
hortikulturnom poduzeću “Bjelovarski vrt” u
Bjelovaru.


Također imamo dugu tradiciju u šumskom građevinarstvu
i raspolažemo potrebnom građevinskom mehanizacijom
za ovaj zahvat. U našoj Upravi radi i ekipa talentiranih
djelatnika za izradu najrazličitije drvne galanterije,
vrtnog namještaja i objekata. Njihovi proizvodi
već su viđeni na mnogim hortikulturnim manifestacijama
širom Hrvatske, gdje su i dobili više priznanja.


Dakle, šumarska struka ponovno ima priliku dokazati
svoju svestranost. Prethodno bi trebalo prirediti javni
uvid i raspravu. Nadamo se da će se među prvima
odazvati i uključiti u problematiku tvorci prostornih
planova Požeštine. Nakon ishođenja potrebnih dozvola
Županija bi trebala ovaj predio proglasiti park-šumom.


Očekujemo i prihvaćamo sve dobronamjerne primjedbe
i sugestije za uspješnu realizaciju ovog projekta.


Za odjel 37 koji je predviđen za preuređenje u park
šumu dati su u Osnovi gospodarenja u gospodarske jedinice
“Poljadijske šume” sljedeći podaci:


uređajni razred – šuma za odmor i rekreaciju;


nadmorska visina 140–150 m;


južno-jugoistočna ekspozicija;


tip tla: eutrično smeđe tlo – hipoglej;


odsjek a, najzanimljiviji dio za željenu namjenu
ima površinu 27,77 ha;


starost 120 g.;
omjer smjese: lužnjak 99 %, divlja trešnja 1 %, bonitet
II, sklop nepotpun, obrast 0,7.
Opis staništa i sastojine: Sastojina hrasta lužnjaka iz
sjemena, osrednje kakvoće i trajno prekinutog sklopa.
Stabla lužnjaka velikih su dimenzija, sa širokim i rijetkim
krošnjama. Osim glavne etaže, druge etaže ne postoje.
Prizemni sloj je bujan, kao i sloj grmlja. Teren je
zaravnjen na dubokom, vlažnom, humusnom tlu koje je
obilno prekriveno slojem listinca.