DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2006 str. 43     <-- 43 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 9–10, CXXX (2006), 425-443
UDK 630* 424 + 429 + 48 (Quercus robur L.)


UTJECAJ INTENZITETA SUŠENJA, MIKRORELJEFA I SAVSKE POPLAVNE
VODE NA STANJE I STRUKTURU SASTOJINA HRASTA LUŽNJAKA
U GOSPODARSKOJ JEDINICI “ŽUTICA”


THE INFLUENCE OF DIEBACK INTENSITY, MICRORELIEF AND SAVA’S FLOOD
WATER ON THE CONDITION AND THE STRUCTURE PEDUNCULATE
OAK’S STANDS IN MANAGEMENT UNIT “ŽUTICA”


Davorin KAPEC*


SAŽETAK: U radu se obrađuje Gospodarska jedinica “Žutica”. Rad je
iznesen u tri cjeline. Prva se odnosi na intenzitet sušenja hrasta lužnjaka i njegove
posljedice izražene u prikazu promjena dobne strukture svakog dobnog
razreda po površini i drvnoj masi prije, i neposredno poslije sušenja te odstupanja
od normale. Evidentirana je sveukupna drvna masa sušaca hrasta
lužnjaka od 167 854 m3 s podjelom na 4 zone sušenja. Intenzitet sušenja bio je
najveći unutar IV, V i VI dobnog razreda s maksimalnim padom drvne zalihe
hrasta u V dobnom razredu. Istovremeno je poremećena i umanjena površina
IV dobnog razreda za 56 % i V dobnog razreda za 52 %, što je snimljeno na
terenu u vrijeme i poslije sušenja te kartirano na karti intenziteta sušenja. U
zoni totalnog sušenja evidentirano je 20, a u zoni progalnog sušenja 32 šumska
odjela. Izgubljena je površina od 1586,11 ha pod hrastom, gdje je trajno
izostala mogućnost njegove prirodne obnove. Druga cjelina odnosi se na istraživanje
mikroreljefa odjela 166 i ostalog dijela Žutice na granici zone totalnog
sušenja. Dokazuje se da je ta granica u korelaciji s nadmorskom visinom
98,00 m i dostupnosti upuštene savske poplavne vode u šumu Žuticu 26. listopada
1964 g. Postoji i veza između smjerova kretanja savske poplavne vode s
granicom pružanja zone totalnog sušenja hrasta lužnjaka prikazane na karti.
U sastojinama hrasta iznad 98,00 m nadmorske visine nisu pronađeni slučajevi
totalnog sušenja. Treća cjelina odnosi se na istraživanje kretanja, stanja i
odnosa ukupnih i obraslih površina, udjela ostalih vrsta drveća, pada i porasta
drvne zalihe, prirasta, etata i otvorenosti u razdoblju između 1958–1998
godine u usporedbi s normalom. Utvrđeni su pozitivni procesi zaustavljanja
destabilizacije šumskog ekosustava i promjena stanišnih prilika, ali još uvijek
s neizvjesnom budućnošću.


K l j u č n e r i j e č i : sušci, intenzitet i oblici sušenja hrasta lužnjaka, granica
zone totalnog sušenja, mikroreljef, dostupnost i smjer kretanja savske
poplavne vode, slojnica 98,00 m, drvna zaliha, površina, dobni razredi, učešće
sušenja, tečajni volumni prirast, relizirani etat, ukupna i obrasla površina,
otvorenost šumskim cestama.


UVOD – Introduction
O sušenju hrasta lužnjaka kako općenito, tako i o šu-uz objavu odličnih radova, rasprava i zaključaka od


ami Žutici posebno, do sada se obilno pisalo i istraživalo 1878. godine do danas. Prvo sušenje pojavilo se kod nas


se


1902. godine. Posebno veliko sušenje zabilježeno je
1909–1912. godine s maksimumom 1911., a drugo


Davorin Kapec, dipl. ing. šum.


Sveti Duh 7, Zagreb-e-mail:darkapecŽyahoo.com 1922–1925. g. s maksimumom 1924. godine. Jedno od