DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2006 str. 92     <-- 92 -->        PDF

IN MEMORIAM


ALEKSANDAR VERNAK, dipl. ing. šum.


Šumarnik Aleksandar Vernak,
prvi (privremeni) upravitelj Uprave
novoosnovanog Nacionalnog parka
Risnjak i dugogodišnji upravitelj
Šumarije Crni Lug (Gorski kotar)
preminuo je 25. svibnja 2006. u
Opatiji nakon kratke i teške bolesti
u 85. godini života. Pokopan je na
gradskom groblju u rodnom Sisku.
Vijest o smrti šumarnika Vernaka,
popularnog Lambe, iako očekivana
zbog uznapredovale bolesti, brzo se
proširila Hrvatskim primorjem,
Gorskim kotarom i njegovom Banijom,
rastuživši sve one koji su ga
susretali, družili se s njim ili su ga
samo poznavali. Svojom druželjubivošću
i prisnošću osvojio je mnoge
kolege i prijatelje.


Rođen je 15. listopada 1921. u
Sisku, od oca Karla, priv. službenika
i majke Romane rođ. Šintić, domaćice.
Četiri razreda osnovne
škole, kao i osam razreda realne
gimnazije, završio je u rodnom gradu,
maturiravši pred sam početak
Drugog svjetskog rata 1940. g. Još
kao dječarac, igrajući se sa svojim
vršnjacima u šumarcima tik do utoka
Kupe u Savu, zavolio je prirodu
i njen biljni i životinjski svijet,
opredijelivši se još kao gimnazijalac
za studij šumarstva. Upisao ga
je u jesen iste godine na Poljoprivredno-
šumarskom fakultetu u Zagrebu,
bojeći se da ga zbog ratnih
nedaća možda nikad neće uspjeti
okončati. Sačuvavši živu glavu apsolvirao
je 1948./49. g., a diplomirao
na Šumsko-gospodarskom odjelu
7. kolovoza 1951.


Uz preporuku nedavno preminulog
uglednog mu sugrađanina i
starijeg kolege Franje Kneb1a,


(1921 – 2006)


dipl. ing. šum., prvo radno mjesto
dobiva kao vježbenik u Ministarstvu
šumarstva. Iste godine, 1. studenog
1951. biva raspoređen u
Šumsko gospodarstvo “Viševica”
Rijeka za upravitelja Šumarije Crni
Lug, na kojem će radnom mjestu,
usprkos brojnim reorganizacijama
u šumarstvu, ostati u kontinuitetu
punih četvrt stoljeća (1951–1975).
Iako je do Vernakovog dolaska u
Crni Lug u Gorskom kotaru kroz
prethodne tri godine (1948–1950)
bilo već posječeno preko milijun i
pol m3 drvne mase (“tako brutalne i
velike sječe bile su pravi šok za goranske
šume”, Klepac 1997), sječivi
zahvati bili su i dalje visoki. Zahvaljujući
nagomilanoj drvnoj zalihi
bivšeg šumoposjednika Vlastelinstva
Thurn-Taxixa, Šumarija Crni
Lug tih je godina sjekla godišnje
preko 35.000 m3 jele i bukve, na
razvedenom i zamršenom reljefu
ukupne površine 5.770 ha, protežući
se od izvorišnog dijela Kupe
(280 mnm) do najviših visova Veli


kog Tomca, Risnika i Tisovca iznad
1000 mnm. Bez potrebne mehanizacije
i nedovoljne otvorenosti šuma,
u vrijeme kad još nisu bile u
uporabi motorne pile lančanice,
pretežito s domaćom radnom snagom,
kad se vuča od panja do pomoćnog
stovarišta obavljala konjskom
zapregom (šumarija je tada
koristila 20 pari konja!), zadatke
nije bilo lako ostvariti. Odredivši
prioritete i usredotočivši se na izgradnju
šumskih prometnica, Šumarija
je već 1960. g. imala otvorenost
šuma od 12 km na 1000 ha, a
10 godina kasnije ta se brojka povećala
na 20 km na 1000 ha. Radovima
na iskorištavanju šuma valja
pridodati one na zaštiti (pojava sušenja
jele, sanacija vjetroizvala),
njezi, uzgoju i rekonstrukciji sastojina,
održavanju šumskih prometnica,
lovstvu.


Pišući ovaj in memoriam valja
se prisjetiti i ne malog doprinosa
pokojnika vezanog uz budući NP
Risnjak. Iako su fitocenološka istraživanja
i kartiranja vegetacije
Risnjaka počela tri godine prije pokojnikova
dolaska u Crni Lug i
iako je bilo za očekivati da će proglašenje
parka imati za posljedicu
osjetno smanjenje površine gospodarenih
šuma “njegove” šumarije,
on je od prvog dana bio naklonjen
ideji prof. Horvata da uži risnjački
masiv dobije status nacionalnog
parka. Njegova se privrženost toj
ideji u prvo vrijeme ogledala u tome
što je mladim istraživačima bio
od pomoći pri prebacivanja njih samih
i njihove opreme do novih
”baznih logora”, izradi presjeka
modelnih stabala jele za analizu


475