DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 7     <-- 7 -->        PDF

J. Vukelić, D. Baričević, Z. List, M. Šango: PRILOG FITOCENOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA ŠUMA . Šumarski list br. 11–12, CXXX (2006), 479-492
Šuma crne johe s dugoklasim šašem
(Carici elongatae-Alnetum glutinosae W. Koch 1926)


To je asocijacija srednjoeuropsko-subkontinentalne
rasprostranjenosti. Južna joj je granica u našoj Podravini
i njezini se opisi i fitocenološke tablice iz srednje Europe
(npr. Oberdorfer 1992, Mucina, i dr. 1993)
poklapaju s našima. Uz opise zajednice svi autori upozoravaju
na njezinu veliku ugroženost od nestanka.


U Podravini u predjelima Crni jarci, Kupinje, Limbuš,
Preložnički berek i drugdje zajednica raste na tresetnim
i bazama bogatim humusno-glejnim tlima koja
su zasićena vodom i koja ju odvajaju od okolnih zajednica
(slika 1). Dinamika kolebanja podzemne vode temeljni
je čimbenik razvitka ove zajednice. Joha se u
njoj nalazi u optimalnom razvitku i ima reliktni karakter.
Njen osebujni izgled i floristički sastav stavljaju je
na posebno mjesto u našoj šumskoj vegetaciji. Crno
močvarno tlo, bujno močvarno raslinstvo i lijepa uspravna
stabla johe uzrasla na visokim pridancima,
pružaju posebnu sliku. Florni sastav zajednice naveden
je u tablici 1. U našoj fitocenološkoj literaturi iznimno
rijetko su prikazivani izvorni snimci ove asocijacije,
pa smo uz Glavačev stupanj udjela iz 13 snimaka prikazali
7 vlastitih iz ovih istraživanja.


Slika 1. Tipičan izgled asocijacije Carici elongatae-Alnetum glutinosae
Figure 1 A typical appearance of the association Carici elongatae-Alnetum glutinosae


(Foto: J. Vukelić)


Tablica 1. loristički sastav asocijacije Carici elongatae-Alnetum glutinosae u Đuđevačkim nizinskim šumama
Table 1 Floristic composition of the association Carici elongatae-Alnetum glutinosae in the management unit


Đurđevačke nizinske šume


Carici elongatae – Alnetum glutinosae W. Koch 1926


Broj snimka – Relevé number:
Gosp. jedinica – Management unit:
Odjel, odsjek – Compartment:
Datum – Date (2006):
Površina snimka – Relevé area (m2):
Pokrovnost – Covering (%): A
B
199a
9.5.
400
70
20
292
9.5.
400
70
20
3 4 5 6Đurđevačke nizinske šume
62
5.7.
400
100
30
80
5.7.
400
90
20
37c
29.6.
400
90
10
90a
5.5.
400
60
40
7
21
29.6.
400
100
10
Stupanj
udjela
Presence
class
C 100 95 100 100 100 90 100
Broj vrsta – Number of species: 22 23 28 36 37 13 16
1* 2*
Florni sastav – Floral composition
Svojstvene vrste asocijascije – Ass. char. species
Carex elongata + . . + 1 . + 3 3


Alnion glutinosae, Alnetalia glutinosae, Aim tea gluti nosae species
Alnus glutinosa A 5 5 5 1 4 5 5 5 5
Prunus padus 1 . . . . . . 1 .
Frangula alnus B . . . + . . . 1 5
Prunus padus 2 2 . . . . . 2 4
Alnus glutinosa + . 1 . . + 1 3 .
Spiraea salicifolia . . . . . . . . 1
Solanum dulcamara C + . . + 2 3 1 4 5
Lycopus europaeus . . . + 1 + + 3 5


481