DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2006 str. 91     <-- 91 -->        PDF

Ad 5.


Tajnik HŠD-a izvijestio je da su sve planirane aktivnosti
i ostvarene te obrazložio polugodišnje financijsko
izviješće, priloženo uz poziv i objavljeno kao prilog
ovog zapisnika. Izviješće je jednoglasno usvojeno.


Ad 6.


Zbog odsutnosti glavnoga urednika Šumarskoga lista
prof. Prpića izviješće je podnio tehnički urednik Jakovac.
Izvijestio je da je dvobroj 7–8 pred tiskanjem
dok je suplementum ŠL “Protuerozijska i vodozaštitna
uloga šume i postupci njezina očuvanja i unaprjeđenja”
otisnut i uskoro će biti distribuiran.


Ad 7.


1.
Hranislav Jakovac, predsjednik ogranka Zagreb
upozorio je na zastoj aktivnosti započetih prije nekoliko
godina, kada je predviđeno da svaki ogranak
predloži zaslužne šumare sa svoga područja, kako
Zapisnik sastavio:
Tajnik HŠD-a
Damir Delač, dipl. ing. šum. v. r.


bi im se na za njih karakterističnim lokalitetima podigla
prigodna spomen obilježja. Tu aktivnost svakako
je potrebno nastaviti, u čemu ga je podržao i
akademik Matić.


2.
Stjepan Blažičević, predsjednik ogranka Požega
predložio je da sjednice Upravnog odbora HŠD-a
povremeno održimo na terenu po ograncima. Vlatko
Petrović, predsjednik ogranka Sisak predložio je
da iduću sjednicu Upravnog odbora HŠD-a održimo
na području UŠP Sisak što je prihvaćeno.
3. Upravni odbor HŠD-a podržava sve inicijative i
aktivnosti ogranaka, posebice u svezi međunarodne
suradnje, no uz preporuku da, kada su ogranci domaćini
gostima iz inozemstva, koji su značajni
predstavnici šumarstva dotične države, treba svakako
uključiti i središnjicu HŠD-a.
Predsjednik HŠD-a
mr. sc. Petar Jurjević, v. r.