DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 53     <-- 53 -->        PDF

K. Krapinec, M. Grubešić, V. Šegrt, K. Maričić: TROFEJNI PARAMETRI MUFLONA .
Sam udio duljinskog prirasta u ukupnom prirastu roga
može se vidjeti iz Grafikona 5. Zanimljivo je kako je
udio duljinskog prirasta prve godine kod ovnova s Korzike
čak blizu 40 %. Kod ostalih zemalja on se kretao od
21 % (Danska i Švedska, bivša DDR) do 31 % (Rab,
Slovenija). Udio duljinskog prirasta druge godine kretao
se od 27 % (Korzika) do 34 % (Danska i Švedska).


Usporedivši opseg pršljenova godova kod raznih populacija
(Grafikon 6.) može se vidjeti kako su prve dvije
godine razlike vrlo male. Međutim, kasnije dolazi do
razdvajanja krivulja. Može se reći kako krivulja populacije
s Raba u prve četiri godine pokazuje velike sličnosti
s krivuljom slovačke populacije, a one zajedno imaju
veće vrijednosti o ostalih populacija. Međutim, za razliku
od rabske populacije, slovačka populacija ne pokazuje
pad opsega pršljenova godova, nego on raste čak
do 8. godine starosti grla. Rabska populacija nakon 6.


Šumarski list br. 11–12, CXXX (2006), 523-531


godine pokazuje nagli pad ove vrijednosti, odnosno naj-Grafikon 6. Ovisnost opsega pršljena goda o starosti roga
veći pad među uspoređivanim populacijama. Graph. 6 Correlation of annual ring circumference with horn age


RASPRAVA – Discussion


Računanje pojedinih ovisnosti između elemenata
ocjene trofeja mora dati odgovore na pitanje o važnosti
pojedinog elementa u konačnoj ocjeni, odnosno s obzirom
na koji element će se vršiti selekcija. Duljina tuljaca,
kao jedan od temeljnih elemenata ocjene, odnosno
element koji ima najveći udio u konačnoj ocjeni trofeja
(Grafikon 6) ne mora nužno biti i kriterij za izlučivanje
grla loših trofejnih značajki. Lu d wi g i P e u ke r t
(1992) načinili su istraživanja duljine tuljaca na adultnim
ovnovima, a rezultati su pokazali da duljina tuljca
kod janjaca ne ukazuje na buduću kapitalnost trofeja.
Slično navodi i Lu d v i g (1993) koji je za duljinu tuljca
dobio relativnom malu nasljednost, što će reći da je
ona ovisnija o čimbenicima okoline (bonitet, gustoća i
struktura populacije itd.). Pri tome naglašava da ovnovi
u Srednjoj Europi imaju znatno dulje tuljce nego na
Korzici i Sardiniji. Iz Grafikona 5. može se vidjeti da
se nakon 4. pršljena goda češka krivulja opsega roga
izjednačuje s rapskom i mađarskom. Budući da je opseg
manje ovisan o staništu, a više o genetici grla, ovo
bi mogla biti potvrda da se zaista radi o srodnim populacijama.
Prema Piegert i Uloth (2000) u većini
Europskih zemalja janjenje se odvija u travnju, a lovna
sezona na janjad počinje u kolovozu kod toga se granična
duljina tuljca kod janjaca uzima 15 cm, a janjad s
kraćim tuljcima se izlučuje iz populacije.


P i e g e r t i U l ot h (2000.) navode kako duljina tuljca
predstavlja značajku koja je u visokoj ovisnosti o
starosti, međutim, navode kako se maksimalni duljinski
prirast kod muflona ostvaruje u drugoj godini života
ovnova, čime su zapravo i potvrđeni razultati razvidni
iz Grafikona 4. i 5. Koubek i Hrabe (1987) uspo


-


ređivali su prirast tuljaca te ukupnu duljinu tuljaca


u


odnosu na starost za iste populacije, kao što je to slučaj
i u ovome radu te ustanovili kako su u potonjem lovištu
Svitovsko trofeji imali znatno dulje tuljce (u petoj godini
ukupna duljina tuljaca je bila u prosjeku 80,9 cm,
n = 106 trofeja) od uspoređivanih zemalja. Slično su ustanovili
Ma r k o v i Pe n e v (1990), koji su analizirali
trofejne listove u zlatnoj medalji s izložbi lovačkih trofeja
u Budimpešti (1971), Nitri (1980) i Plovdivu
(1981). Od 12 zemalja najvišlje trofejne vrijednosti imala
su grla odstrijeljena u bivšoj Češkoslovačkoj, a glede
duljine prosječna duljina tuljaca iznosila je 99,29 cm, a
opseg tuljaca na drugoj trećini 23,87 cm.


Da opsezi rogova visoko koreliraju s trofejnom vrijednošću
govore i rezultari izmjera drugih autora. Na
međunarodnoj izložbi trofeja u Češkim Budejovicama
(1976) izmjeren je najveći opseg roga od 27,6 cm
(H r o ma s , 1978). Grlo je bilo staro pet godina, a trofejna
vrijednost mu je bila 216,2 CIC točke. Odstrijeljeno
je 1970. godine. Godine 1971. na međunarodnoj
izložbi trofeja u Budimpešti najveći opseg je imao
ovan iz Češke (28,7 cm), a odstrijeljen je isto 1970. godine
(225,3 točke). Danas najveći izmjereni opseg
imao je ovan iz Austrije (Gradišće), a odstrijeljen je u
otvorenom lovištu 1976. godine i on je iznosio 30,5 cm
(218,6 CIC točaka, 5 godina starosti). Vidljivo je da su
sva tri ovna bila starosti 5 godina, a trofeji su bili u zlatnoj
medalji. Stoga bi se moglo zaključiti kako velika
duljina i raspon rogova ukazuju kako bi neko grlo moglo
biti kapitalno, a opsezi pri tome daju odgovor o potencijalnom
visokokapitalnom grlu.


Istraživajući povezanost između starosti i opsega tuljaca
Telle (1979), Husak (1986) i Hoefs (1982)
dobili su da navedena dimenzija raste do pete godine