DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 51     <-- 51 -->        PDF

K. Krapinec, M. Grubešić, V. Šegrt, K. Maričić: TROFEJNI PARAMETRI MUFLONA . Šumarski list br. 11–12, CXXX (2006), 523-531
REZULTATI ISTRAŽIVANJA – Results


Promatrajući razvoj pojedinih elemenata ocjene trofeja
o starosti, vidi se da najveću ovisnost pokazuju duljina
tuljaca i opseg na trećoj trećini roga (r = 0,83), a
zatim ukupna vrijednost trofeja (r = 0,82). Nešto manju
ovisnost pokazuju raspon (r = 0,64) i opseg na drugoj
trećini (r = 0,60) i zakrivljenost (r = 0,52). Nesignifikantnu
ovisnost o starosti pokazuje opseg na prvoj trećini
(r = 0,19) te razmak između vrhova rogova (r = 0,17),
koji na konačnu ocjenu ne utječe izravno nego preko
C-indeksa.


Na ukupnu trofejnu vrijednost najviše utječe duljina
tuljaca (r = 0,98), nakon toga slijedi opseg rogova Grafikon 1. Udio pojedinih elemenata ocjene u ukupnoj trofejnoj


na trećoj trećini roga (r = 0,91). Nešto manje su ovivrijednosti
muflonskog roga
snosti ukupne trofejne vrijednosti i opsega na drugoj Graph. 1 Proportion of individual evaluation elements in the
trećini roga, odnosno raspona rogova (r = 0,82) te zaoverall
mouflon horn trophy value


krivljenosti. Najmanju ovisnost (ali još uvijek signifikantnu)
s trofejnim vrijednostima pokazuje opseg na


trofeja. Opsezi ukupno čine udio od 32 %, dok kvalita


prvoj trećini roga (r = 0,54).


tivne ocjene čine svega 4 %. Iako treći opseg pokazuje


Udio pojedinih elemenata ocjene trofeja prikazan je vrlo veliku ovisnost o konačnoj trofejnoj vrijednosti,
u Grafikonu 1. Iz njega je vidljivo kako najveći udio u isti ima udio od 8,5 %, odnosno najmanji udio od kvanocjeni
trofeja ima duljina tuljca (38 %), a odmah nakon titativnih elemenata. Generalno, kao kriterij uzgojnog
nje raspon (25 %), što sveukupno čini 63 % vrijednosti odstrela mogli bi se koristiti duljina i raspon tuljaca.


Tablica 2. Ovisnost oštećenosti vrhova o pojedinom elementu izmjere trofeja
Table 2 Correlation of scraping-induced tip damage on individual trophy element


measurement
Marked correlations are significant at p < ,05000
N = 20 (Casewise deletion of missing data
Variable star. duljina op. 1/3 1st op. 2/3 2nd op. 3/3 3rd raspon vrhovi zakr.


C-index CIC


age length circ. circ. circ. span. span. curv.
ošt. – scraped tips 0,68 0,80 0,49 0,68 0,81 0,53 -0,20 0,24 0,80 0,50


Grafikon 2. Kretanje duljinskog prirasta i opsega tuljca tijekom Grafikon 3. Ovisnost oštećenosti vrhova o opsegu rogova na trećoj
starost muflona trećini


sti
ii m


Graph. 2 Trendinin horn length and circumference increase Graph. 3 Regression scraping-induced tip damage on 3rd
during mouflon age circumference