DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2006 str. 90     <-- 90 -->        PDF

2.Radi što kvalitetnije evidencije članstva HŠD-a napravljen
je kompjuterski program. Pomoću njega
moći će se lakše i brže ažurirati sve eventualne promjene
članstva te unijeti više podataka o svakom
pojedincu. Program je napravio i prezentirao kolega
Meštrić, koji će obučiti članove svakog ogranka zadužene
za evidenciju o njegovu korištenju.


3.Nakon raspisivanja natječaja za izvođenje radova
na uređenju dvorišta i dvorišnog dijela pročelja
zgrade Šumarskoga doma, povjerenstvo u sastavu
uu


stav
und ij


Matić, Dundović, Marković, Jakovac, Halapija
aa i
Delač, kao
oo nnajpovoljnijeg ponuditelja za sve radove
odabralo je tvrtku Gradnjaprojekt-Zagreb d.o.o.,
Zagreb, T. Brezovačkoga 6. Ukupna vrijednost radova
iznosi 1.255.011,20 kuna + PDV. Dio sredstava
od 480.000,00 kuna osiguran je na ime dugovanja
IMO-a, dok će se ostatak namiriti iz rezerviranih
sredstava za ovu i iduću godinu.


4.Tijekom kolovoza izmijenjen je glavni električni
kabel između podrumskoga dijela i I kata zgrade.
Skela koja će biti postavljena zbog fasaderskih radova
na dvorišnom pročelju iskoristit će se za postavljanje
vertikala gromobrana. Naime, zgrada Šumarskoga
doma nema gromobrane i sada je najpovoljnije
vrijeme za postavljanje istih.


5.Odvjetnički ured Kos koji zastupa HŠD pokrenuo je
postupak deložacije Fakulteta kemijskog inžinjerstva
zbog poznatog razloga neplaćanja zakupnine.


6.U srpnju 2007. godine ističe Ugovor o najmu prostora
potpisan s Hrvatskim šumama d.o.o. Kako su isti
najavili napuštanje prostora Šumarskoga doma potrebno
je razgovarati s njihovim menagemantom o
daljnjim namjerama vezanim za najam prostora i pripremiti
se za potpisivanje novog Ugovora o najmu.
7.Primili smo pismo prof. dr. sc. Josipa Marušića s
Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u
kojemu se suprotstavlja stavovima HŠD-a u vezi s
izgradnjom Višenamjenskoga kanala Dunav-Sava,
iznesenim na Okruglom stolu u Vukovaru, kao i na
Izbornoj skupštini HŠD-a. Zaključak Upravnog odbora
je da HŠD čvrsto stoji iza iskazanih stavova o
izgradnji VKDS. Predloženo je da se uputi podrška
Hrvatskom društvu za zaštitu ptica i prirode u njihovom
zahtjevu za ukidanja Rješenja Državne
uprave za zaštitu prirode o prihvatljivosti za okoliš
zahvata višenamjenskog kanala Dunav-Sava od 16.
ožujka 1999. godine i dopuna Studije procjene utjecaja
na okoliš za namjeravani zahvat “Višenamjenskog
kanala Dunav-Sava” upućeno gosp. Zoranu
Šikiću, pomoćniku ministra u Upravi za zaštitu prirode,
Ministarstva kulture. Isto tako predloženo je


da HŠD uputi istom Naslovu svoj zahtjev za ukidanje
navedenoga rješenja.


8.Primljeno je pismo od kolege Željka Perkovića,
dipl. ing. šum., upravitelja šumarije Klana i člana
županijske skupštine Primorsko-goranske županije,
u kojemu se zahvaljuje na dosadašnjoj podršci iskazanoj
od HŠD-a, u svojim nastojanjima za izmjene
prostornog plana PGŽ. Naime, postojećim prostornim
planom uvelike se smanjuje površina gospodarskih
šuma, a u njega su uvrštene kao zaštićeni
objekti brojne šume i šumske površine kojima su
šumari uspješno gospodarili. Pošto Hrvatske šume


d.o.o. raspolažu znanjem i kapacitetima za uspješno
gospodarenje s ispunjenjem svih višekorisnih funkcija
šume, s razlogom postavlja pitanja da li će novi
gospodar, obzirom na okolnosti, to isto moći činiti.
9.Proslijeđeno nam je pismo prirodoslovnoga društva
“Drava”, “Dravske lige” i “Zelene akcije” upućeno
direktoru Hrvatskih voda Slavku Rajnoviću, u kojemu
prosvjeduju zbog iskapanja šljunka iz korita rijeke
Drave kraj Pitomače i uništenja spruda unutar
Zaštitnoga krajolika Jelkuš.


10.Prema planiranim aktivnostima HŠD-a za 2006. godinu
obilježit će se 100 godišnjica rođenja akademika
Anića. Tom prilikom 19. listopada održat će se u
prostorijama Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu Savjetovanje o izvršenom petogodišnjem
programu istraživanja Šumarskoga fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu, Šumarskoga instituta Jastrebarsko
i Instituta za krš Split, naručenih i financiranih
od Hrvatskih šuma d.o.o.


11.Primili smo poziv od talijanskih kolega da 15. listopada
u okviru manifestacije “Praznik šume” organiziramo
u Tarvisiu štand, kojim bi predstavili šumarstvo
Istre i Gorskog kotara.


Ad 4.
Predsjednik Hrvatske udruge za biomasu mr. sc. Josip
Dundović izvijestio je o aktivnostima društva vezanim
za obilježavanje Europskih dana biomase regija. U
Našicama je 8. rujna održan okrugli stol na temu
“Obnovljivi izvori energije, biomasa, bioplin i biodizel”.
U Gospiću 6. listopada održat će se prezentacije
Centraliziranoga toplinskog sustava na biomasu Gospić
i prve hrvatske toplane na biomasu u Ogulinu. Tom
prilikom voditeljima Uprava šuma Gospić i Ogulin bit
će uručene plakete Zelene točke, kao pretečama buduće
transverzale toplana na biomasu “16 Uprava šuma
16 toplana na biomasu”.
Na području Park šume Golubinjak 7. listopada
održat će se prezentacija opreme za pridobivanje i korištenje
biomase.