DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 11     <-- 11 -->        PDF

J. Vukelić, D. Baričević, Z. List, M. Šango: PRILOG FITOCENOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA ŠUMA . Šumarski list br. 11–12, CXXX (2006), 479-492
stoljeća snizile su razinu podzemne vode, pa je zajednica
zauzela velike površine izrazito močvarnih šuma
crne johe.


Unutar zajednice Glavač ističe dvije varijante: jednu
vlažniju i drugu u kojoj se u većoj mjeri pojavljuje
obični grab. S nomenklaturnoga stajališta ističe: “Ime
Pruno-Fraxinetum nije sretno odabrano. Pogotovo ne
odgovara ono za naše sastojine. Sremza je u našim krajevima
nastanjena na nešto vlažnijim terenima. Njena
je brojnost veća u as. Carici elongatae-Alnetum glutinosae.
Isto tako i jasen ima veliku brojnost, a njegovo
sociološko značenje je malo. Osim toga u našim krajevima
umjesto gorskoga dolazi poljski jasen. Pa ipak
životne i florističke značajke snimljenih ploha dovele
su nas do zaključka da našu zajednicu moramo shvatiti
kao geografsku rasu as. Pruno-Fraxinetum.”


U ovoj zajednici nalazi se crna joha u svom fiziološkom
optimumu. Stabla su crne johe iznimno kvalitetna
s visinama preko 30 m. Od ostalih vrsta značajnije
je primiješan poljski jasen, lužnjak nadire sporo, vitalnost
je graba manja nego na njegovim tipičnim staništima.
Omjer smjese najčešće se mijenja prigodom
obnove.


Slika 2. Fitocenoza Pruno-Fraxinetum u proljetnom aspektu
Figure 2 Spring aspect of the phytocoenosis Pruno-Fraxinetum


(Foto: J. Vukelić)


Tablica 2. Usporedba flornog sastava asocijacije Pruno-Fraxinetum prema Glavaču (1960, kolona 1)


i vlastitih istraživanja iz 2006. (kolona 2)
Table 2 Comparison of the floral composition of the association Pruno-Fraxinetum according to Glavač


(1960, Column 1) and our own research of 2006 (Column 2)


Pruno -Fraxinetum Oberd. 1953


Izvor – References: 1* 2* Galium odoratum . 1
Florni sastav – Floral composition: stupanj udjela –
presence class
Alnion glutinosae, Alnetalia glutinosae
i Alnetea glutinosae species
Alnus glutinosa A 5 5
Populetalia species
Fraxinus angustifoliaQuercus robur
Ulmus minor
Ulmus laevis
A 2
2
3
.
2
2
1
1
Prunus padusFrangula alnus
B 2
2
4
1
Fraxinus angustifoliaQuercus robur
B .
.
1
1
Alnus glutinosa . 2 Ulmus minor . 1
Cardamine amara C 4 2 Rubus caesius C 4 5
Lycopus europaeus 2 1 Cerastium sylvaticum 5 3
Solanum dulcamara 1 1 Glechoma hederacea 4 4
Humulus lupulus 1 1 Carex brizoides 3 3
Peucedanum palustre 1 . Carex remota 3 2
Filipendula ulmaria
Carex elongata
1
.
.
1
Carex strigosa
Rumex sanguineus
3
2
2
1
Fagetalia, Querco-Fagetea species
Carpinus betulus A
Acer campestre
Acer pseudoplatanus
3
.
.
2
2
1
Leucojum aestivum
Druge vrste vlažnih i močvarnih staništa Other
species of wet and flooded sites
Lysimachia nummularia C
1
4
.
2
Sambucus nigra B 3 5 Ranunculus repens 4 1
Crataegus laevigata 4 3 Valeriana dioica 3 1
Crataegus monogyna 4 2 Iris pseudacorus 1 3
485