DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2006 str. 91     <-- 91 -->        PDF

vrede i šumarstva pri odobrenju Osnove gospodarenja
1994. godine prihvatilo je tu ideju. Nakon toga izradili
smo Program uređenja park-šume i izgradnje objekata
za organiziranu rekreaciju građana i obrazovanje svih
uzrasta naše mladeži u prirodi.


Šuma se nalazi uz asfaltnu cestu na izlasku iz Požege
prema Našicama i Osijeku, a prije sela Eminovci.
Do nje se može stići pješice, ali i autobusom koji prometuje
tom relacijom i, naravno, vlastitim automobilom,
motociklom i biciklom. Zbog toga bi trebalo urediti
dovoljno veliko parkiralište s pratećim sadržajima,
kojima dodajemo autobusnu postaju. Nadalje, nužno je
izgraditi nogostup od raskrižja Osječke ulice i obilaznice,
a po mogućnosti i biciklističku stazu.


Jedan od prvih zahvata je projektiranje i uređenje
prikladnog i ugodnog šetališta. U tu svrhu zadržala bi se
većina postojećih šumskih puteva kroz odjel koji bi se
međusobno pospajali. To bi ujedno bila osnovica za raspored
drugih sadržaja tijekom oblikovanja ovog prostora.
Programom je predviđena izgradnja dječjeg igrališta,
šumske učionice, nadstrešnice za igru i zaklona. U
budućnosti pokazao bi se vjerojatno interes za ugostiteljskim
objektom. No, za sada bi se izgradili obavijesni
panoi za predstavljanje sadržaja i zanimljivosti Eminovačke
šume, te “šumski namještaj”, odnosno klupe i
stolovi. Potrebno je osigurati pitku vodu u obliku rustikalno
uređenog bunara i postaviti košare za otpatke.
Naravno, dok se ne pojavi ugostiteljski objekt, treba
planirati i nužnik. Od ostalih sadržaja naći će se ovdje
kućice za ptice, mostići preko jaraka, izlaz nad vodom,
ognjišta, oblice nacijepljene gljivama itd. Naći će tu
svoje mjesto i poligon za natjecanje šumskih radnika.


U svrhu uređenja parka potrebno je provesti sanaciju
postojećih sastojina i to:uklanjanjem suhih stabala ili suhih dijelova stabala

uklanjanjem nepoželjnih primjeraka ili vrsta

pripremom staništa za unošenje novih biljaka.
Predstoji unošenje biljaka, to jest oblikovanje botaničkog
parka, kao najvažniji i najstručniji rad. Postoji
mnogo knjiga, studija i napisa o parkovnoj arhitekturi
koje će trebati obilno koristiti.


Izbor sadržaja koji ćemo uklopiti u budući perivoj vrlo je raznolik i
trebat će ga vrlo pomno odabrati da ne narušimo postojeći sklad


Smatramo da naši mladi naraštaji trebaju upoznati šumu od nejake
nježnosti do impozantne snage i čvrstoće


Delikatnost ovog posla pokušat ću ilustrirati citatom
iz članaka naših profesora dr. sc. K l e p ca 4 i dr. sc.
Meštrovića 5, koji su se nakon našeg mentora, pok.
Zvonka Badovinca 6 bavili ovom tematikom na Šumarskom
fakultetu u Zagrebu:


“Velika raznolikost boja koje posjeduju cvjetovi,
listovi, plodovi, grane i grančice pojedinih grmova i
stabala daju šumaru i hortikulturnom dizajneru velike
mogućnosti u estetskom oblikovanju pejzaža, utoliko
više što pojedine vrste cvatu i fruktificiraju u različito
vrijeme. Dakako da estetsko korištenje vegetacije treba
biti u skladu s ostalim funkcijama vegetacije, koje
se od nje traže. Bilo kako bilo, čovjek voli raznolikost
boja, s time da u svako doba može naći po neki cvijet.
Zato je potrebno izvršiti kombinaciju vrsta drveća i
grmlja, imajući pred očima vrijeme cvatnje, boju i ostale
karakteristike.


Od svih elemenata koji se upotrebljavaju u arhitekturi
ili građevinarstvu uređenja okoliša, biljke su naj-


Akademik prof. dr. sc. Dušan Klepac.


Prof. dr .sc. Šime Meštrović, umirovljeni profesor Šumarskog


fakulteta u Zagrebu.
6 Zvonko Badovinac, dipl. ing. šum., vrtni arhitekt – predavao


parkiranje i ozeljenjavane na Šum. fak. 1955. – 1996.