DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 52     <-- 52 -->        PDF

K. Krapinec, M. Grubešić, V. Šegrt, K. Maričić: TROFEJNI PARAMETRI MUFLONA . Šumarski list br. 11–12, CXXX (2006), 523-531
Dinamika duljinskog prirasta tuljca (Grafikon 2) je
signifikantna i relativno visoka (R2 = 0,72; p = 0,0000).
Dakle, vidljivo je kako je prirast najviši u drugoj godini
rasta tuljca, u prvoj je nešto manji, a nakon toga rapidno
pada do otprilike četvrte godine. Nakon toga pad više
nije strm nego je do osme godine nazočan, ali slabije izražen.
Što se tiče prirasta opsega dinamika je prilično
drugačija. Ova ovisnost izražena je kvadratnom funkcijom
i nešto je viša od prethodne (R2 = 0,73; p = 0,0000).
Iz Grafikona 2. razvidno je kako ova vrijednost raste do
pete godine rasta tuljca, a nakon toga opseg tuljca pada,
a krivulja je simetrična.


Promatra li se Tablica 2. može se uočiti kako oštećenost
rogova najviše pokazuje ovisnost s opsegom na
trećoj trećini (r = 0,81), a zatim s duljinom roga i trofejnom
vrijednošću (r = 0,80). Zanimljivo je kako sa starošću
oštećenost pokazuje relativno manju, ali još uvijek
signifikantnu ovisnost (r = 0,68), a za očekivati je
kako bi ova ovisnost trebala biti veća.


Visoku ovisnost između oštećenosti i opsega na
trećoj trećini može se objasniti tako, da što je duljina


Grafikon 4. Duljinski prirast tuljaca u lovištu “Kalifront” i nekim


europskim zemljama
Graph. 4 Mouflon horn growth in length in the hunting ground


“Kalifront” and some European countries


Usporedivši krivulje prirasta tuljaca rabske populacije
muflona s onima drugih europskih zemalja (Grafikon
4.) može se vidjeti kako je rapska populacija gotovo
u samom vrhu prema ovoj značajci. Ona je u prve dvije
godine najbolja, a kasnije su vrijednosti ispod prosjeka
bivše ČSSR, odnosno Češke (lokalitet Svitavsko). Najlošije
priraste ima populacija s Korzike, Slovenije, ali i
iz Danske i Švedske. Zanimljivo je kako krivulja prirasta
populacija iz Slovenije i Korzike ne pokazuje maksimum
u drugoj godini rasta tuljca nego u prvoj.


izbrušenog dijela vrha tuljca veća, to će se opseg na
trećoj trećini mjeriti bliže bazi tuljca. Opseg roga prema
bazi tuljca raste. Ovo, zapravo i objašnjava zašto u
određenim populacijama kraći tuljci kod starijih muflona
imaju veću trofejnu vrijednost.


Kako je već navedeno oštećenost pokazuje najveću
ovisnost s opsegom na trećoj trećini roga. Najveći koeficijent
multiple determiniranosti (R2 = 0,60; p = 0,05)
ovisnost pokazuje pri izjednačenju funkcijom potencija
(Grafikon 3.). Pri tome je vidljivo kako zreli mufloni
(to su uglavnom grla s trećim opsegom preko 18 cm)
mogu imati izbrušene plohe vrhova čak preko 3,5 cm.
Ovako jaka izbrušenost može “odnijeti” i preko 10 cm
duljine roga. Međutim, pri tome se ne gubi 10 točaka u
ukupnoj ocjeni, nego se dio ovog gubitka nadomješta
spuštanjem mjesta izmjere trećeg opsega bliže bazi roga
čime se dobiva veći opseg. Stvarni gubitak teško je
izračunati jer ovakve izmjere iziskuju izračun ovisnosti
povećanja opsega u odnosu na udaljenost od vrha roga,
a za to je potrebno imati određeni uzorak rogova neoštećenih
vrhova.


Grafikon 5. Udio duljinskog prirasta u ukupnoj duljini tuljca u u


lovištu “Kalifront” i nekim europskim zemljama
Graph. 5 Proportion of length growth in the overall horn length


in the hunting ground “Kalifront” and some Europe


an countries


Pri ovakvim udjelima vidljivo je kako se krivulja
rapske populacije poklapa s onom iz Slovenije. Međutim,
nakon druge godine krivulja rapske populacije pokazuje
sličnost s krivuljom populacije s lokaliteta Svitavsko
(Češka). Nadalje, krivulja udjela duljinskog prirasta
u ukupnoj duljini tuljca pokazuje najveći pad
ponovo kod rapske pupulacije, dok je kod sjevernih
populacija (Danska i švedska) taj pad isto dosta izražen.
Dapače kod sjevernih populacija prirast je tijekom prve
i treće godine gotovo isti.