DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2006 str. 89     <-- 89 -->        PDF

ZAPISNIK
3. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a,
održane 19. rujna 2006. god. u prostorijama HŠD-a


Nazočni: Dalibor Bakran, dipl. ing., dr. sc. Miroslav
Benko, Davor Beljan, dipl. ing., Stjepan Blažičević,
dipl. ing., mr. sc. Miroslav Brnica, mr. sc. Josip Dundović,
mr. sc. Zoran Đurđević, Dubravko Hodak, dipl.
ing., Hranislav Jakovac, dipl. ing., mr. sc. Petar Jurjević,
Čedomir Križmanić, dipl. ing., mr. sc. Josip Malnar, dr.
sc. Josip Margaletić, Ivan Matasin, dipl. ing., akademik
Slavko Matić, mr. sc., Vlatko Petrović, dipl. ing., Dragomir
Pfeifer, dipl. ing., Emilija Seidl dipl. ing., Krunoslav
Szabo dipl. ing. Dražen Štrković dipl. ing., Branko
Trifunović, dipl. ing., Oliver Vlainić, dipl. ing., Zdravko
Vukelić, dipl. ing., Damir Delač, dipl. ing.


Ispričani: Davor Butorac, dipl. ing., dr. sc. Ivica Grbac,
dr. sc. Branimir Prpić.


Predsjednik HŠD-a mr. sc. Petar Jurjević utvrdio je
kvorum i pozdravio sve nazočne zahvalivši se na odazivu.
Svima novoizabranim članovima Upravnog i
Nadzornog odbora HŠD-a čestitao je na izboru izrazivši
želju da ubuduće uspješno surađuju. Posebno se zahvalio
prethodnicima na čelu s akademikom Matićem
na uspješnom vođenju Šumarskoga društva. Nakon toga
jednoglasno je usvojen ovaj


Dnevni red:


1.
Ovjerovljenje Zapisnika 2. sjednice Upravnog odbora
HŠD-a i 110. redovite izborne skupštine HŠD-a.
2.
Obavijesti
3.
Aktualna proble atika
problematika.


4.
Europski dani biomase
dani bio ase regija.


5.
Izvršenje
programa rada i polugodišnje financijsko


izvješće.


6.
Šumarski list i ostale publikacije.
7.
Slobodna
rijec.


Ad 1.


Zapisnik 2. sjednice Upravnog odbora HŠD-a i 110.
redovite izborne skupštine HŠD-a objavljen je u Šumarskom
listu 5–6/2006. godine i na njega nije bilo
primjedbi te je jednoglasno usvojen.


Ad 2.


1.
Tajnik HŠD-a Damir Delač izvijestio je o ishodovanju
rješenja od Gradskog ureda za opću upravu za
upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske,
i to novoizabranog predsjednika društva mr. sc.
Petra Jurjevića kao osobe ovlaštene za zastupanje
HŠD-a i izmjene Statuta usvojenih na 110. redovi


toj izbornoj skupštini HŠD-a.


2. 9–13. srpnja delegacija HŠD-a (Dundović i Delač)
sudjelovala je na simpoziju CARMEN-a, Bavarske
udruge za korištenje obnovljivih energetskih resursa,
u Wuerzburgu. Mr. sc. Dundoviću dodijeljeno je
specijalno priznanje CARMENA-a, kao predsjedniku
Hrvatske udruge za biomasu.
3. HŠD kao osnivač Hrvatske udruge za biomasu poslalo
je zahtjev za učlanjenje u Europsku udrugu za
biomasu. Očekujemo pozitivno rješenje.
4.
7. srpnja izglasane su izmjene i dopune Zakona o šu-
mama. Vezano na Zakon o šumama u tijeku je izrada
više podzakonskih akata – pravilnika (pravilnik o
uređivanju šuma, pravilnik o čuvanju šuma i dr.).
5. Odlukom Vlade osnovana je Šumarska savjetodavna
služba, a za ravnateljicu je predložena Suzana
Trninić, dipl. ing., djelatnica MPŠVG.
6.
Donešen je prijedlog Statuta Komore inženjera šumarstva
i drvne tehnologije. Osnivačka Skupština
komore predviđena je za 27. rujna 2006. godine.
7. Šumarski list izabran je od Elseviers Bibliografic
Databases, vodećeg časopisa iz područja poljoprivredno-
šumarskih znanosti, biologije i okoliša, za
indeksiranje u njihovoj bazi podataka. Mole da im
dostavimo sve ovogodišnje primjerke Šumarskoga
lista, kao i sve buduće. Poslali smo im potvrdno
pismo i dosadašnje brojeve časopisa.
8. Zbog velikog interesa čitatelja Šumarskoga lista od
kolega iz HŠD-a Mostar, primili smo zamolbu za
povećanje doniranih primjeraka sa 160 na 220 komada.
Upravni odbor odobrio je ovu zamolbu.
9.
Proslijeđena nam je obavijest o početku magistarskog
studija iz šumarske ekonomike i politike u
sklopu FOPER projekta. Studij će trajati 4 semestra
i odvijat će se u Sarajevu i Beogradu. Studij je bio
ponuđen i Šumarskom fakultetu u Zagrebu, međutim
Fakultetsko vijeće, ne nalazeći interes s obzirom
na program i koncepciju, nije prihvatilo ponudu.
Ad 3.


1.Povjerenstvo za izradu Imenika hrvatskih šumara u
digitalnom obliku (Meštrić, Bakran, Vlainić, Jakovac
i Delač) izradilo je upitnik s osnovnim podacima
koji će se u referadi podijeliti diplomantima Šumarskoga
fakulteta. Na taj način mladi kolege ući
će u evidenciju imenika, što je do sada bio problem.