DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2006 str. 81     <-- 81 -->        PDF

koje je trebalo istražiti, rezultate testirati i primijeniti u
praksi. Malo je struka koje se mogu pohvaliti tako dobrom
suradnjom znanosti i stručne prakse. Ovogodišnji
znanstveni skup ima posebnu težinu, jer je posvećen
jednom velikom znanstveniku i učitelju mnogih generacija
šumarskih stručnjaka, akademiku Milanu Aniću.
Ovako, bez pretjerivanja, značajan skup trebao bi imati
bolji tretman javnosti, jer on to zaslužuje, no to je i odraz
naše samozatajnosti i nenametanja, što nije dobro za
struku. Dekan je posebno istakao rad na novim programima
nastave, sukladno Bolonjskoj deklaraciji te rad na
izgradnji i opremanju novih prostora Fakulteta. Otvarajući
ovo znanstveno savjetovanje, izrazio je nadu i želju
da se ovakav rad i suradnja nastavi, “jer to nije želja i
potreba samo zaposlenika Šumarskog fakulteta, nego
potreba i obveza svih djelatnika šumarske struke”.


Sudionike skupa zatim je pozdravio akademik Branko
S oka č , tajnik Razreda za prirodne znanosti Hrvatske
akademije znanosti i umjetnosti, zaželivši uspješan
rad ovom skupu u godini posebnih obljetnica značajnih
za šumarsku struku; 160. obljetnice Hrvatskoga šumarskog
društva, 130. obljetnice Šumarskoga lista i 100.
obljetnice rođenja akademika Milana Anića, sa željom
da se osvježi uspomena na njegov život i rad, koji je iz
šumarskih redova dao značajan doprinos unaprjeđenju
nastave na Šumarskom fakultetu te unaprjeđenju gospodarstva
i šumarske znanosti. Kao član Hrvatske akademije
znanosti i umjetnosti i član mnogih odbora, svojom
organizacijom šumarskih istraživanja, dao je značajan
doprinos životu i radu Hrvatske akademije. Ta uspješna
veza šumarske znanosti i Hrvatske akademije
nastavljena je poslije njega, a traje i danas. Osvrćući se
na nedavnu prošlost i prenoseći je u sadašnjost, prigoda
je da se sumira i osvrne na ono što je učinjeno, ali i da se
sagleda mogućnost i potreba novih projekata i njihovo
oživotvorenje u bližoj i daljoj budućnosti.


Akademik Slavko Matić izrazio je zadovoljstvo
što nazoči ovome skupu, posebno kada uz ostale obljetnice
obilježavamo 100. obljetnicu rođenja akademika
Milana Anića, koji je svima nama usadio osnove uzgajanja
šuma na biološko-ekološkim načelima. Još 1962.


godine on je predavao biološko-ekološke osnove uzgajanja
šuma, kada se još gotovo na niti jednom fakultetu
nije predavala ekologija. On nam je usadio temeljni odnos
prema šumi i struci. Drago nam je, što je na jednom
skupu u Krasnu, kojemu je nazočio i predsjednik Hrvatske
akademije znanosti i umjetnosti akademik Milan
M o g uš , nikla, a zatim i ostvarena ideja da se pred školom
koja nosi njegovo ime, u Krasnu, rodnom mjestu
akademika Milana Anića, podigne njegova spomen-bista.
Kao struka koja djeluje gotovo 250 godina, jasno da
imamo više jubileja, pa uz spomenute možemo navesti
da je sutra, 20. listopada, 108 godina od početka visokoškolske
šumarske nastave na Sveučilištu u Zagrebu u
zgradi Šumarskog doma, kojega je izgradilo Hrvatsko
šumarsko društvo. Taj dan 20. listopada Šumarski fakultet,
četvrta visokoškolska institucija Sveučilišta, odredio
je i kao Dan Šumarskog fakulteta. Mnogi tehnički
fakulteti iznjedreni su iz naših Katedara, što je malo poznato
i priznato. Naravno da jubilejem možemo označiti
i čvrstu suradnju šumarske znanost i šumarske prakse
(danas nju predstavljaju Hrvatske šume d.o.o.) još od
1962. godine, kada počinje organizirana suradnja, pa je
i ovaj današnji dan rezultat te dugogodišnje suradnje.
Stoga, rekao je, treba zahvaliti svim djelatnicima Hrvatskih
šuma d.o.o. na ovoj dugodišnjoj uspješnoj suradnji,
s naznakom da se rezultati te suradnje odražavaju na
znanosti, ali i na stručnoj praksi. Te, 1962. godine započeo
je i magistarski studij na Šumarskom fakultetu, također
možda među prvima na Svečilištu. Sve to govori
u prilog tome, da se svi založimo da se ovako uspješna
suradnja znanosti i prakse nastavi, a sve u korist šumarske
struke.


Ravnatelj Šumarskog instituta Jastrebarsko pozdravio
je nazočne u ime Znanstvenog vijeća Instituta i svoje
osobno, te također zahvalio Hrvatskim šumama


d.o.o. na financijskoj i stručnoj potpori na zajedničkim
zadacima. Uz radove koji će biti prezentirani i objavljeni,
naglasio je kako je potrebno navesti još mnogo rezultata
proizašlih iz ovih istraživanja, pa je tako izrađeno
i obranjeno više doktorata i magisterija te izrađeno
više referata i članaka, referiranih na domaćim i inozemnim
skupovima i objavljenih u znanstveno-stručnim
časopisima. Ovaj će skup raspraviti i dati primjedbe
i mišljenje o rezultatima izloženih istraživanja, ocijeniti
ih, ali i na temelju novostečenih saznanja odrediti
smjernice za budući rad.
Skupu se zatim obratio Herman Sušnik, dipl. ing.,
državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i
vodnoga gospodarstva, upućujući pozdrave i želje za
uspješan rad u svoje i uime ministra Petra Čobankovi
ć a , dipl. ing. I on je naglasio značaj skupa koji se
održava u okviru spomenutih obljetnica šumarske struke,
koja je sačuvala naše šume prirodnima i stabilnima,
tako da i danas osiguravaju gospodarsku i socijalno


gekološku ulogu, neophodnu napredak svake države.


z
zza
aa