DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 90     <-- 90 -->        PDF

U okruženju šume smješten je dojmljiv ribnjak, o
kojem se vrlo dobro brine Športsko ribolovno društvo
“Šaran” iz Požege. Oveća vodena akumulacija čini ovo
mjesto još primamljivijim za buduću svrhu. Ovakvo sadašnje
stanje čini taj predio stabilnom cjelinom i trebat
će voditi računa da se ne naruši prirodna ravnoteža urbanizacijom
okoline, ali i našim planiranim zahvatom.


U sloju drveća dominantan je udio hrasta lužnjaka,
nadaleko čuvene slavonske vrste drveta. Prema prof.
Branimiru Pr p ić u 3, izravan čimbenik uspijevanja
hrasta lužnjaka je voda, koja bilo da je ispod minimuma,
ili iznad maksimuma, izaziva fiziološko slabljenje,
a vrlo često i njegovo ugibanje. Među vrstama drveća
nizinskih šuma hrast lužnjak pripada u najosjetljivije.
Danas je u Hrvatskoj ugroženo 30 % stabala hrasta lužnjaka,
koji će se osušiti prije gospodarske zrelosti. Klimatske
ekscese, sušu i vrlo vlažne godine hrast lužnjak
preživljava, dok vodotehnički zahvati u šumoviti nizinski
prostor donose nagle promjene te izazivaju naglo
propadanje u svim šumskim ekosustavima.


U konkretnim prilikama vodoopskrba drveća je u
potpunosti riješena dugogodišnjom prilagodbom korijenja
drveća postojećim vodnim odnosima koje smatramo
optimalnim. S velikom vjerojatnošću se može tvrditi da
gotovo svako stablo, a najmanje skupina stabala, ima
svoj način opskrbe vodom i to pretežito podzemnom.


Eminovci postaju uskoro prigradsko naselje, od Požege dijelit će ih
samo park šuma


Želimo li očuvati ovu šumu, potrebno je zadržati
sadašnje stanje vodnih odnosa. Dakle, preuređenje je
vrlo zahtjevan i dugoročan posao, ali za šumarsku struku
neodoljiv izazov.


Postoji i problem, jer se unutar cjelovitog šumskog
kompleksa nalazi enklava koja nije vlasništvo Republike
Hrvatske i nije obuhvaćeno gospodarenjem Hrvatskih
šuma. Radi se o livadi koja se odlično uklapa u


okruženje:”... jer nema ljepšeg dječjeg igrališta od
travnjaka veselo okružena brojnim pticama i raznolikom
uresnom vegetacijom na kojemu se djeca mogu
poigrati” – piše nadalje naš kolega, uvaženi parkovni
arhitekt g. Kiš.


Cvjetna livada u šumi


Dakle, za ovaj dio trebalo bi urediti imovinskopravne
odnose. Nadamo se da će ovu našu akciju podržati
i gradsko i županijsko poglavarstvo te se uključiti
u rješavanje ovakvih problema.


Smatramo da je ovaj zahvat u prostoru u skladu s
provođenjem FSC certifikacije šuma. Naime, potvrđuje
to i nadzorni pregled koji je u UŠP Požega početkom
listopada obavio dipl. ing. Branko Meštrić, pomoćnik
glavnog koordinatora za FSC. Tom prigodom dana je
preporuka da požeška podružnica HŠ treba razvijati suradnju
s pojedinim udrugama i s ostalim organizacijama
na svom području, koje su povezane s gospodarenjem
šumama, s ciljem da se one upoznaju s načinom i tehnikom
u gospodarenju šumom, kako bi se umanjili nesporazumi
koji najčešće nastaju zbog nerazumijevanja.


Budući park je odjel 37 (cijeli ili dio) gospodarske
jedinice “Poljadijske šume”. Ovaj odjel je i prilikom
izrade Osnove gospodarenja okarakteriziran kao šuma
za odmor i rekreaciju. Komisija Ministarstva, poljopri


3 Prof. dr. sc. Branimir Prpić, dugogodišnji redoviti profesor na


Šumarskom fakultetu u Zagrebu. U stručnom i znanstvenom radu Ovo je tek početak početka, no vjerujemo da će i ovaj ambiciozni
bavi se posebno ekologijom šuma i biologijom šumskog drveća. šumarski pothvat trajne vrijednosti biti uspješno realiziran


261